събота, 23 септември 2017 г.

Спечелете ваучер на стойност 50 лева от O My Jelly


Игра

Играй и спечели с #OMyJelly!


Отговори на въпроса в коментар под снимката -> Можете ли да познаете кой е модела? 


Отговора ще откриете тук: http://omyjelly.bg/


Харесайте страницата ни, споделете поста и една от вас на 25.09.2017 г. ще спечели ваучер на стойност 50 лв. 

Пожелаваме ви успех!

*Организаторът и агенцията се задължават да предоставят на участника, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и документ, удостоверяващ стойността на наградата. 

Спечелилият наградата може да ползва гореспоменатия документ при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Спечелете три ортопедични възглавници и още награди


СПЕЧЕЛИ страхотни награди 🎁🎁🎁🎁🎁 !!!

 Харесайте страницата на Мебели МОНДО във фейсбук !
 Споделете играта с приятели на стената си !!!
 Отговорете правилно на въпроса в коментар под снимката !!!

На 24.09.2017 /неделя/ на случаен принцип ще изтеглим имената на петима от всички изпълнили условията, които ще спечелят 🎁 няколко страхотни награди !!!

Късмет на всички! Забавлявайте се!


Спечелете шампоан Eucerin


Играта продължава до 24 септември 2017 г.

Мини-игра! Коя е втората ключова съставка в Eucerin успокояващ шампоан с урея? 

В понеделник един участник с верен отговор ще спечели продукта.

Спечелете 5 000 подаръчни комплекта в кампанията "Веселите зъбки"


Като социално отговорна и ангажирана компания, dm България за пета поредна година в началото на есента на 2017г. ще проведе кампанията „Веселите зъбки”. Тя цели да запознае широката общественост и в частност–педагозите, родителите и децата до шест годишна възраст - с правилната устна хигиена още от появата на първото млечно зъбче. Инициативата се провежда с подкрепата на Сдружението на българските зъболекари (СБЗ).

В рамките на кампанията за устна хигиена „Веселите зъбки“ 30 000 деца в цяла България ще получат талони за безплатен стоматологичен преглед. Прегледите ще се извършват в над 200 стоматологични кабинета в цялата страна.
Над 30 000 талона за безплатни прегледи 
Първите 25 000 талона за безплатен стоматологичен преглед ще бъдат раздадени в периода 05-18 октомври 2017 година. Единственото условие да получат един от тях е децата и родителите им да посетят най-близкия от над 70 магазина на dm в 25 български града или някой от кабинетите, участващи в кампанията. През филиалите на компанията ще бъдат разпределени 20 000 талона, а през членовете на СБЗ – 5 000.
Талоните са част от специален пакет с подаръци „Веселите зъбки“. Той включва още продукт за устна хигиена, пясъчен часовник или кутийка за съхранение на зъбчета и 8 талона за отстъпка от 20% на стоки за устна хигиена. Отстъпката важи както за популярни брандове, така и за харесваната и обичана от най-малките собствена марка на dm DONTODENT. Получаването на пакета е напълно безплатно и не е обвързано с покупка или извършване на стоматологична манипулация. Талоните за безплатен стоматологичен преглед ще могат да се използват до 31 декември 2017 година, а пълният списък на кабинетите, в които ще се извършват прегледите ще откриете тук. 
В рамките на кампанията „Веселите зъбки 2017“ dm България обявява конкурс за творчество на тема „Как се грижим за нашите зъбки“. 
5 000 пакета с талони за преглед и подаръци ще получат децата от 10 детски градини, включили се в конкурса „Как се грижим за нашите зъбки?“. В него могат да участват групи от детски градини от цялата страна, които трябва да изпратят до 31 октомври снимки, рисунки, видео или други творби, които показват как децата се грижат да имат здрави и красиви зъбки. В началото на ноември ще бъдат избрани десет победители. Наградата за тях ще бъде театрално образователно представление на тема „Устна хигиена“ с подаръци за всички деца от детската градина.
Творческите работи следва да бъдат изпратени в срок до 31.10.2017 г. на електронна поща  marketing@dm-drogeriemarkt.bg или на следния пощенски адрес на дм България ЕООД: гр. София 1784,  бул. Цариградско шосе 115 M, сграда Д, ет. 3, офис 3.1., за конкурса „Веселите зъбки 2017”. Творбите могат да бъдат предадени и в най-удобния за участника dm магазин. Всички те трябва да са озаглавени, като на гърба или в придружаващо писмо на всяка творческа работа е необходимо да бъдат четливо написани:
* име на детската градина, име на директора на детската градина, група и име на учител/възпитател;
* възраст на авторите /навършени години/;
* населено място;
* брой деца в групата и общ брой на децата в детската градина;
* точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес на детската градина, както и на директора на детската градина и/или учителя/възпитателя на участващата група.
При изпращане на творбите по пощата на пощенския плик трябва да бъде посочено: «За конкурса «Веселите зъбки 2017».
В Конкурса ще бъдат избрани общо десет детски градини-победители от петчленна комисия на Организатора. Наградата за съответната група-победител на всяка от десетте детски градини ще бъде театрално образователно представление на тема „Устна хигиена“ с подаръци за всички деца от детската градина.четвъртък, 21 септември 2017 г.

Спечелете комплект тениска и вкусни вафли Мерита от Победа


1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност “Кой вкус Мерита сме скрили?”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от "Победа" АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Одрин" 15, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда за период от 21.09.2017 г. в 19.20 ч. до 24.09.2017 г. в 18:00ч.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:
2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.
2.2. В играта нямат право да участват:
а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства;
б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.
в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.
г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.
3. Механизъм на играта:
3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)
3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, отговарящ за въпроса “Кой вкус Мерита сме скрили?”.
3.3. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.
3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.
3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.
3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 25.09.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
4.2. Наградата представлява 1 бр. красива брандирана тениска и комплект вафли Мерита.
4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.
4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.
4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.
4.6. Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организаторът и да не предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.
4.7. Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.
4.8. При възникване на ситуация от т. 4.7. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг в последствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

Спечелете вкусни фермерски награди от Farmhopping


Отново те очаква една вкусна награда отFarmhopping Bulgaria. Този път, освен онлайн, ще можеш да се включиш и офлайн.

Ето и какво може да спечелиш: 

1. Био ябълки от DioBio (1 кг)
2. Сушени горски манатарки от Горски био гъби (20 г)
3. Пресни пъдпъдъчи яйца от Шамбала (12 бр)
4. Говежди суджук от пасищни животни от Чифлик Ливади (100 г)
5. Гризини със сушени домати от Katya&Kary Bakery (100 г)
6. Маслени курабийки с какаови зърна от Modica (100 г)
7. Мед Билков букет от Семеен пчелин Илчеви (800 г)
8. Домашна горчица от Манастир Благовещение (120 г)
9. Сладко от вишни от Био ферма Поляна (240 г)
10. Бергулé Кюве - Bergulé Cuvée от Винарска изба “Вила Мелник” (750 мл)

Всички продукти са на обща стойност: 61.00 лв

Какво е условието ако искаш да участваш онлайн: 

1. Тагни приятели или роднина, с когото искаш да споделиш вкусните продукти
2. Харесай страницата на Farmhopping Bulgaria и сподели поста на играта на стената на личния си профил във Facebook
3. Остави валиден имейл в прозореца на Facebook Messenger, който ще ти се появи, след като участваш в играта. ( с това се съгласяваш да получаваш имейли от farmhopping.com).На него ще ти изпратим потвърждение в случай, че си сред печелившите.

Какво е условието, ако искаш да участваш офлайн: 

1. Ела на фермерския пазар в събота на паркинга на хипермаркет Kaufland Bulgaria в Младост. 
2. Намери специално поставената за целите на играта кутия
3. Попълни анкетната карта и я пусни

Играта продължава до 23:59 на 11.10.2017, а на 12.10.2017, тук, ще обявим имената на печелившия, изтеглен на случаен принцип, чрез специализиран софтуер.
Правилата на играта можеш да видиш тук:http://bit.ly/2hhm5fR


Спечелете 3 комплекта грижа за косата lavera и грахов протеин изолат 85% Oh!GOODS


Здраве и енергия от природата за косата и тялото! Включете се в нашата #игра и спечелете един от 3 страхотни комплекта грижа за косата lavera и грахов протеин изолат 85% Oh!GOODS (https://goo.gl/ZAErFE). 


За да участвате, трябва да изпълните следните условия: 


1. Последвайте профила ни в Instagram - lavera_bg


2. В коментар под снимката тагнете човека, с когото споделяте стремежът си към активен и здравословен начин на живот.


Това е всичко, което трябва да направите, а на 5.10.2017г. ще обявим късметлиите. 

Пълните условия за участие може да видите тук:https://goo.gl/5NHKYj


Успех!

Спечелете комплект от новите компресионни чорапогащници Scholl Light Legs™Играта продължава до 4 октомври 2017 г.
Компресионните чорапогащници Scholl Light Legs™ помагат за стимулиране на кръвообращението в краката. Специалната технология за стягане Fibre Firm™:
•осигурява средна до лека компресия от глезена нагоре
 

•помага за подобряване на кръвообращението от стъпалого нагоре
 

•осигурява нежно стягане и оформяне на краката.
 

За да спечелите 1 от 3 комплекта* чорапогащи Scholl Light Legs™, отговорете на въпроса и се регистрирайте за участие в томболата. Пълните правила на играта ще откриете тук. 

Спечелете 20 торти, 135 свещи и 145 ваучера за модни магазини


1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
Организатор на кампанията „Отключи своя стил” („Кампанията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково ” № 48, ет. 10, офис 1012, представлявано от Николае-Мадалин Руджеану. 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
Промоцията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, както и в уеб страницата на същия www.galleriaburgas.bg

3. СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 20.09.2017г. и продължава до настъпване на едно от следните събития: 10.11.2017г.- крайна дата на кампанията, или изчерпване на осигурения за Кампанията награден фонд. При изчерпване на осигурените за Кампанията награди, Организаторът на Кампанията ще публикува обявление за края на Кампанията на интернет адрес www.galleriaburgas.bg

4. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица-посетители на мола с достъп до интернет, които имат лоялна карта Galleria Loyalty Card, през срока на Кампанията са направили покупка в някой от магазините за мода, аксесоари, козметика и/или спортни стоки в Galleriа Бургас на минимална стойност 40 лв. и са заявили желание за участие в Кампанията („Участници”). В случай, че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си извади напълно безплатно на бюро "Информация" в работното време на мола (всеки ден между 10:00ч. и 22:00ч.). В Кампанията нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с тях търговски дружества. В Кампанията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на мола. 
4.2. Заявяването на желание за участие в Кампанията трябва да бъде извършено на бюро „Информация“ в деня на осъществяване на покупката на бюро „Информация“ чрез показване на лоялна карта и касова бележка на минимална стойност 40 лв., отговаряща на изискванията в т. 4.1 по-горе. Един клиент може да участва с не повече от една легитимна касова бележка на ден и неограничен брой дни в срока на Кампанията. При спечелване на награда, Участникът трябва да представи касовата бележка, с която е заявил участие в Кампанията и своята лоялна карта и документ за самоличност. 
4.3. На бюро „Информация“ в Galleria Бургас ще бъде разположена брандирана кутия с талони за участие до изчерпване на наградния фонд. 
4.4. Валидната касова бележка на минимална стойност 40 лв. дава право на Участника, регистрирал я на бюро „Информация“ в деня на направената покупка, да изтегли 1 (един) талон от кутията с талони за участие. Касовият бон се подпечатва от служител на бюро „Информация“ и се връща на клиента. 
4.5. След като изтегли талон, Участникът трябва да разгледа целия онлайн каталог Galleria InStyle, наличен на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg, за да отключи (визуализира) последната страница на каталога, на която Участникът трябва да въведе кода си, за да провери дали печели награда. 
4.6. Ако Участникът е регистрирал печеливш код, след като види каква награда печели, следва да въведе лични данни (3 имена, дата на раждане, телефон, имейл), за да се легитимира като печеливш участник, и в 7-дневен срок да потърси спечелената награда от бюро „Информация“, в противен случай губи правото си да получи наградата. 
4.7. Подпечатаната касова бележка, с която Участник участва в Кампанията, както и печелившият код следва да се пазят от Участника до приключване на Кампанията и да се представят заедно с документ за самоличност при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Кампанията. 

5. НАГРАДЕН ФОНД
5.1. Наградният фонд на Кампанията е както следва:

 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин Lee Cooper
 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин Kenvelo
 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин TimeOut
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Andrews/
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Textura
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Original Marines
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Комсед
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Daphne
 • 20 торти по 8 парчета от сладкарница Колекция
 • 45 свещи Икеа цвят "Лавандула"
 • 45 свещи Икеа цвят "Горски плодове"
 • 45 свещи Икеа цвят "Мандарина"

5.2. Всички награди следва да бъдат потърсени от спечелилите ги Участници в посочения в т. 4.6. срок. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил награда Участник не потърси наградата си в регламентирания 7-дневен срок. След изтичане на този срок Организаторът не е длъжен да предоставя награди. 
5.3. Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организатора на Кампанията или да изплати левовата й равностойност. 

6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
6.1. Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя, предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица или да изиска паричната й равностойност. 
6.2. Наградата се дава само и единствено срещу представяне на подпечатаната касова бележка, с която Участникът е взел участие в Кампанията, печеливш код, документ за самоличност и лоялна карта. 
6.3. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора, или спечелилият Участник е възпрепятстван да получи наградата съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. 
6.4. Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Кампанията, губи правото да получи награда. 


сряда, 20 септември 2017 г.

Спечели полет с Rebus Fly


🛩 Спечели полет с Rebus Fly! 🛩

👇 Условието е лесно. 👇

🔹 Тагни свой приятел под публикацията.
🔹 Сподели поста.

Играта приключва на 20.09.2017, а победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип. В рамките на няколко дни след приключването, победителят ще бъде обявен именно тук. 

Успех на всички!  

*Организаторът и агенцията се задължават да предоставят на участника, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и документ, удостоверяващ стойността на наградата. 

Спечелилият наградата може да ползва гореспоменатия документ при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.