четвъртък, 31 март 2016 г.

Спечелете 4 екскурзии до Порт Авентура Парк, Испания и още 300 награди от Fanta и Sprite


Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 
Промоцията ще стартира в 00:01 ч. на 30-ти март 2016 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 26-ти юни 2016 г.  Промоцията е разделена на два етапа. Първият етап на промоцията се съсредоточава на седмични периоди/интервали, с изключение на първото теглене на жребий, за което интервалът е четири седмици. Първият интервал започва да тече от сряда, 30-ти март, до неделя 24-ти април, 23:59 ч.; четириседмичен период. След това интервалите са на седмична база, 25-ти април, 00:00 ч. до 1-ви май, 23:59 ч., последван от 2-ри май, 00:00 ч. до 8-ми май, 23:59 ч., и така нататък до неделя, 26-ти юни, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове. Жребиите се теглят в понеделниците след края на съответните интервали. 27-ми юни е ден за теглене на последния жребий -  понеделник. Общата продължителност е 13 седмици.

Вторият етап на промоцията се съсредоточава на теглене на жребий след крайния срок за 
регистриране на кодове, и разчита всички регистрирани кодове на Участника в рамките на 
промоцията.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ
4.1. Продуктите, участващи в Промоцията, са: Fanta Портокал 500 мл,
Fanta Лимон 500 мл, Fanta Бяла праскова-тропик 500 мл, Sprite 500 мл,
идентифицирани с промоционален етикет и промоционална капачка.
 4.2. Продуктите, участващи в Промоцията, ще носят промоционален етикет с посланието: „Спечели!” и кратка информация за Общите условия.
4.3. Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла праскова-тропик и Sprite са регистрирани търговски марки на The Coca-Cola Company. 
Промоцията е отворена за всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на: (1) The Coca-Cola Company и Организатора, (2) на Агенцията, (3) на всички други лица, директно и/или индиректно свързани с Организатора и The Coca-Cola Company във връзка с провеждането на Промоцията, и (4) членовете на семействата (деца, родители, съпрузи) на всички посочени по-горе лица.
МЕХАНИЗЪМ
6.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на 500 мл опаковка на Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла праскова-тропик или Sprite. Под всяка промоционална капачка има уникален код. За да използва кода, Участникът трябва да се регистрира в платформата “MySPARX” (www.mysparx.bg) и да въведе кода в секция “ВЪВЕДИ КОД”.
6.1.1. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта “MySPARX” (www.mysparx.bg), съобразно правилата и условията за ползване, обвързани с “MySPARX” и налични на www.mysparx.bg.
6.2. За да бъде допустим за участие в седмичното теглене на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира изисквания минимум от кодове за закупуване на билет за всяка седмична награда. Всеки регистриран код трябва да бъде уникален и може да бъде използван само веднъж. Всяка седмица участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:
 • Минимум 2 кода за закупуване на билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд:
  • ​Fanta награда: Wave board
  • Sprite награда: Smartphone проектор
 • Минимум 5 кода за закупуване на билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд:
  • Fanta награда: очила за виртуална реалност
  • Sprite награда: Sphero Ollie
Колкото повече билети се купуват, толкова по-голяма е вероятността за спечелване. Например, лице, което е купило 2 билета за първи награден фонд, има по-голяма вероятност да спечели Smartphone проектор или wave board от лице, което е купило 1 билет. Същият принцип е приложим за втория награден фонд.
6.3. От участниците се изисква да запазят промоционалните капачки с регистрираните кодове като доказателство за покупката.
6.4. Купуване на билети и теглене на седмични жребии
Промоцията стартира на 30-ти март, 2016 г. и първото теглене на жребий ще бъде извършено на 25-ти април, 2016 г. (четириседмичен интервал). След това, интервалите ще бъдат на седмична основа, от понеделник до следващия понеделник. Например, от понеделник, 25-ти април, 2016 г. до 00:00 ч, в понеделник, 2-ри май, 2016 г., и така нататък, на подобни седмични интервали до 00:00 ч, в неделя, 26-ти юни участниците могат да регистрират своите кодове и да купуват билети.
Тегленето на жребии е автоматично и се  извършва след края на всеки период.
Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 20 седмични уникални победители. Във втория награден фонд ще има 10 седмични уникални победители.
НАГРАДИСТОЙНОСТ И ПОЛУЧАВАНЕ.
7.1. Налични са общо 300 седмични награди. Наградите са както следва:
 • Wave board. Цената на един брой е 27 лв.
 • Smartphone проектор. Цената на един брой е 24 лв.
 • Очила за виртуална реалност. Цената на един брой е 64 лв.
 • Sphero Ollie. Цената на един брой е 133 лв.
Налични са общо 4 големи награди:
 • Екскурзия до Порт Авентура Парк, Испания за двама, на стойност 3044 лв.
Седмичните награди са налични всяка седмица в продължение на 10 седмици. Наградите ще бъдат доставени най-късно един месец след като последният победител е поискал своята награда.
Ще има 100 Wave board-а, 100 Smartphone проектор-а, 50 Очила за виртуална реалност и 50 Sphero Ollie, и 4 екскурзии до Порт Авентура Парк, Испания за двама. Общо 304 награди за цялата продължителност на Промоцията. 300 от които са седмични.


Няма коментари:

Публикуване на коментар