понеделник, 27 март 2017 г.

Спечелете 3 тренировки с Пеле и 500 футболни топки от Snickers


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ ЗА НАГРАДА ТРЕНИРОВКА С ПЕЛЕ“ 

Организатор на играта „Играй за награда Тренировка с Пеле” („Играта”): „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Графити ББДО АД”.

Периодът на Играта е от 27.03.2017 г. до 25.05.2017 г. Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Награди и механизъм на присъждане:
Участвайки в настоящата Игра, Вие имате право да участвате за спечелването на една от:
- 500бр. футболни топки (в четири тегления се раздават по 125бр.).
- 3бр. тренировка с Пеле (в едно теглене в края на Играта). Тренировката с Пеле се провежда пез месец септември 2017 г. в гр. Барселона, Испания. Организаторът осигурява пътуването на победителите в двете посоки, нощувки, среща с Пеле. Всички допълнително възникнали разходи, свързани с престоя на победителите, са за тяхна сметка и Организаторът не носи отговорност за възникването им. Пълна информация за пътуването ще бъде предоставена на спечелилите участници до 30 дни преди отпътуването. 

Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите е автоматично.
Томболите за присъждане на наградите по т.3.1. се провеждат на следните дати: 07.04.2017 г, 21.04.2017 г, 05.05.2017 г и 19.05.2017 г. В томболите за присъждане на награди участват всички участници, които са качили снимка от началото на Играта до 23:59ч. в предходния ден и не са спечелили награда. (Пример: В томболата на 21.04.2017 г. участват всички снимки, които са били регистрирани от 00:00ч на 27.03.2017 г. до 23:59ч на 20.04.2017 г. и не са изтеглени като печеливши в тегленето на 07.04.2017 г.)
Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.
В томболата за присъждане на наградата по т.3.1. участват всички потребители с поне 1 качена снимка на стикер от промоционални опаковки Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“, които не са спечелили в предишните тегления. Колкото повече снимки е качил участникът (но не повече от 15 за периода между две тегления), толкова повече шансове има да спечели. 
В томболата за присъждане на наградата по т.3.2. участват всички потребители, които са качили в промоционалния уебсайт поне едно видео, в което изпълняват футболен трик, което е било одобрено от модератор и са събрали поне 5 харесвания на сайта snickerspele.com. Колкото повече различни видеа (но не повече от 5 за целия период на Играта) е качил участникът, толкова повече шансове има да спечели. 
Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра по една награда от всеки вид – по една футболна топка и по една тренировка с Пеле. 
Спечелването на една малка награда от един участник не възпрепятства участието му в томболата за голямата награда по т.3.2. Участник, спечелил награда, не може да спечели втора от същия вид, без значение колко снимки/видеа е качил.

Механизъм на Играта:
За спечелването на наградите, посочени в т. 3.1. (футболна топка), е необходимо:
Да се регистрирате или вече да имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com.
След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи снимка“ 
Трябва да качите снимка на стикер, който сте намерил в промоционалната опаковка Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“. С качването на снимката, вие декларирате, че сте я заснел сам и притежавате всички права върху нея. Максималният брой снимки, които може да качите за всеки един от периодите между две тегления, е 15. Максималният допустим размер на всяка снимка е 2 MB. 

Всички снимки се преглеждат от модератор. В случай, че снимката отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието й противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес.
Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.2. (тренировка с Пеле), е необходимо:
Да се регистрирате или вече да имате имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com
След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи видео“ 
Трябва да качите видео, на което вие изпълнявате футболен трик и да получите поне пет харесвания в сайта snickerspele.com. С качването на видеото, вие декларирате, че вие сте изпълнителят на футболния трик и притежавате всички права върху видеото. С качването на видеото, вие декларирате, че сте съгласен това видео да бъде използвано по преценка на Организатора в рекламната кампания за популяризирането на Играта. Максималният брой видеа, които могат да се качват от един участник, е 5. Максималният размер на всяко едно от видеата е 50 MB.

Всички видеа се преглеждат от модератор. В случай, че видеото отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието му противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес..
Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.
С участието си в играта „Играй за награда Тренировка с Пеле“ приемате настоящите Официални правила на Играта („Официални правила”).

Спечелване на наградата
Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:
Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на уебсайта snickerspele.com 
Уведомяване на спечелилите на посочения от тях имейл

Спечелете 20 мицеларни води 3 в 1 от NIVEA


Чрез попълване на Вашите данни Вие декларирате, че имате навършени 18 години и че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Политиката за лични данни на Beiersdorf* (https://www.nivea.bg/about-us/Legal-Policy), включително че давате изрично съгласие предоставените от Вас лични данни да се събират и обработват за целите на настоящата игра. Вие можете да премахнете Вашите данни по всяко време. В случай че желаете личните Ви данни, съхранявани и обработвани от Beiersdorf, да бъдат заличени, моля изпратете ни E-mail със свободен текст чрез формуляра за връзка на следния адрес: www.NIVEA.bg/about-us/beiersdorf/Contact-Us, като в полето "Тема" изберете "КОМЕНТАРИ И ДРУГИ". Заличаването на Вашите лични данни ще доведе до прекратяване на участието Ви във всякакви игри, томболи, промоции и други подобни на Beiersdorf, изискващи предоставянето на такива, за които сте регистриран към настоящия момент. 
Наградите не могат да бъдат изплащани в брой. Участието е възможно само за хора с местожителство в България. Заличаването на личните данни на участник по негово желание води до заличаване на регистрацията и прекратяването на участието му в играта. Участникът е отговорен за верността на посочения адрес. Участието на автоматизирани услуги и специални клубове за лотарийно залагане е забранено. Няма да има никаква кореспонденция или комуникация с участниците, освен с печелившите във връзка с предоставянето на наградата. 
Наградите ще бъдат изпратени на спечелилите в срок от 20 дни след осъществяването на връзка с тях. Ако NIVEA не може да се свърже със спечелил участник чрез данните за контакт в рамките на две седмици от провеждането на томболата, си запазва правото да изтегли чрез допълнителна томбола нов печеливш. Служители на Beiersdorf, както и членове на техните семейства, а също така лица под 18 години, нямат право да участват. Играта се провежда от 9 март 2017 г. до 31 март 2017 г. В края на периода 20 от участниците ще бъдат изтеглени чрез томбола. Наградата е: 20 бр. Мицеларна вода 3 в 1 от NIVEA, за чувствителна кожа кожа, 200 мл.
ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Спечелете 65 футболни топки, 130 тениски и 130 шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017


Активацията „Купата на Coca-Cola 2017“, наричана по-нататък „Активацията“, се организира и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7, наричанo по-нататък „Организатор“, а се възлага от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.  

Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Активацията, наречени  „Официални правила“.

Участието е в Активацията не е свързано с покупка.

Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

Активацията се провежда от 13.03.2017 г. до 11.06.2017 г. включително.

В Активацията имат право да участват всички физически лица на възраст над 12 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, „Амекси“ ООД и други рекламни агенции, обвързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За участие в Активацията „Купата на Coca-Cola 2017“ е необходима регистрация на www.kupata.bg, като за целта участникът посочва име, фамилия и валиден мобилен телефонен номер, потвърждава, че е над 12-годишна възраст, и се съгласява с Официалните правила на Активацията.
След регистрация потребителят ще може да избере училище, което иска да подкрепи, на www.kupata.bg Всяко от следните действия ще носи точки на училището:
 1. Подкрепяне на училището с текст или наличен в Уебсайта графичен стикер – 100 точки;
 2. Подкрепяне на училището с код, получен на офлайн събитие (градски финал от веригата на Купата на Coca-Cola 2017 или предварително събитие в някой от градовете-регионални центрове; не е необходима покупка на продукт на Coca-Cola). На всеки градски финал от Купата на Coca-Cola 2017 ще бъдат раздавани карти с кодове. Кодовете ще могат да бъдат въвеждани на Уебсайта и ще носят 500 точки;
 3. Подкрепяне на училището като печеливш от предизвикателство в www.mysparx.bg (В рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат отправени 6 предизвикателства.) или/и като печеливш от игра на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/; в рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат проведени 6 игри.) – 1000 точки. Идентифицирането на печеливш участник в предизвикателство или игра като регистриран потребител на www.kupata.bg ще се осъществява посредством телефонно обаждане на предоставен от съответния участник номер. В случай че печеливш от предизвикателство или Facebook игра участник не бъде идентифициран като регистриран потребител на www.kupata.bg или не се включи в Активацията вследствие на разговор с представител на Организатора, спечелените от нея/него точки няма да бъдат прибавени към актива на съответното училище. Настоящите Официални правила не се отнасят за предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).   
Организаторът ще проверява дали всички качени текстове отговарят на изискванията, описани в точка 6.3. Ако текст не отговаря на изискванията, описани в точка 6.3, участието се счита за невалидно и няма да бъде публикувано на Уебсайта.
Публикуваните текстове се появяват директно на Уебсайта и подлежат на модерация от страна на Организатора. Авторите на одобрените след модерация текстове ще участват в електронното теглене на жребий за разпределение на личните награди. Училището от всяка зона, събрало най-много точки, ще спечели голямата награда на зоната, както е описано в раздел 7.
За участие в Активацията не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на Coca-Cola.
 Всеки един от публикуваните от участниците текстове ще бъде дисквалифициран от участие в Активацията, ако:
 1. Съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 2. Нарушава права на трети страни, търговски марки, запазени права, публични или лични права, или други права на интелектуалната собственост;
 3. Рекламира алкохол, наркотични вещества, порнографско съдържание, тютюн и тютюневи изделия или оръжие (или употребата на което и да е от гореизброените) и прокламира опасно поведение;
 4. Не е авторски;
 5. Прокламира политически идеи или послания;
 6. Съдържа лична информация (име, адрес или други данни) на който и да е друг човек, различен от участника;
 7. Нарушава закони или обществени наредби;
 8. Се отнася към порнографско съдържание, сексистки или расистки изявления или препратки, обиден език, груби или вулгарни изрази, обидни изказвания, базирани на раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст или сексуална ориентация;
 9. Има съдържание, насърчаващо и подтикващо към омраза, война или нетърпимост към хора или животни;
 10. Съдържа препратки към имена на марки, лога или търговски марки, различни от тези на The Coca-Cola Company, или причинява вреда на марките и имиджа на The Coca-Cola Company;
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 ЛИЧНИ НАГРАДИ
7.1.1. Лична награда: общо 130 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.1.2. Лична награда: общо 65 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.1.3. Лична награда: общо 130 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.2 ТЕГЛЕНЕ НА ЛИЧНИ НАГРАДИ
                7.2.1. Личните награди ще бъдат теглени на следните дати в съответното разпределение:
 • 20.03.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 27.03.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 03.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 10.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 18.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 25.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 02.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 09.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 16.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 23.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 30.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 06.06.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

 • 12.06.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3

7.2.2. Печелившите лична награда ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.
7.2.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата https://kupata.bg/ до 7 работни дни след тегленето на жребия, описан в т.7.2.
7.3 УЧИЛИЩНИ НАГРАДИ
7.3.1. Училищни награди: 10 (десет)  футболни комплекта (2 бр. врати Classic Goal, размер S и 10 бр. тренировъчни панички)7.3.2. На края на периода на Активацията ще бъдат връчени 10 (десет)  училищни награди (по т. 7.3.1.)
7.3.3 В тази част от Активацията участват само училищата, които са се записали за участие в турнира „Купата на Coca-Cola 2017“. Ученици от други училища могат да участват в Активацията и да подкрепят училищата, които са се записали за участие в турнира.
7.3.4. Наградите ще бъдат разпределени по градове, както следва:
– София – 1 награда
– Пловдив – 1 награда
– Варна – 1 награда
– Бургас – 1 награда
– Стара Загора – 1 награда
– Русе – 1 награда
– Благоевград – 1 награда
– Велико Търново – 1 награда
– Враца – 1 награда
– Кърджали – 1 награда
7.3.5. Наградите ще бъдат връчени на училищата от всяка зона, феновете на чиито отбори са натрупали най-много точки в рамките на Активацията.
7.4 ВРЪЧВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ НАГРАДИ
7.4.1 Училищните награди ще бъдат връчени на училищата, чиито фенове са натрупали най-много точки за целия период на Активацията, както е описано в точка 7.3.3.