вторник, 22 ноември 2016 г.

Спечелете италианска кафе машина CAFE D'ITALIA + 100 кафета подарък


С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

"Игра" - Игра с награди “Играйте и Спечелете с italiashop.bg” , която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила

"Организатор" – http://italiashop.bg/ - гр. София, ул. „Кожух планина“ 15

"Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

"Продължителност на играта" – от 12:00 ч. на 21.11.2016г. до 23:30 ч. на 21.12.2016г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
Награди:

ИТАЛИАНСКА КAФЕ МАШИНА CAFE D'ITALIA + 100 кафета подарък
МАШИНКА ЗА КАПУЧИНО
СЕТ С ЧАШИ ОТ СТЪКЛО
"Печеливш" - Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
Печелившите ще бъдат изтеглени на 22.12.2016г.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
- да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
- да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.

1 коментар: