понеделник, 7 ноември 2016 г.

Спечелете 3 таблета Samsung и още 10 комплекта награди от сериала „Елена от Авалор“


Периодът за участие в Кампанията „Елена от Авалор“ (наричана за краткост „Кампанията”) е от 11:00:00 часa на 7.11.2016 г. до 23:59:59 ч. на 21.11.2016 г.

Организатор на Кампанията е „МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” и The Walt Disney Company или „Организаторите”

Механизъм на участие:
Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила при следните условия:
Всеки, който желае да вземе участие и отговаря на условията за това следва да посети Facebook страницата на Организатора (достъпна на следния адрес - https://www.facebook.com/MobiltelBG/);


Участникът следва:
-да се запознае с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница на адрес https://www.facebook.com/pg/MobiltelBG/notes/?ref=page_internal ;
-да отговори правилно на въпроса, свързан с Кампанията. Въпросът ще бъдат публикуван на Стената във Facebook страницата на Мобилтел;
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.


Награди:
Големи награди - 3 комплекта :
Комплект, включващ таблет Samsung Galaxy Tab E 9.6 8GB, кутия за храна „Елена от Авалор“, скиптър „Елена от Авалор“, играчка Жакен – „Елена от Авалор“, играчка Елена - „Елена от Авалор“, тефтер „Елена от Авалор“, татуировки „Елена от Авалор“;
Малки награди - 10 комплекта :
Комплект, включващ бутилка за вода „Елена от Авалор“, тефтер „Елена от Авалор“ и татуировки „Елена от Авалор“


Наградите се разпределят чрез електронно теглене (томбола) сред всички, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата се изисква правилен отговор на въпроса, който бъдат зададен в рамките на кампанията във Facebook страницата на Мобилтел.

Няма коментари:

Публикуване на коментар