вторник, 24 януари 2017 г.

Спечелете три козметични комплекта AVON


Играта “AVON те предизвиква. Обещай и изпълни” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.Периодът на участие в Играта е от 19.01.2017 година до 23.59 часа на 07.02.2017 година.

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

В Играта нямат право да участват:

лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

За да бъде включен в Играта, участникът трябва:
- Състави списък с три обещания за себе си.
- Да остави списъка с три обещания в регистрационната форма на Играта.
- Да се регистрира с e-mail или през Facebook профила си.
Реална регистрация е всяка една, в която Участник се е регистрирал със своя FB профил или e-mail и е оставил своя списък с 3 обещания към себе си.
Един участник може да спечели само 1 бр. Награда. Наградите в играта са общо 3 бр. - по 1 бр. комплект спирала и червило AVON TRUE и козметична чантичка. Една награда включва:
- 1 бр. червило AVON TRUE
- 1 бр. спирала AVON TRUE
- 1 бр. козметична чантичка AVON TRUE
Тегленето на наградите в Играта ще се извърши до 2 работни дни след приключването на играта чрез жребий, като от всички участници регистрирали се със своя Facebok профил или e-mail и оставили своя списък с 3 обещания, на случаен принцип ще бъдат избрани 3 печеливши участника и 2 резервни участника.
Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

Спечелете функционално рендето Nicer Dicer Fusion


Здравейте, приятели ! Стартира игра №205 с трима победители !
За бъркотията в кухнята забравете! С много повече функции и части на рендето Nicer Dicer Fusion време и усилия спестете!http://spestete.bg/мултифункционално-кухненско-ренде-nicer-dicer-fusion.html

Победителите ще получат продукта и безплатна доставка до адрес.

Условията на играта са както следва: 
1. Харесвате страницата ни (ако още не сте го направили)
2. Харесвате снимката с играта 
3. Споделяте снимката с играта с Вашите приятели (споделянето да е публично) 
4. Оставяте коментар под снимката "Участвам" и споделяйте вашите мисли или емоции :)

Играта стартира на 23.01.2017 г. и приключва на 29.01.2017 г. 

Победителите ще се публикуват на стената ни в Понеделник на 30.01.2017 г. Успех на всички !


Спечелете 10 кухненски робота, сервиза за хранене и кутии за сандвичи Калиакра


Промоционалната кампания „Вкусен ден с Калиакра“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (01.02 – 15.03.2017г. включително) на www.facebook.com/KaliakraBG Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: www.facebook.com/KaliakraBG

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/KaliakraBG за периода на кампанията. В Кампанията участват следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.
Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се задължават да спазват условията, посочени в него. 
Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката на следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.
За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
 • Да посети фейсбук страницата на Kaliakra  www.facebook.com/KaliakraBG и да се регистрира чрез собствения си профил.
 • Да влезе в специално създаденото приложение Вкусен ден с Калиакра 
 • В специално обозначения панел за регистрация трябва да попълни Име, Фамилия и валиден телефонен номер
 • След регистрация на лични данни, участникът трябва да регистрира кода от касовия бон, със закупен минимум един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g
 • При регистриране на код/ове от касови бележки, участникът се регистрира успешно в игратаза една от четиристотин и десетте награди
 • Всеки участник има възможността да регистрира най-много по един код от касова бележка седмично, стига на нея да присъства закупен продукт от участващите продукти

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 410 (четиристотин и десет) победителя, които ще спечелят една от следните награди:
 • 10 Кухненски робота Gorenje: всеки на стойност 199,00 (сто деведесет и девет) лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД. 
 • 100 Сервиза за хранене: марка Luminarc, всеки на стойност 100 (сто) лева с включен ДДС.
 • 300 Кутии за сандвичи: всяка на стойност  16.00 (шестнадесет) лева с включен ДДС.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „БИ ПЛЮС АР” ООД ) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на промоционалното фейсбук приложение на страницата на Калиакра  www.facebook.com/KaliakraBG
Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати: 
 • 06.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 13.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 20.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 27.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 06.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 13.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 16.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
При тегленето ще бъдат изтеглени 410 (четиристотин и десет) победителя и общо 50 (петдесет) резервни участника в случай на дисквалифицирани победители. 
Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на голямата награда, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7. 
Всеки победител ще бъде уведомен от Организаторите на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.
В случай, че Организаторите не получат обратна връзка  със снимка на касовата бележка, чийто код е регистриран в Кампанията, както и с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

Спечелете пътуване на стойност 5000 лв., 10 пътувания за 500 лв. и 50 кошници в продукти Lidl


Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Мъжете готвят в четвъртък“ ("Играта").          

Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД.

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 23.01.2017 г. до 23:59 часа на 02.04.2017 г. включително („Период на провеждане”).

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

Право да участват в Играта имат всички мъже, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години ("Участник/ци"), както и техните  любими. В Играта Не могат да участват служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.  

За да участва в Играта всеки Участник трябва:
-  да сготви за своята любима (по възможност в четвъртък). Участникът може да сготви рецепта както по собствен избор, така и може да избере от някое от предложенията на Манчев и Шишков, достъпни на gotvi.lidl.bg;
- да заснеме снимка и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия. За допустими изображения/видеа се смятат такива съдържащи собственоръчно приготвени ястия, заснети в домашна обстановка. Няма да бъдат допускани изображения свалени от интернет или заснети в заведения за обществено хранене, също и такива, съдържащи обидно или нецензурно съдържание.
- да се регистрира на страницата https://gotvi.lidl.bg. За целта Участникът следва на заглавната страница (home page) на  https://gotvi.lidl.bg да натисне бутон „Участвай“. В новопоявилия се прозорец Участникът следва да въведе: две имена, актуален e-mail адрес и телефон, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта, да качи поне 1 снимка (допустими са до 6 снимки за една рецепта) и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия и да натисне бутон „Регистрирай се“. След веднъж създадена регистрация всеки участник ще може да качва следващите рецепти като избере иконата изобразяваща човече в дясната част на сайта, избере появилата се опцията „качи рецепта“ и в новопоявилия се прозорец да въведе вече регистрираните e-mail и парола след което да натисне бутон „Влез“.
В рамките на 24 часа от регистрацията Участникът ще получи на предоставения от него e-mail адрес активен линк. Организаторът си запазва правото да не допусне до по-нататъшно участие регистрации, при които са качени снимки с различно от посоченото в чл.7.2. съдържание. Участникът следва да копира и препрати линка на своята любима, която следва да отвори линка, да гласува за сготвеното от него ястие (по предвидената скала от 1 до 5), да въведе в предвидените за това полета своите данни, а именно: две имена, да отбележи, че е съгласна с Правилата на Играта и да натисне бутон „Изпрати“. Предвидена е и възможност за даване на коментари, но това не е задължително условие за участие в Играта.
Участникът участва в томбола за наградите в Играта само ако любимата му е оценила приготвеното/ите от него ястие/я.
Всеки Участник може да участва в Играта по един път за всяка седмица в рамките на Периода на провеждане на Играта или най-много 10 пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта. Участниците, изпълнили условията на т.7.1. – т.7.4. в рамките на определена седмица от Периода на провеждане на Играта, участват в томболата за съответната седмица, както и в томболата за голямата награда. Участник, направил повече от една регистрация в рамките на Периода на провеждане на Играта, участва с всяка една регистрация (до 10 общо) в томболата за голямата награда.
Участието в Играта не е обвързано с покупка. С цел избягване на съмнение, Участник може да участва в Играта дори да не е сготвил точно в четвъртък, стига да е изпълнил останалите изисквания на т.7.1. до 7.4.
Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
 1. 1 (един) ваучер за пакет туристически услуги в чужбина за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на обща стойност 5000 лв.;
 2. 10 (десет) ваучера за пакет туристически улсуги в България за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на стойност 500 лева всеки (по 1 (един) ваучер за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта);
 3. 50 (петдесет) кошници с продукти от Лидл (по 5 (пет) кошници за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)на стойност 50 лв. всяка. Продуктите са само такива, които не изискват специален температурен режим на съхранение и транспорт;
 4. 100 (сто) брандирани готварски шапки за мъже (по 10 (десет) шапки за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)

Спечели пътуване до Лондон за премиерата на "50 нюанса по-тъмно"


Готова ли си да покажеш колко добре познаваш половинката си...? А той, дали те познава толкова добре?
Без повече тайни!
Регистрирай себе си и твоята половинка сега! Всеки ден ние ще се обаждаме на 5 двойки и ще ви задаваме въпроси. Ако и двамата отговорите еднакво, имате шанса да спечелите пътуване до Лондон за премиерата на най-горещото филмово събитие тази година – "50 нюанса по-тъмно"!
Джейми Дорнан и Дакота Джонсън се завръщат като Крисчън Грей и Анастейжа Стийл в Петдесет нюанса по-тъмно – втората част от световния феномен „Петдесет нюанса“. Като продължение на събитията от блокбъстъра от 2015 г., чийто приходи в световен мащаб надвишиха $560 милиона, новият филм прави своя дебют броени дни преди Св. Валентин и ни кани да се отдадем на един нюанс по-тъмно.
Когато нараненият Крисчън Грей се опитва да върне в живота си вече много предпазливата Анастейжа Стийл, тя иска от него нов договор, преди да се реши да му даде втори шанс. И точно когато двамата започват да изграждат довериe помежду си и намират стабилност във връзката си, тъмни фигури от миналото на Крисчън се връщат в живота му. Навлизайки в пространството на двамата млади, тъмните нюанси са решени да разклатят надеждите им за общо бъдеще.
В новия филм отново ще видим носиятеля на Оскар Марша Гей Хардън, Рита Ора, Люк Гримс, Виктор Рашук, Елоис Мъмфорд и Макс Мартини. Към тях ще се присъединят носителката на Оскар Kим Бейсинджър, Хю Данси, Бела Хийткот и Ерик Джонсън.
Петдесет нюанса по-тъмно е режисиран от Джеймс Фоли и продуциран от Майкъл де Лука, Дана Брунети и Маркус Висиди, заедно с Е.Л. Джеймс. Сценаристи са авторът на бестселъра Джеймс и Майл Леопард.
Петдесет нюанса по-тъмно идва предпремиетно в кината от 8 февруари. Билетите са в продажба

Спечелете шоколадово сърце с перли


Денят на влюбените наближава!
По повод Св. Валентин, ние от Kakao искаме да зарадваме един от вас. СПЕЧЕЛЕТЕ голямо сърце с перли, изработено от млечен шоколад!

Ето как:
💖 Отговорете в коментар на въпроса: "Какво е за Вас любовта?" 
💖 Харесайте страницата ни.
💖 Споделете играта. 

Ще изберем победител на 10.02. на случаен принцип! Пожелаваме ви много любов! Успех!


Спечелете PS4, оригинална топка Spalding, чанти и аксесоари AND1 и още спортни награди


Гласувайте, подкрепяйте отборите от НБЛ Виваком и се състезавайте за приза „Топ ФенМениджър“ на НБЛ Виваком както и за страхотни награди!


Всеки желаещ да бъде ФенМениджър на НБЛ Виваком трябва да се регистрира с валиден имейл адрес и да попълни вярно имената и местожителството си (тези данни остават видими за администраторите на играта) в профила, който ще ползва в платформата http://game.fan-manager.com/nbl/.
Колкото повече точки спечелите, толкова по-добро класиране ще имате. След края на всеки месец (от декември 2016 до май 2017), "Топ 5" ФенМениджърите с най-много спечелени точки през съответния месец, ще печелят общо 5 награди (*), оригинални спортни стоки/аксесоари на американската марка AND1.
(*) Правото на избор на награда ще зависи от крайното класирането на ФенМениджърите към последния ден на съответния месец. ФенМениджърите с най-много точки (с най-добро класиране) към тази дата ще имат право първи да си изберат наградата, която желаят да получат. За целта, след като крайното класиране в края на съответния месец стане ясно, те ще трябва да изпратят имейл (в срок до 15-то число на следващия месец) на league@basketball.bg, в който изрично да посочат своите предпочитания за наградите, които желаят да получат.
След този краен срок, ако някой от победителите не се свърже с нас, то той/тя автоматично губи правото си да получи награда, независимо от своето класиране!
След края на сезон 2016-2017, "Топ" ФенМениджърите с най-много събрани точки за периода от 01.11.2016 до 15.06.2017 ще спечелят една от следните награди (*):
 1. Голяма награда - изненада от Виваком
 2. Оригинална топка SPALDING с автографи на баскетболистите от любимия ви отбор от НБЛ Виваком
 3. 3 бр. чанти/сакове AND1
 4. 7 бр. спортни аксесоари AND1
 5. 2 бр. книги - Автобиография на Майкъл Джордън
 6. Тениска предоставена от Българско баскетболно общество
(*) Правото на избор на награда ще зависи от крайното класирането на ФенМениджърите към 15.06.2017. ФенМениджърите с най-много точки (с най-добро класиране) към тази дата ще имат право първи да си изберат наградата, която желаят да получат. За целта, след като крайното класиране към 15.06.2017 бъде определено, те ще трябва да изпратят имейл (в срок до 30.06.2017) на league@basketball.bg, в който изрично да посочат своите предпочитания за наградите, които желаят да получат.
След този краен срок, ако някой от победителите не се свърже с нас, то той/тя автоматично губи правото си да получи награда, независимо от своето класирането!
  Точките в играта се изчисляват по следния начин:
 1. Въпрос по който гласувате, но не познаете правилния отговор - 5 т.
 2. Въпрос по който гласувате и познаете правилния отговор - 20 т.
 3. Присъствате на баскетболна среща от НБЛ Виваком (*) и изпратите номера на валиден билет, чрез съответното приложение в онлайн играта - 60 т.
(*) Не всички баскетболни срещи от НБЛ Виваком ще предлагат билети, даващи възможността да се печелят точки.
Забележка: За всеки един мач, всеки ФенМениджър ще има право да използва номера на един билет и то в срок до 3 дни след края на срещата! За да бъдат избегнати злоупотреби, моля запазете оригиналния билет до 7 дни след срещата, който може да се наложи да ни изпратите за потвърждение.

Спечелете Нутрибулет, парочистачка Стийн Моп и четка за изправяне


Организатор на играта – „20 Години Топ Шоп” е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078

Играта - "20 Години Топ Шоп" започва на 23.01.2017 г., и завършва на 12.02.2017 г., включително, в 12:00 полунощ. Играта се провежда на територията на Република България.

Право за участие в играта- "20 Години Топ Шоп" имат всички пълнолетни и дееспособни граждани на Република България, които са:
 • регистрирани в социалната мрежа Фейсбук (уеб страница http://www.facebook.com) и
 • са фенове на страницата във Фейсбук на Топ Шоп България.
Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението и/или администрирането на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в играта.
„Участник“ в играта, по смисъла на настоящите правила, е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на изискванията за участие, съгласно настоящите правила, има регистрация в социалната мрежа Фейсбук и се включи в играта, съгласно условията на настоящите правила.
Всеки потребител на Фейсбук, който избира да участва в играта трябва да приеме приложението "20 Години Топ Шоп", трябва да изпрати снимка, взета от сайта www.topshop.bg или Фейсбук страницата на Топ Шоп България, на любимия си продукт на Органозатора и да играе, за да премине определените 21 нива и събере възможно най-голям брой звезди, за да може да спечели награда.
За да спечели награда в играта, участникът трябва успешно да завърши всички 21 нива на играта като следва указанията в приложението "20 Години Топ Шоп". За успешно преминато ниво се смята всяко, на което участникът е дал правилен отговор на поставения в нивото въпрос. Ако не бъде даден правилен нивото не се счита за преминато успешно от участника. Ако участникът не завърши всички нива от играта във Фейсбук, не може да участва в надпреварата за голямата награда. Може да продължи да събира звезди от приятели, но ще се счита за незавършил успешно всички нива и няма да има правото да получи награда. В рамките на играта, участникът има правото на неограничен брой опита за успешното завършване на всяко ниво.
Начини за участие в играта:
Събирайте звезди по 2 различни начини:
 • С успешното завършване на всяко ниво (общо 21) – за всяко преминато успешно ниво участникът получава по 10 звезди, с които участва в играта.
 • Участникът може да получи от своите приятели допълнителни звезди, с които да участва в играта.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да участват играта приятелите на потребителя-участник също трябва да са се включили в играта по горепосочения начин. Потребител, който не е участник в играта не може да даде точки на друг участник. Един участник не може да даде повече от 2 точки на друг участник, независимо от броя на притежаваните от него звезди, за целия период на играта от 21 дни. Получаването на звезди от приятел в играта става чрез покана до съответния приятел – участник.
Увеличаването на шансовете за получаване на подарък в играта, участникът може да направи като се обърне към приятел, който да му даде звезда:
 • като участникът сподели линк от приложението през своя Фейсбук профил на своята стена –линк от приложението може да е: „Аз завърших ниво, включи се и ти“, „Вече съм на 20 ниво“, „Спечелих 10 точки!“
 • като сподели директната връзка към приложението на профила си на стената/ стената- на своя Фейсбук профил – Иван сподели 20 години Топ Шоп (https://www.facebook.com/TopShopBG/)
 • като изпрати линкове към приложението със своя профил на приятелите си във Фейсбук. (Пример: Иван сподели връзка на вашата стена)
За победители в играта ще бъдат обявени общо трима участника, които са преминали успешно всички 21 нива на играта и са събрали най-много звезди от всички участници в играта. Участниците на първите 3 места ще бъдат класирани от 1-во до 3-то място по броя на събраните в играта звезди. На първо място ще бъде класиран участника с най-много събрани звезди в играта, а на последно – този с най-малко събрани звезди.

Награди

1 -во място: 1 бр. Нутрибулет Златен;
2 -ро място: 1 бр. Златна четка за изправяне на коса Симпли Стрейт Делукс;
3-то място: 1 бр. Парочистачка Стийм Моп Голд.

неделя, 22 януари 2017 г.

Спечелете диван Галанс


Игрите, провеждани на страницата на "Виденов Груп" ООД ЕИК:128621398 - Furniture Videnov https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ се организират от притежателя на търговската марка "Мебели Виденов", наричан по-долу за краткост "Организатор". Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата. 

Играта "Зимна селфи олимпиада" или наричана по-долу за краткост "Играта" започва на 20.01.2017г. след публикуването на пост във фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ даващ начало на играта. 

Играта продължава до 30.01.2017г. – 23:59 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.
Обявяване на победителя - 03.02.2017 г.

Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния представител /родител/ на същия.
Право на участие имат всички потребители на Фейсбук, които са с РЕАЛЕН профил и изпълнят коректно условията.

Участниците в играта трябва да изпълнят 3 условия.  
 • Участниците трябва да отидат до един от търговските обекти на Мебели Виденов и да си направят селфи/снимка. На снимката трябва да присъства логото (или част от логото) на Мебели Виденов. Повече информация за локацията на изложбените зали може да се провери тук https://videnov.bg/kontakti
 • Участниците трябва да влязат в страницата на http://selfie.videnov.bg/ с фейсбук профила си.
 • В специално направеното приложение за играта, участниците трябва да качат своята снимка.
Начин за провеждане на играта 
За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
Всеки изпълнил правилно условията на играта участва в жребия за спечелване на голямата награда.
Организаторът уведомява печелившия участник в рамките на 3 работни дни чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участникът са е включил, "тагване" на съответния участник или коментар под публикуваното от участника съдържание на Фейсбук страницата.
За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение във фейсбук страницата на Организатора в 30 дневен срок.

Награди 
Голямата награда е ъглов диван Галанс в цвят бежов и кафява кожа. Наградата се печели от участника, който се е регистрирал в приложението към играта, качил е своята снимка, направена пред или в един от търговските обекти на Мебели Виденов, в която се вижда и логото на обекта и е изтеглен чрез жребий. 
Наградата е само и единствено в цвета, който е описан в правилата.
Печелившият участник ще бъде обявен на https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ и ще бъде уведомен от Организатора.

Спечелете 40 медени награди


ЗДРАВЕЙТЕ,ПРИЯТЕЛИ! 
УЧАСТВАЙТЕ В НАШАТА ИГРА И СПЕЧЕЛЕТЕ 40БР. НАГРАДИ 
Наградите са следните:

Стъклен буркан липов мед (липа) 950гр. - 3бр.
Стъклен буркан билков мед (различен вид билки) 950гр. - 3бр.
Пластмасово бурканче пчелен цветен прашец 50гр.- 30бр.
Клеева тинктура 30% (20мл.) - 2бр.
Клеева тинктура 30% (30мл.) - 2бр.

За да участвате в играта трябва да направите четири лесни стъпки.

1. Харесайте страницата.
2. Споделете публично публикацията.
3. Харесайте поста.
4. Коментирайте поста с думата УЧАСТВАМ.

Победителите ще бъдат избрани на 14 Февруари 2017г. в 12:00ч. на случаен принцип. Наградите ще изпратим за наша сметка.

КЪСМЕТ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!


Спечелете 3 кошници със сирена Жоси


Продължителност на Играта. Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт. Стартира на 20-ти януари (петък) и ще завърши на 3-ти март (петък). Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано във фен страницата на ЖоСи във Facebook.

Организатор на играта и официални правила. Онлайн играта „От любов към сиренето“, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от ЖоСи ООД.

Описание на наградите. За тази игра са определени следните награди: 3 бр. кошници от ЖоСи. Всяка кошница съдържа селекция ЖоСи сирена.
Механизъм на Играта. За спечелване на наградите е необходимо участниците да отговорят на въпроси, зададени в постове на стената на страницата на ЖоСи във Facebook като коментар под съответните постове. В рамките на играта ще бъдат публикувани 12 въпроса. Всеки отговор, даден до 12:00 часа на 3-ти март, се счита за отделно участие. Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип.

Процедура по получаване на наградите. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страницата на ЖоСи след 20:00 часа на 3-ти март. Печелившите трябва да се свържат с организаторите на info@josi.bg или на лични съобщения на страницата на ЖоСи до 15-ти март. Избраните победители ще получат наградата на посочения от тях адрес, а имената им ще бъдат публикувани на страницата на ЖоСи във Facebook.

Спечелете 3 мулти блендера Russell Hobbs NutriBoost


 1. Участниците може да участват в този конкурс, само ако прочетат и приемат тези Общи условия за участие.  С участието си в този конкурс участниците приемат тези Общи условия и условия за участие.
 1. Конкурсът се организира от Спектрум Брандс България ЕООД (наричана по-нататък "Спонсор") на уебсайт http://bg.russellhobbs.com/ (Уебсайт на конкурса) в Република България..
 1. Конкурсът започва в 0:00 часа GMT+2 на 11.01.2017 г. и завършва в 23:59 часа GMT+2 на 31.01.2017 г. ("Период на конкурса").
 1. Необходими условия за участие
 1. Участие- от свое име - могат да вземат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, легално пребиваващи в Република България.
 2. Непълнолетни лица, служителите на Грей България ЕООД, както и служителите на Спонсора и свързаните с него компании и техните роднини са изключени от участие.
 3. Участниците могат да вземат участие в Периода на конкурса по следните начини:
3.1   Като се регистрират на Уебсайта на конкурса като предоставят своите име и фамилия, страна на местоживеене, възраст и валиден й-мейл адрес и да качат съдържание, което съдържа комбинация от текст, видео или снимка (Съдържание) или
3.2   Като използват хаштаг - #Obichammalkiteneshta в своите постове в Туитър или Инстаграм. Ако участието е успешно, участниците ще получат съобщение в платформата на избраната от тях социална медия, за да приемат тези Общи условия. Тогава Съдържанието ще бъде одобрено от Спонсора и ще се публикува на уебсайта на конкурса заедно с коментара към поста и потребителското име на участника.
Само съдържание, което отговаря на темата на конкурса „Обичам малките неща“, ще бъде одобрявано.
 1. Видео от YouTube или Vimeo може да се качва като се използва линка на видеото, но то не трябва да превишава 3 МБ. Снимките не трябва да са по-големи от 3 МБ и следва да са в един от следните формати Jpeg, GIF или PNG. Спонсорът си запазва правото да изключва участници от състезанието, ако те не отговарят на тези изисквания.
 2. Цялото съдържание, което е качено в Периода на промоцията ще бъде проверено от Спонсора преди да се публикува в хъба на Уебсайта. Спонсорът си запазва правото да отстранява и по този начин да изключва неподходящо съдържание например расистко, вулгарно, порнографско, политически дясно / ляво радикално или рекламно съдържание или съдържание, което подбужда към насилие, което е в конфликт с обществения ред или добрите нрави или нарушава приложимото право или правата на трети лица, например правата на интелектуална собственост (марки, лога, търговски марки и т.н.).
 3. Спонсорът също така си запазва правото да изключва участници от конкурса и да изтрива каченото от тях Съдържание от хъба, в случай че те са нарушили тези условия, въвели са неверни лични данни или се опитват да влияят на този конкурс чрез техническа манипулация.
 4. В случай на изключване наградите могат се изискат и изтеглят обратно със задна дата.Участието е възможно само в рамките на периода, посочен в раздел 1.
  1. III.      Награди
  2. Награди – 3 броя мулти блендер Russell Hobbs NutriBoost.
   1. Победителите ще бъде определен от жури, съставено от служители на Спонсора.
   2. Победителите ще бъдат уведомени чрез и-мейл, ако са избрали да участват чрез Уебсайта на конкурса, или чрез директно съобщение, ако са избрали да използват социални медии,  и имената им ще бъдат публикувани Уебсайта на конкурса или на Фейсбук страницата на Russell Hobbs www.facebook.com/RussellHobbsBG в рамките на две седмици след края на периода на конкурса.
    1. В уведомяващия и-мейл победителите ще бъдат помолени да посочат точен адрес в рамките на 2 седмици, за да може наградите да им бъдат доставени с куриер. Ако те са използвали социални медии за участие, те могат да бъдат помолени да осигурят и потвърдят други детайли включително и изключително тяхната дата на раждане и й-мейл адрес.
    2. Ако с някой победител не може да бъде установен контакт, или той не отговори в рамките на 2 седмици след датата на изпратеното уведомление по и-мейл или директно съобщение, или наградата се върне като недоставена, победителят губи правата си върху наградата. В такъв случай спонсорът ще връчи наградата на друг участник от всички коректно регистрирали се участници, избран на случаен принцип. Ако с резервния победител не може да се установи контакт или той не отговори в рамките на посочения по-горе срок, или наградата се върне като недоставена, тогава тя няма да бъде раздавана отново.
    3. Наградите са фиксирани и не могат да се заменят или прехвърлят на трети лица. Не е възможно получаването на паричен или друг еквивалент на стойността на наградата. 
    4. Чрез участието си участникът потвърждава и се съгласява, че каченото от него Съдържание може да се използва от Спонсора или някоя от дъщерните му компании за маркетингови цели по следните начини:
     1. На международните и националните уеб сайтове на Спонсора и неговите дъщерни дружества в рамките на групата Spectrum Brands, за международни и национални онлайн маркетингови комуникации, напр. онлайн дисплей реклама, Facebook, Instagram, Twitter и т.н., а също и като част от бюлетини и мейлинг кампании;
     2. В рамките на вътрешни продуктови презентации или такива за трети страни, а също и в консуматорски или търговски каталози и листовки;
     3. В точките на продажба в магазинната мрежа в европейските страни – например за продуктови стикери, уоблери, банери, листовки или дисплеи.
  3. Участникът се съгласява безвъзмездно да прехвърли на Спонсора времево и географски неограничено, изключително и неотменимо право да използва предоставеното Съдържание, с което позволява на Спонсора да използва, прави копия, разпространява, публикува и да направи достъпно Съдържанието за посочените по-горе цели.
  4. В допълнение участникът се съгласява, че Спонсорът може да редактира или модифицира Съдържанието, като например да променя формата, размера или изрязването и, че Съдържанието може да бъде прехвърляно на трети страни.
  5. С участието си, участникът приема и се съгласява, че нейното/ неговото Съдържание може да се споделя на социални медия платформи на трети страни като Facebook, Twitter и Instagram. Тези бутони позволяват на трети лица да разпространяват и публикуват Съдържанието, което е качено на Уебсайта на конкурса в рамките на Facebook, Twitter и Instagram чрез личните акаунти на трети лица. В допълнение, Съдържанието може да се коментира от трети лица в рамките на тези социални медийни платформи.