понеделник, 28 ноември 2016 г.

Спечелете всеки ден слушалки Sony, USB памет и бутилка за цитруси


Възложител на играта „Спиди АПС – спечели награда всеки ден“ („Играта“) е „Спиди“ АД , гр. София, ул. „Самоковско шосе“ 2Л.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални Правила“).

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

От 08.11.2016 г. до 12.12.2016 г. включително участниците имат право да регистрират своите кодове на специално изградения за Играта микросайт: www.speedypost.bg/apspromo

Всички награди ще бъдат доставени до избрани от печелившия на сайта Автоматична пощенска станция /АПС/ или до офис на Спиди, най-късно до 2 (две) седмици, в съответствие с начина за получаване на награда, (описан в Раздел 4, т. 2) и потвърден от печелившия участник.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1 Желаещите да участват в Играта трябва да се регистрират на www.speedypost.bg/apspromo и да попълнят следните полета със задължителна информация:
  • Име и Фамилия;
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
  • Парола;
  • Както и да декларират, че имат навършени 18 години и приемат Официалните Правила на Играта.
Потребителят избира дали да се съгласи да получава рекламни съобщения от Организатора в периода на Играта, както и след нейния край.
Участието в Играта не изисква покупка на услуга на Спиди.
След регистрация в микросайта потребителят получава своя код за деня. След като въведе кода във виртуалната Автоматична пощенска станция на сайта, веднага разбира дали печели награда или „късметче“ (кратко послание с текст). В случай, че потребителят получи „късметче“, той не печели награда този ден. Потребителят може да участва в Играта всеки ден, но еднократно, като въвежда във виртуалната Автоматична пощенска станция само по един код, генериран от системата. Всеки печеливш е длъжен да обяви как ще получи наградата си, като избере една от следните опции:
  • Да получи наградата си от Автоматична пощенска станция /АПС/ на Спиди;
  • Да получи наградата си от офис на Спиди.
Всеки ден трима участници в Играта печелят награди. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 5.
ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валидна се счита всяка регистрация на www.speedypost.bg/apspromo, при която е попълнена коректно задължителната информация и е регистриран код за деня във виртуалната Автоматична пощенска станция на Спиди.
Организаторът не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие. В случай че предоставената информация не е достатъчна за доставка на наградата, печелившият губи правото си на награда.
Наградите ще бъдат доставени до Автоматична пощенска станция /АПС/ или до офис на Спиди, избрани и посочени от печелившия на сайта. При избор на Автоматична пощенска станция /АПС/ наградата трябва да бъде получена в срок от 48 часа след получаване на уведомителен SMS от Спиди. След изтичане на този срок наградата ще бъде пренасочена до офис на Спиди. Ако наградата не бъде потърсена в срок от 7 работни дни след получаване на уведомителен SMS от Спиди, печелившият губи правото си да я получи.
Всеки ден през периода от 08.11.2016 г. до 12.12.2016 г. всеки от трима участника в Играта, въвели своя код за деня във виртуалната Автоматична пощенска станция, ще спечели на случаен принцип една от трите типа предметни награди - Бутилка с инфузер за цитруси, Стерео слушалки Sony или Памет USB 3.0 Transcend 16 GB. Печелившите участници ще бъдат избрани посредством електронен жребий на случаен принцип.

Няма коментари:

Публикуване на коментар