понеделник, 3 април 2017 г.

Спечелете 60 камери, 300 очила за виртуална реалност и още над 410 000 награди от Coca Cola


Промоцията „ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ – ВИЖ ПОД КАПАЧКАТА – 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтаwww.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg
С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Амекси ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно правилата на MySPARX (www.mysparx.bg) ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 13 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

Промоцията стартира в MySPARX (www.mysparx.bg) на 05.04.2017 г. и в обектите на 17.04.2017 г., и продължава до 11.06.2017 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, което от двете събития настъпи първо.

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и промоционални сребристи капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Награди, раздавани в наградните центрове:                              
 1. Значки с 3 дизайна – общо 300 000 бр.
 2. Очила в два цвята (червени и черни) – общо 110 000 бр.
Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.

Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:
 1. Очила за виртуална реалност – 300 бр. (първи награден фонд) с единична стойност 44.30лв с ДДС.
 2. 360-градусова камера – 60 бр. (втори награден фонд) с единична стойност 588лв с ДДС.
Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:
 1. надпис „ЗНАЧКА“ – в този случай печелите значка – един от 3 дизайна, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
 2. надпис „ОЧИЛА“ – в този случай печелите очила – един от два цвята (червен или черен), които можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
 3. уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2. За участие в онлайн частта на Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) може да бъде регистрирани и валидни кодове от всички участващи в MySPARX опаковки според Условията за ползване на платформата, налични на https://mysparx.bg/page/terms-of-use

Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:
Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg. Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:
 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use.

За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира изисквания от платформата платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 1. Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на първи награден фонд – Очила за виртуална реалност – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията;
 2. Минимум 5 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на втори награден фонд – 360-градусова камера – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се превръща от системата в специален код, който може да се използва за закупуване на билет за томбола за награда от Промоцията. 
Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Очила за виртуална реланост от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с получения специален код след регистрация се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.
Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет, също може да бъдат използвани за придобиване на специални кодове и закупуване на билети за томболи за награди от тази Промоция и текущите награди в MySPARX, т.е. с тях може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.Няма коментари:

Публикуване на коментар