понеделник, 24 юли 2017 г.

Спечелете пакет с 16 Viber стикера Coca-Cola със звуци


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА
1.1. Активацията „СПЕЧЕЛИ ПАКЕТ С 16 VIBER СТИКЕРА COCA-COLA СЪС ЗВУЦИ“, наричана по-нататък Активацията, е възложена от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Възложител.
1.2. Организатор на Активацията е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ №7 („Организатор“).

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.houserules.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта на сайта www.houserules.bg
2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Активацията, както и условията за ползване на мобилното приложение Viber, изложени тук: https://www.viber.com/terms/.
2.5. Тази Активация по никакъв начин не e спонсорирана или администрирана или свързана с Viber Media S.a.r.l., Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Активацията, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Viber Media S.a.r.l., Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store.
2.6. Организаторът си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано от потребителите в свързания с Активацията публичен канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) в съответствие с условията за ползване на Viber, политиката на The Coca-Cola Company и добрия тон. Организаторът няма да разглежда коментари и съобщения в публичния канал, които:
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Част 8;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • не са авторски;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА
3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, служители на Viber Media S.a.r.l., софтуерните компании и рекламните агенции, свързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
4.2. Участниците в Активацията трябва да бъдат на възраст: 14 навършени години или по-големи, за да вземат участие. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Активацията, е на възраст под 14 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА
5.1. Активацията стартира в мобилното приложение Viber (налично на www.viber.com) на 24.07.2017 г. и продължава до 23:59 часа на 28.08.2017 г. (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете събития настъпи първо.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла Праскова-Тропик, Fanta Madness и Sprite от 500 ml с промоционални етикети с дестинации в Европа и промоционални черни капачки.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:
7.1.1. Онлайн (виртуална) награда:                                
 1. Пакет с 16 Viber стикера Coca-Cola със звуци  
Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1. Всеки желаещ да участва в Активацията трябва да разполага с активен профил в мобилното приложение за комуникация Viber (www.viber.com) в съответствие с условията за ползване и политиката за поверителност, налични тук: https://www.viber.com/terms/ Преди да се включи в Активацията, желаещият да участва трябва да провери дали разполага с абонаментен план с мобилен интернет спрямо предлаганите от нейния/неговия мобилен оператор.
8.2. За да се включи в Активацията, потребителят трябва да открие публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) и да започне разговор с автоматизирана софтуерна система - чат бот. Публичният канал на Coca-Cola (https://viber.com/tastethefeeling) може да бъде достъпен директно и след сваляне на пакет 16 стикера Coca-Cola без звуци. По време на разговора с автоматизираната софтуерна система в канала (чат бот) желаещият да участва ще бъде помолен да регистрира код. В отговор тя/той (участникът) трябва да въведе код от капачката на някоя от описаните в Част 6 участващи опаковки. В случай че въведеният от участника код е печеливш, тя/той ще получи възможност веднага да свали и инсталира безплатно пакет от 16 стикера Coca-Cola със звуци. Ако въведеният код не е печеливш, участникът ще получи възможност да въведе нов код от участваща опаковка според описаното в Част 6.  
8.2.1. Всеки от регистрираните за участие в Активация кодове се проверява от чат бота автоматично и участникът веднага разбира дали печели награда, или не.
8.3. Регистрирани за участие в Активацията може да бъдат регистрирани в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и правилата на текущите промоционални активности с награди.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Активацията според т. 4 от настоящите правила.
9.2. Наградите се получават веднага в публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) под формата на връзка за директно сваляне на пакет с 16 стикера Coca-Cola със звуци. 
9.3. Един печеливш участник има право да свали спечеления от нея/него пакет със стикери  само веднъж.
9.4. Участвайки в Активацията, всеки участник се съгласява нейни/негови лични данни да бъдат въведени в база данни на Организатора или партньори на Организатора, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

Спечелете гейминг комплект мишка и клавиатура, слушалки или рутер


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. "Игра" - Игра с награди “Играйте и спечелете с newshop.bg”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила
1.2 "Организатор" – https://newshop.bg
1.3. "Правила" - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4. "Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5. "Страница на играта" – интернет адрес: https://www.facebook.com/newshopbg
1.6. "Продължителност на играта" – от 12:30 ч. на 21.07.2017г. до 23:30 ч. на 21.08.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.7."Награди"
1. Гейминг комплект мишка и клавиатура
2. Геймърски слушалки
3. Рутер
1.8 "Печеливш" - Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.
2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com
3. НАГРАДА. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ
3.1. Наградите са:
1. Гейминг комплект мишка и клавиатура
2. Геймърски слушалки
3. Рутер
3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.
3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта
3.5. Получаването на наградитеще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящите правила влизат в сила от 12:30 ч. на 21.07.2017г. до 23:30 ч. на 21.08.2017г.
4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на Играта.

Спечелете три награди по 400 лева


Правила на конкурса

 • Конкурсът се организира от Озон Ентъртейнмънт ООД и KV&H Verlag GmbH.
 • В конкурса могат да участват всички желащи над 18-годишна възраст. Всеки участник може да качи неограничено количество снимки.
 • За да се публикува снимка в галерията, трябва, по време на качването ѝ, участникът да въведе две имена, телефон и e-mail. Информацията служи, за да удостовери участието, като телефон и e-mail няма да бъдат публично достъпни. 
 • С качването на снимката си, участникът декларира, че притежава авторските права върху нея и гарантира на организаторите спокойно упражняване на предоставените права, влючително, че няма да бъдат нарушени правата на трети лица.
 • Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания.
 • С участието си и приемането на тези условия участникът потвърждава, че притежава показаната снимка в един от следните формати:     
  • Профил: RGB (profile: eciRGB v2) или CMYK (profile: ISO coated v2) или LAB; ефективна резолюция: 300dpi; формат: TIF (LZW compression possible) или RAW файл.
  • Профил: Greyscale (profile: black ink – ISO coated v2); ефективна резолюция: 300dpi; формат: TIF (LZW compression possible) или RAW файл.
  • Профил: Bitmap (B/W lines); ефективна резолюция: 1200dpi; формат: TIF (LZW compression possible)
 • На 15 август организаторите ще изберат трима победители, както и пет резерви. 
 • На победителите ще бъде предложен възмезден договор от организаторите за отстъпване на изключителните права да използват снимките.

Спечелете три чифта силиконови чорапи Intessimo


СПЕЧЕЛИ с играта на VELINA VANITY! 😊

Харесай нашата страница и сподели този пост, а ние ще подарим на трима от вас по чифт силиконови чорапи Intessimo - модел и цвят по избор! 😍 


Печелившите ще бъдат изтеглени на 28.07.2017

Спечелете четири смартфона Huawei P10


1.  ПЕРИОД И НАЧИН НА УЧАСТИЕ:

1.1. Кампанията „Какъв нет потребител си?”, наричана по-долу за краткост „Кампанията”, се провежда в периода от 00:00:00 ч. на 18.07.2017 г. до
23:59:59 ч. на 14.08.2017 г., съгласно следния график:
Период за регистрация
Дата на теглене
18.07-24.07.2017г.
25.07.2017г.
25.07-31.07.2017г.
01.08.2017г.
01.08-07.08.2017г.
08.08.2017г.
08.08-14.08.2017г.
15.08.2017г.
1.2. Кампанията се провежда на следната интернет страница www.igraibezgranici.bg.

2. ОРГАНИЗАТОР:

2.1. Организатор на Кампанията е „Мобилтел” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1309, ул. ”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” или „Организаторът”.

3. УЧАСТНИЦИ:

3.1. Участник в Кампанията, наричан по-долу за краткост „Участник“, може да бъде дееспособно физическо лице (което е навършило 18 години и не е поставено под запрещение) с постоянен адрес в Република България, който:
3.1.1. е абонат по договор с Мобилтел, включително абонат по договор за тарифен план с търговска марка „bob“ или договор за услуги с търговска марка „blizoo”, сключен преди началната дата на Кампанията, или потребител на предплатена карта за електронни съобщителни услуги от Мобилтел („Прима карти“), регистрирана преди началната дата на кампанията;
3.1.2. няма непогасени изискуеми задължения към Мобилтел и достъпът до услугите, които ползва, не е спряна през периода на Кампанията и към момента на получаване на наградата;
3.1.3. в периода на Кампанията посети интернет страницата на провеждане на Кампанията, посочена в т. 1.2. от настоящите Правила, отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, попълни регистрационната форма и приеме настоящите Правила.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол, и членове на техните семейства.
3.3. За избягване на всяко съмнение в Кампанията не могат да участват абонати/потребители, които в периода на Кампанията сключват договор/регистрират Прима карта.

4. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ:

4.1. Участието в Кампанията се реализира в периода и на интернет страницата, посочени в т. 1. от настоящите Правила, при следните условия:
4.1.1. Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, налична на страницата www.igraibezgranici.bg, да попълни регистрационната форма като посочи име, фамилия, телефон и email и приеме настоящите Правила.
При регистрацията си Участникът избира пол (мъж/жена) в зависимост от изображението, което желае да получи като резултат от анкетата.
4.1.2. Съгласно графика по т.1.1 от настоящите Правила, в зависимост от периода, в който се е регистрирал, всеки Участник, изпълнил изискванията по предходната точка, участва в съответното теглене за наградите по т. 5.1. 
4.1.3. Желаещите да участват в Кампанията могат да се включат в до четири тегления, но всеки участник има право да попълни анкетата и да се регистрира в Кампанията само веднъж в рамките на едно теглене.
4.1.4. Всеки участник може да спечели само една награда.
4.2. След като разбере резултатите от анкетата Участникът има възможност да разгледа абонаментните плановете Мтел без граници с Екстра нет+ или да споделят резултата във Facebook.

5. НАГРАДИ:

5.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са:
телефон Huawei P10 – 4 бр.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

6.1. През периода на Кампанията се извършват четири тегления:
6.1.1. На 25.07.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 18.07-24.07.2017 г.
6.1.2. На 01.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 25.07-31.07.2017 г.
6.1.3. На 08.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 01.08-07.08.2017 г.
6.1.4. На 15.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 08.08-14.08.2017 г.
6.2. Печелившият участник за съответната дата се определя чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
6.3. След определяне на печелившия участник за съответната дата се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.
6.4. След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1. След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на Мобилтел уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, който Участникът е посочил в регистрационната форма, в срок до 7 (седем) работни дни от определянето на печелившия Участник. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на наградата, в това число за магазина на Мобилтел, в който може да получи наградата си.
7.2. В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по описания ред, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин.
7.3. Наградата може да бъде получена в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене.
7.4. Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.
7.5. При получаване на наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол и получава служебна бележка по образец, съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на физическите лица, надлежно издадена от Мобилтел.
7.6. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.
7.7. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.
7.8. Ако в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена, се организира ново теглене по реда на настоящите Правила.

неделя, 23 юли 2017 г.

Спечелете скутери Honda PCX 125 и ATV Honda TRX 420 TE и още 16 800 награди


В периода от 17.07.2017 г. до 15.09.2017 г. всеки клиент, заредил бензин или дизел за минимум 15 литра в бензиностанции Ромпетрол в България има право да участва в томбола за спечелване на 1 от 16 800 летни награди, посредством скреч карта. 

Малките награди се получават на място в обектите на Рампетрол и могат да бъдат: 
- студена напитка от асортимента, предлаган от обекта: минерална вода «Банкя» 
- 500 ml, Кока кола – 500 ml, (всички видове) Фанта (всички видове) – 500 ml, Спрайт 500 ml, студен чай Nestea (всички видове) – 500 ml 
- топла напитка от асортимента, предлаган в обекта: кафе, чай 
- 5 л безплатно гориво - 10 л безплатно гориво 
- брандиран ароматизатор с Ромпетрол 

При печалба на награда гориво, клиента може да се възползва от подаръка при следващо/повторно зареждане. 

Зареждането на минимум 15 л гориво (бензин или дизел) дава право и за участие в томбола за спечелване на 3 големи награди: 
2 бр. скутер Honda PCX 125 и 1 бр. ATV Honda TRX 420 TE. 

Участието в томболата е обвързано с покупка. 

Участието в томболата не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията, които включват: 
- Участникът е заредил минимум 15 л гориво (бензин или дизел) 
- Участникът е попълнил личните си данни на гърба на скреч картата, предоставена му от служител на касата в бензиностанции Ромпетрол в България.: три имена, телефонен номер и имейл за връзка 
- Служител на Ромпетрол е прикрепил дубликат на касовата бележка към скреч картата като доказателство за покупка 
- Попълненият талон е пуснат от участника в специална промоционална кутия, намираща се на касова зона в обекта. 

В промоцията нямат право да участват леки автомобили и бусове над 3,5 т. 

Промоционалните награди не се комбинират с други отстъпки. Притежателите карта за отстъпка в Ромпетрол могат да участват в лятната промоция в случай, че не се възползват от своята карта при зареждане в бензиностанции Ромпетрол. 

Спечелете чудесен трапезен ъглов диван


 Спечели този страхотен Трапезен ъглов диван😮 от Мебелино

1. Харесай страницата ни 👍 Mebelino.bg

2. Сподели публикацията 👌

3. Избери си любима мебел от нашият сайтwww.Mebelino.bg , напиши като коментар името и или постави нейният линк тук 🤔

Късметлията ще се изтегли на 31.07.2017г. и ще бъде обявен в страницата нa Mebelino.bg 😉

*Наградата ще бъде доставена до Ваш адрес напълно безплатно до 5 дни след като потвърдите самоличността си, чрез лично съобщение на страницата на Mebelino.bg


Спечелете чудесни награди от Eau Thermale Avène


Лятното турне на Miss Bloom и Eau Thermale Avène стартира днес и по този повод раздаваме страхотни награди!
Докато се забавлявате в шатрите на Eau Thermale Avène, които ще откриете по плажовете на най-големите ни черноморски курорти (пълната програма на турнето вижте тук), запечатайте любимия си слънцезащитен продукт в снимка и го споделете с нас!
Лятното турне на Miss Bloom и Eau Thermale Avène стартира днес и по този повод раздаваме страхотни награди!
Докато се забавлявате в шатрите на Eau Thermale Avène, които ще откриете по плажовете на най-големите ни черноморски курорти (пълната програма на турнето вижте тук), запечатайте любимия си слънцезащитен продукт в снимка и го споделете с нас!
Аранжирайте спрея, крема за лице или олиото заедно с любимата си плажна чанта, слънчевите очила, без които не можете или книгата, която четете по време на плажното си бягство. След това публикувайте снимката като коментар под поста за играта в страницата на Miss Bloom във Facebook. В края на турнето ние ще изберем трите най-артистични снимки, а авторите им ще спечелят награда – соларно зарядно Eau Thermale Avène!
Срок на играта: 21.07.-31.07.2017г.

Спечелете 30 сака и още оригинални награди от Rexona


 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организатори:
(1) Промоционалната кампания „WILLIAMS RACING ОТ REXONA В ЛИДЛ”“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.  София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. наричано нататък в текста “Организатор”.   
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 (3) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (26.06-11.08.2017г. включително) на www.rexonaracing.eu Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: www.williamsf1.com/rexona  
2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания:
(1) Промоционалната кампания „WILLIAMS RACING ОТ REXONA“ стартира на 26 юни  2017г. [00:00:01] и продължава до 11 август 2017г. [23:59:59].
(2) В случай, че Организаторът решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (3).
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България само в търговскита мрежа на магазини Лидл.България според правилата на тези Официални правила, като наградите се доставят само на територията на Република България. 

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:
3. Право и място на участие:
Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЛИДЛ и Williams Racing и всяко тяхно дружество-майка, филиал, подразделение, дъщерно дружество, агент, представител и промоционална и рекламна агенция заедно с близките членове на семействата им (независимо къде живеят) и тези, които живеят в същото домакинство на тези лица (независимо дали са роднини. )Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.williamsf1.com/rexona   за периода на кампанията. В Кампанията участват следните продукти от марка Rexona- Rexona Cobalt 150ml, Rexona Invisible Ice 150ml, Rexona Aqua Invisible B&W 150ml ,Rexona Cotton 150ml, Rexona Sexy 150ml, Rexona Clear Aqua 150ml. 

Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се  задължават да спазват условията, посочени в него. 

4. Условия за участие :
Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката продукти от марка REXONA 

5. Механизъм за участие в промоционалната кампания:
За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
• Да закупи един или повече продукти Rexona от търговската мрежа на магазини ЛИДЛ България и да запазите касовата бележка от покупката;
• Да отиде на www.williamsf1.com/rexona ;
• Да въведе  личните си данни- име, фамилия, телефон за връзка, имейл адрес,  да качи снимка на касовата бележка и да изпрати  формуляра .
• Участник може да изпратите само една касова бележка с всеки формуляр.  Всеки участник може да участва повече от веднъж, но не може да изпраща същата касова бележка повече от веднъж. Участник не може да спечели повече от една награда. 
• Формулярите, получени след крайната дата 11.08.2017 г. [23.59.59 (GMT)] , няма да участват, но въведената информация може да бъде записана.

6. Награди:
По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички получени формуляри ще бъдат изтеглени общо 61 победителя, които ще спечелят една от следните награди:
• Награди:  30 броя брандирани шапки: всяка на стойност 69.82 лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД. 
• 30 броя брандирани сакове: всеки на стойност 195.6 лева с включен ДДС.
• 1 част oт булид на Williams Racing без стойност .

• Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност. При възникване на непредвидени обстоятелства организаторът си запазва правото да замени наградата с алтернативна такава на същата или по-голяма стойност.

7. Теглене на наградите:
Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички получени формуляри подадени от www.williamsf1.com/rexona   Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на 12 Август 2017.
При тегленето ще бъдат изтеглени 61 победителя и общо 61 резервни участника в случай на дисквалифицирани победители. 
Организаторът на промоцията си запазват правото да замени спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на наградите, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7. 
Всеки победител ще бъде уведомен от Организатора на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.
В случай, че Организатора не получат обратна връзка  с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.