неделя, 27 ноември 2016 г.

Спечелете 10 кошнички с продукти Krina


Кампанията „Имало едно време… български боб, ориз, леща” се организира от „СуиКо” ЕООД
Период на Играта: 11.11.2016 до 02.12.2016 година включително.
Победителите ще бъдат уведомени на сайта: http://krina.eu/imaloednovreme/ в секция “печеливши” и чрез мейл.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и в нея могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години с местожителство България, които са се регистрирали за участие на: (линк към лендинга). Как да се включа? Всеки оставил своя мейл тук: (линк към лендинга) има право и възможност да участва в томбола за 10 продуктови кошници. Печелившите ще изтеглим на случаен принцип на 05.12.2016 година.
Как и кога да получа наградата си? Наградите ще бъдат изпратени до 30 календарни дни, след края на кампанията. Организаторът не носи отговорност за сгрешени/невалидни адреси за доставка или телефонни номера за контакт със спечелилите.
Колко награди мога да спечеля? Всеки участник има право да спечели само 1 награда, независимо от брой регистрации.
Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар