неделя, 21 януари 2018 г.

Спечелете всяка седмица гофретник SDW 1200 Silver Crest и всеки ден 3 комплекта продукти от Lidl


І. Общи положения
1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Раз, два, три". („Играта“).
2. Организатор на Играта и администратор на личните данникоито се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).
3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 18.01.2018 г. до 23:59 часа на 11.02.2018 г. („Период на провеждане“).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.
6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.razdvatri.lidl.bg.
ІІІ. Условия за участие
7. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети страницата www.razdvatri.lidl.bg, където трябва да натисне върху бутона „Играй сега“, за да започне. Участникът има право на 3 (три) опита, в които да постигне победа. Участникът има право на 3 (три) избора в подхода си на игра, а именно чай, кафе и шоколад, като има предвид, че чаят побеждава шоколада, шоколадът побеждава кафето, а кафето побеждава чая. Ако в рамките на трите опита Участникът не е успял да спечели, има възможност да опитва отново, като за целта следва да натисне (клик) върху бутона „Опитай пак“. В случай че Участникът победи, се появява прозорец, в който той трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай“.
8. Един Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т.7.
9. Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за съответната дневна награда, предвидена за съответния ден, в рамките на който е направена регистрацията. Регистриралият се Участник се включва автоматично (без да е нужно да се регистрира допълнително) и в томболата за седмичната награда, предвидена за седмицата, в рамките на която е направена регистрацията. Независимо от общия брой регистрации за дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта, Участникът се включва само с една регистрация в томболата за съответната седмична награда.
10. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.
IV. Награда
11. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:
11.1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду следните видове (общо 28 за Периода на провеждане на Играта):
- Подаръчен пакет от 7 (седем) шоколада от асортимента на Лидл България; - Подаръчен пакет от 3 (три) кафета от асортимента на Лидл България; - Подаръчен пакет от 5 (пет) чая от асортимента на Лидл България.
11.2. съответната седмична награда, предвидена за седмицата, в рамките на която е направена регистрацията. Седмичните награди са общо 4 на брой и са еднакви за всяка от 4-те седмици от Периода на провеждане на Играта, а именно: двоен гофретник SDW 1200 Silver Crest
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.
V. Определяне на печеливши Участници
13. Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден.
Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
14. Седмичните награди ще бъдат изтеглени всеки понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на съответната седмица, за която е предвидена наградата.
Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.
15. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес:razdvatri.lidl.bg, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за седмичните награди – съгласно условията на т. 14. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда за деня и/или седмична награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.
16. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване.

Спечелете три подаръчни комплекта Elizabeth Arden 5th Avenue


Период на провеждане на играта:
Играта на Parfimo.bg е с период на провеждане от 19.01.2018 до 05.02.2018
Печелившите участници ще бъдат обявени в сайта след приключването на играта и уведомени по имейл.

Организатор на играта:

Организатор на играта е „Блу Септагон“ ООД  гр.Сливен, ул. „Черно море" 20, ЕИК 202844199

Условия за участие:

В играта участват всички лица, които отговорят на въпроса и изпратят успешно своите данни чрез формата за участие, която можете да видите на този линк: http://www.parfimo.bg/igra , през периода на провеждането на играта- от 19.01.2018 до 05.02.2018 
Победители ще бъдат 3 участника, изтеглени на случаен принцип от всички участвали в играта.
Служители на Parfimo.bg, както и членове на техните семейства нямат право да участват в играта.

Разпределение на наградите:

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта са:
Наградите се предоставят от фирма „Блу Септагон'' ООД.

Получаване на наградите: 

Наградите могат да се получават в лично в офиса на Parfimo.bg до 20 работни дни след обявяването на победителя, или чрез куриер с изпращане на личен адрес на печелившия участник.
Ако някой от победителите не потърси наградата си в посочения по-горе срок, губи правата си върху наградата. В този случай се уведомява първата по ред резерва.

Други условия:

С участието си в играта участниците се съгласят изцяло с настоящите условия и правила. Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила няма право на замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.
Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилoжението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.
Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта.
Ако сте съгласни с горепосочените условия, можете да участвате в играта още сега. 
Пожелаваме на всички участници успех!

Спечелете смартфон iPhone X, смарт часовник Garmin Vivo Active HR, екшън камера, ваучер за гориво и ощен награди от Shell

Състезавайте се с приятели и други шофьори в предизвикателството на Shell „Златен автомобилист“, постигнете отлични резултати по ефективност на шофирането и спечелете страхотни награди!

Какви награди може да спечелите?

Награди получават участниците, класирали се от 1-во до 10-то място, според натрупаните XP точки.
Голямата награда, iPhone X 256 GB, печели участникът, който се класира на 1-во място с най-много събрани XP точки.

Участниците, класирани от 2-ро до 10-то място, печелят:

 • 2-ро място: Smart часовник Garmin Vivo Active HR;
 • 3-то място: Action камера Garmin VIRB Ultra 30;
 • от 4-то до 6-то място: по 1 ваучер за гориво от Shell на стойност 200 лв.;
 • от 7-мо до 10-то място: по 10 000 ClubSmart точки.

Как да се включите?

 • Изтеглете мобилното приложение Shell
 • Изберете предизвикателството „Златен автомобилист“ с бутон „Класиране“ в секцията Shell Drive на приложението и се регистрирайте за участие.

Как да участвате?

За да участвате е необходимо преди началото на всяко пътуване да влезете в приложението Shell, секция Shell Drive и да натиснете бутон „START DRIVE“. След финала на пътуването си натиснете „END DRIVE“, за да се запишат постигнатите от Вас резултати в секция „Постижения“.
Всеки участник трябва да изпълни редица задължителни изпитания в играта и да трупа XP точки.
Задължителните изпитания са следните:
 • Да направите минимум 10 пътувания от над 1 км
 • Да изминете минимум 100 км
 • Да постигнете минимум 50% ефективност.
XP точките се събират докато шофирате. Реализираните XP точки се оценяват по следните показатели:
 • Ефективност на шофиране
 • Изминато разстояние
При класирането се вземат предвид следните фактори: (i). ефективност на стила на шофиране; (ii). изминато разстояние (в километри) и (iii). брой пътувания. XP точките се определят спрямо следната формула: : XP = √ (изминатото разстояние в км) x (ефективността в %) x 10.
В края на всякo преминато изпитание получавате еднократен бонус от 50XP точки.
100XP бонус точки можете да спечелите еднократно, ако споделите резултата си/предизвикателството с приятелите си.
Предизвикателството е валидно в периода: 15.01. – 11.02.2018 г.
Право на участие имат всички лица, навършили 18 г., които са правоспособни шофьори и членове на програма за лоялност ClubSmart* и са заредили минимум веднъж 20 л от горивата Shell, за което са представили своята CluSmart карта и са им били начислени точки
*В случай, че не разполагате с ClubSmart карта можете да получите своята напълно безплатно във всеки търговски комплекс Shell. Ще получавате точки залоялност по нея при всяко зареждане или покупка на стойност над 2 лв. в магазина.

Спечелете комплект шоколадови награди


Игра за любители на сладките изкушения. 

Знаем, че има много почитатели на шоколада тук при нас. 


Ето защо ви предизвикваме с игра за спечелването на тази страхотна шоколадова кутия. 

Победителят ще бъде изтеглен на 01.02.2018 година и ще спечели шоколадовите изкушения oт снимката.

Условия за участие:


1) Харесайте страницата ни.


2) Споделете снимката от играта на стената си.


3) Тагнете приятел в коментар.

Условията са задължителни и само човек ,който ги изпълни ще може да спечели наградата.


събота, 20 януари 2018 г.

Спечелете смартфон iPhone X


100% имаш поне 3 неща, които можеш да продадеш. Ето защо OLX ти отправя предизвикателство:

Добави три обяви до 4-ти февруари
и можеш да спечелиш чисто нов iPhone X 


I.Предмет на кампанията
1. Организаторът предоставя възможност на потребителите на платформата www.olx.bg да публикуват поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г. и да участват в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).

II. Участници в кампанията
2. Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на ОУ.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период на кампанията
4. Кампанията се провежда в периода от:
началото на кампанията - 00:01:00 ч. на 18.01.18г.
до нейния край - 23:59:00 ч. на 04.02.18г.

IV. Награда
5Всеки потребител, който публикува поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г., участва в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).

V. Определяне на победителя
6. Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на кампанията, в присъствието на нотариус, при спазване на предвидените в българското законодателство нормативни изисквания за провеждане на игра-томбола с жребий за определяне на печеливш участник.
7При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) потребители, които да послужат за резерва, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.
8При невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първа резерва, в случай, че съществува невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа , се преминава към потребителят - втора резерва и по този начин и при същите условия, докато се стигне до потребителят - трета резерва (включително).
9. Победителят ще бъде обявен на страницата във фейсбук (Facebook) на платформата OLX.
10. Наградата ще бъде получена в офиса на Организатора в София на адрес:
гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805, след представяне на документ за самоличност и подписването на приемо-предавателен протокол.

VI. Механизъм за участие
11. Всеки потребител на платформата има право да участва в Кампанията.
12Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са публикувани обявите, конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани или типа потребител, който ще вземе участие (нов/стар/бизнес).
13. Всеки потребител, който публикува поне 3 нови обяви в периода на кампанията, участва в томбола за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Silver Gray).
Допълнителни условия:
13.1. И трите обяви трябва да са добавени от един и същи профил на потребител в рамките на кампанията; 
13.2. Участието в промоцията не е обвързано с покупка;
13.3. Използване на промо опции или добавяне на допълнителен брой обяви над третата не носи допълнителни предимства при жребия.
13.4. Участниците приемат настоящите ОУ за участие в томболата и се съгласяват организатора да използва данните им за маркетинг цели, включително да публикува снимката на победителя във Facebook;
13.5. Наградата може да бъде получена единствено от офиса на организатора в София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.
14. Промотирането на обяви или ползването на други платени услуги, предлагани в платформата OLX не е забранено, но не е условие за участие в Кампанията и няма да носи каквото и да е предимство на участник, използвал някоя от платените услуги на OLX.

Спечелете ролетни щори и още награди


Играй и спечели с #Vasima!

Условието:


1. Споделете ни в коментар снимка на наш продукт във вашия дом или офис.


2. Споделете играта на стената си;


3. Харесайте страницата ни.

Един от вас на 16.02.2018 г. ще спечели вътрешни щори за едно помещение без ограничение на модел и цвят с 20% т.о, а други 5 произволно избрани ще спечелят 15% т.о за външни пвц щори за едно помещение. 


Пожелаваме ви успех!


Спечелете седем бутилки "Сливенска Перла"


Когато най-добрите приятелки се съберем заедно, винаги става интересно.  Отбележете ваш приятел и спечелете!

Включете се в нашата игра, като:


1⃣ Харесате страницата на Първата Специална Ракия; 


2⃣ Отбележите най-добрите си приятели в коментар под пост-играта.


Седем от вас ще получат бутилка "Сливенска Перла", а победители ще теглим всеки ден до 25.01.2018г. 🥂


Успех от Перлата!  

Общите правила и условия вижте тук: http://bit.ly/2DquB5N 

Спечелете три мицеларни води NIVEA


Играта продължава до 21 януари 2018 г.

Петъчна игра! 

Сподели ни в коментар защо Мицеларна вода от NIVEA е неизменна част от твоя ежедневен ритуал за красота и в понеделник можеш да я спечелиш! 


Вдъхнови отговора си от тук =>http://bit.ly/2ETyblY

четвъртък, 18 януари 2018 г.

Спечелете бадемов тахан


КОМЕНТИРАЙ И СПЕЧЕЛИ! 

Споделете като коментар, кое е вашето любимо място за зимни спортове и кое е вашето екстремно другарче.

3-ма от Вас ще спечелят енергиен подарък от#Енергияотядки

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Право на участие имат всички харесали страницата и отбелязали приятел като коментар под публикацията.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ще бъдат обявени на 25.01.2018г.


Спечелете 10 плюшени мечета от Mustela


Понякога е трудно да си родител. Особено, ако е за първи път. Имаш толкова много въпроси, а всяка баба има различно мнение. 

Затова Мустела създадоха „ГОТОВИ ЗА БЕБЕТО“ (раз, два, три – за бебето се приготви), където научваш как да се грижиш за кожата на бебето у дома. 👶🍼💙

Сега можеш да се включиш в играта на Мустела и Лили Дрогeрие и да спечелиш специален подарък от Мустела! Ето как:

1. Прочети пълната информация „ГОТОВИ ЗА БЕБЕТО“ по посочените теми на:

💙СМЯНА НА ПЕЛЕНИ: https://goo.gl/mMA4af
💙НЕЖНА ГРИЖА ЗА КОСАТА И СКАЛПА:https://goo.gl/As6suL
💙ХИДРАТАЦИЯ: https://goo.gl/vntJb7
💙МАСАЖ: https://goo.gl/6Wx83v
💙КЪПАНЕ: https://goo.gl/BgnoC7

2. Напиши коментар под тази публикация с отговор на поне 3 от следните въпроси:

👶По-добре е:

- Да нанасяш крем против подсичане ежедневно, за да предпазиш деликатната кожа под пелените
- Да нанасяш крем против подсичане, само когато кожата под пелените се зачерви
- Да не нанасяш крем против подсичане

👶С какво е обогатен Нежният шампоан за бебета и деца?

- С алое вера
- С екстракт от лайка
- С лавандула

👶Каква е кожата на бебетата при раждането?

- Нормална
- Дехидратирана
- Мазна

👶Колко често е добре да се масажира бебето?

- През ден
- Всеки ден
- Веднъж месечно

👶Какъв е редът при къпане на бебето?

- От най-мръсната към най-чистата част
- От най-чистата към най-мръсната част
- Първо тялото, а след това главата

3. Тагни 2-ма приятели, които имат бебе. 

Участвай и можеш да спечелиш специален подарък от Мустела - мечето Musti! Успех! 

Период на играта 17.01.2018 - 31.01.2018. Виж пълните правила на: https://goo.gl/hs6DqW