неделя, 27 ноември 2016 г.

Спечелете 42 гурме вечери, 42 СПА уикенда и над 1200 чинийки, драскала и легла за Вашата котка


„ВРЕМЕ Е ДА ТЕ ПОГЛЕЗЯ И АЗ“ („Играта“) се организира от „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление в гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 („Организатор“) и се провежда със съдействието на агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142.

Играта се провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00 ч. на 14.11.2016 г. и завършва в 23:59 ч. на 31.12.2016 г.

По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.gourmet.purina.bg.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България.

Всички продукти с марка GOURMET.

За периода на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:
Големи награди:
(а) 42 ваучера за уикенд за двама в СПА център. За да се възползвате от тази награда е нужно да се свържете с тур оператора: Премиер Турс, на посочения във ваучера телефон: +359 2 9026063 или на email: incoming@premiertours.bg. Ваучерът е валиден за периода: 14.11.2016 – 31.12.2017 г. и важи за територията на Република България. Наградата включва само стойността до 240 лв., не покрива пътни и други разходи извън нощувката и не може да бъде заменена за паричната й стойност.
(б) 42 ваучера за вечеря в гурме ресторант за двама. За да се възползвате от тази награда е нужно да се свържете с ресторант „Андре“ в гр. София на телефон: +359 888 931 151 и да направите предварителна резервация. Адресът на ресторанта е гр. София, бул. „Околовръстен път“ № 3. Работно време на ресторанта е понеделник – неделя от 11:30 – 23:30 ч. Повече информация за ресторанта можете да намерите на: www.andretokev.com. Наградата включва само стойността до 240 лв., не покрива други разходи извън вечерята в посочения обект и не може да бъде заменена за паричната й стойност. Ваучерът е валиден за периода: 14.11.2016 – 31.06.2017 г.
Поощрителни награди:
(в) 420 керамични брандирани чинийки за котка;
(г) 420 картонени драскала за котка;
(д) 420 легла за котка.
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.
(3) Наградите не включват покриване на пътни разходи до СПА хотела и/или до ресторанта. Участниците са длъжни да си осигурят транспорт. Стойността на наградите е в размер съответно на: 240 лв. за уикенд в СПА хотел и 240 лв. за вечеря в гурме ресторант на територията на гр. София. Наградите се получават под формата на ваучери и покриват посочените тук суми. Всичко над тази стойност следва да се заплати за сметка на ползвателя на наградата.
(4) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са спечелили в настоящата Игра.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Играта се провежда на уеб сайта www.gourmet.purina.bg („Сайта на Играта“).
Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
Да закупи два от участващите продукта, посочени в т. 3 на настоящите правила и да се регистрира на интернет адрес:www.gourmet.purina.bg. („Сайта на промоцията“). Двата артикула трябва да са на една касова бележка.
Да се регистрира на уеб сайта на Играта www.gourmet.purina.bg, след като потвърди, че е съгласен/на с настоящите правила и е навършил възрастта, даваща му право на участие в Играта. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.
За да се регистрира, участникът попълва две имена, електронен адрес (email), телефон за връзка и парола. За да участва в играта въвежда номер, дата и час на касова(и) бележка(и) за закупените продукти, участващи в Играта. Данни от касови бележки могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в периода на Играта.
Всяка касова бележка, записана в профила на участник, е равна на 1 запис в базата данни за теглене на томболата. Ако участник има 5 регистрирани касови бележки, това означава, че името му присъства 5 пъти в базата данни, от която в присъствието на нотариус ще се теглят печелившите всяка седмица. Всички събрани точки в рамките на една седмица се нулират в ден понеделник от следващата седмица.
Ако участникът е закупил един брой мултиопаковка(4x85g) от Gourmet Gold или Gourmet Perle, това му дава правото да регистрира касовата бележка и да участва в тегленето за съответната седмица. Ако върху касовата бележка не е изписан видът на артикула,а пише Артикул 1,Артикул 2 или други подобни, то тогава участникът е длъжен да запази външната опаковка на продукта или етикетите на продуктите и да ги представи на куриера.
Ако участникът е закупил два продукта Gourmet, но на касовата бележка не е изписано името на продукта, а пише Артикул 1,Артикул 2 или други подобни, то тогава участникът следва: да изиска магазинът да изпише ръчно наименованието на продукта и да го подпечата и/или да запази етикетите или външната опаковка на продуктите и да ги представи на куриера при получаване на наградата.
Всяка седмица в присъствие на нотариус ще се теглят по 192 (12 големи награди и 180 малки) награди - 6 вечери за двама в гурме ресторант, 6 уикенда за двама в спа хотел, 60 брандирани керамични чинийки, 60 картонени драскала, 60 легла за котки. Тегленето ще се осъществява чрез специализиран софтуер в ден понеделник, следващ седмицата, за която се отнася наградата. За записите за всяка седмица се счита времето от 00:00 ч. в неделя до 00:00 ч. в следващата я хронологично неделя. Спечелилите участници ще се обявят не по-късно от 18:00 ч. във вторник на интернет адрес: www.gourmet.purina.bg.
Изтеглят се пет резервни участници, по един за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт със спечелилите награди.
Всеки участник може да спечели до 1 голяма (в това число уикенд за двама или вечеря за двама) и 2 поощрителни (в това число котешко легло или котешка купичка или котешка драскала) награди.
Пазете касовите бележки от закупените продукти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар