понеделник, 17 април 2017 г.

Спечелете ховърборд, телескоп, eBook четец, слушалки, ваучери, колела и още много награди


РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
15.3.2017
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
6.2. За участие в Конкурса е необходима регистрация на Уебсайта http://www.thesource.bg . Участниците посочват име, фамилия, училище, имейл адрес, населено място, пощенски адрес и мобилен телефон за връзка и уточняват дали са ученици, или искат да участват в полза на завършеното от тях училище и приемат Официалните правила на Конкурса. Приемайки Официалните правила на Kонкурса, потребителите декларират, че имат навършени 13 години, но не повече от 19 г., и имат родителско съгласие за участие в Конкурса и получаване на награда. След успешна регистрация потребителят получава правото да играе във всеки етап на Kонкурса, като по този начин получава определен брой точки. Например: Ако в един етап e заложена тематична задача, изискваща отговор, и участникът даде одобрен от модераторите отговор според условието, въпросният участник и училището, което тя/той представлява, ще получат по 5 точки. Всеки регистриран участник в сайта може да качи до 5 отговора на тематична задача от един етап от Конкурса, но не повече от 1 на ден. Ако регистриран в Уебсайта участник сподели чужд отговор на задача, на автора на въпросния отговор и на училището, което представлява, ще бъдат присъдени по 2 допълнителни точки. Един участник може да сподели уникален отговор на друг участник един път в рамките на съответния етап от Конкурса. Може да бъде споделян повече от един уникален отговор от участник, който не е автор на дадените отговори. Не се присъждат точки, в случаите, когато участник сподели свой отговор или нерегистриран в Уебсайта участник сподели отговор на задача.
7.6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ПО ЕТАПИ
7.6.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.thesource.bg не по-късно от 10 календарни дни след изтеглянето им, обявено в т. 7.6.2, като победителите от Етап 1 ще бъдат обявени не по-късно от 24-ти март 2017 г. (петък).
06.04.2017
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.6.2. Печелившите награди за всеки етап ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий. За да бъде включен в жребия, потребителят трябва да е публикувал одобрен отговор спрямо условията на съответния етап. Печелившите големи награди в Етап 1, Етап 2 и Етап 4 са потребителите с най-много събрани точки за съответните етапи спрямо описаното в т. 6.1. В случай че има повече от 2-ма участници с еднакъв, най-висок брой точки за даден етап, печелившите ще бъдат избрани сред тях посредством електронен жребий на случаен принцип. Печелившите големи награди в Етап 3 и Етап 5 ще бъдат избрани от жури от учители от Фондация „Заедно в час“ в състав: Александрина Андреева, Изабела Владимирова и Златина Георгиева. Журито ще оценява отговорите по следните критерии:
1. Писмена грамотност (правопис и граматика от 2 до 6, като 2= повече от 10 грешки; 6= между 1-3 грешки).
2. Поемане на отговорност (от 2 до 6, като 2= не показва никаква съзнателност за собствена отговорност относно позитивна промяна или надграждане през лятото; 6 = напълно поема отговорност като посочва точни действия, с които ще спомогне позитивна промяна или собственото си развитие през лятото).
3. Целеполагане (от 2= никакви критерии за ясно заложени цели; 6= ясно обяснени, реалистични цели с индикатори за проследяване в определен срок).
4. Мотивация (от 2 до 6, като 2= мотивацията не е ясна; няма отговор на въпроса 'защо' относно предложената позитивна промяна или планове за лятото; 6= ясно обоснована мотивация свързана с конкретното предложение и личната ангажираност на участника в предложената промяна/ летни планове).
Публикуван отговор на задача в даден етап трябва да бъде одобрен, за да получи авторът му описания в т. 6.1 брой точки.
Етап 1 – 06.02.17 - 05.03.2017
Етап 2 – 06.03.17 - 02.04.2017
Етап 3 – 03.04.17 - 01.05.2017
Етап 4 – 02.05.17 - 29.05.2017
Етап 5 – 30.05.17 - 26.06.2017

КОНКУРС „ИЗВОРЪТ” - ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
1.1. Конкурсът “Изворът“, наричан по-нататък „Конкурса“, се организира и администрира от „Амекси“ ООД, наричан по-нататък „Организатор“, а се възлага от „Кока-Кола България“ ЕООД, съвместно с Фондация „Заедно в час”.

РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Конкурса, наречени „Официални правила“.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес http://www.thesource.bg, наричан по-нататък „Уебсайта“.
2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес http://www.thesource.bg.
2.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Конкурса

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
3.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
4.1. Конкурсът е активен от 06.02.2017 г. до 26.06.2017 г. включително.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. В Конкурса имат право да участват всички лица на възраст между 13 и 19 години, живеещи на територията на Република България. В конкурса могат да участват и лица над 19 г. Те ще могат да се състезават за училището, което са посочили при регистрацията и да го подкрепят чрез постигнатите резултати, но няма да могат да участват в електронното теглене и/или избиране на печелившите награди в отделните етапи. В Конкурса не могат да участват децата на служителите или служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Амекси“ ООД, Фондация „Заедно в час” и на други рекламни агенции, обвързани с Конкурса, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
6.1. При достигане на Уебсайта http://www.thesource.bg потребителите трябва да се регистрират, използвайки Facebook Connect, и допълнително да предоставят исканата за завършване на процеса на регистрация информация. Регистрацията е еднократен процес.
6.2. За участие в Конкурса е необходима регистрация на Уебсайта http://www.thesource.bg Участниците посочват име, фамилия, училище, имейл адрес, населено място, пощенски адрес и мобилен телефон за връзка и уточняват дали са ученици, или искат да участват в полза на завършеното от тях училище и приемат Официалните правила на Конкурса. Приемайки Официалните правила на Kонкурса, потребителите декларират, че имат навършени 13 години, но не повече от 19 г., и имат родителско съгласие за участие в Конкурса и получаване на награда. След успешна регистрация потребителят получава правото да играе във всеки етап на Kонкурса, като по този начин получава определен брой точки. Например: Ако в един етап e заложена тематична задача, изискваща отговор, и участникът даде одобрен от модераторите отговор според условието, въпросният участник и училището, което тя/той представлява, ще получат по 5 точки. Всеки регистриран участник в сайта може да качи до 5 отговора на тематична задача от един етап от Конкурса, но не повече от 1 на ден. Ако регистриран в Уебсайта участник сподели чужд отговор на задача, на автора на въпросния отговор и на училището, което представлява, ще бъдат присъдени по 2 допълнителни точки. Един участник може да сподели уникален отговор на друг участник един път в рамките на съответния етап от Конкурса. Може да бъде споделян повече от един уникален отговор от участник, който не е автор на дадените отговори. Не се присъждат точки, в случаите, когато участник сподели свой отговор или нерегистриран в Уебсайта участник сподели отговор на задача.
Задачите в отделните етапи на Конкурса ще бъдат както следва:

1) Наука и творчество: Сподели снимка на своя рисунка или връзка към авторско видео, качено в www.youtube.com или www.vimeo.com, опиши проведен от теб научен експеримент или представи друго научно/аристично начинание, в което си участвал. Сигурни сме, че ще успееш да ни вдъхновиш ;)

2) Моят учител: Какъв трябва да бъде добрият учител според теб? Опиши го с 5 качества :)

3) Моето училище: Опиши с до 50 думи своята идея за хубава промяна в училище и как ще я осъществиш.

4) Хоби/извънучилищни интереси: Сподели с думи, снимка или връзка към авторско видео, качено в www.youtube.com или www.vimeo.com какво обичаш да правиш извън училище – да слушаш музика, да играеш на игри, да спортуваш с приятели или? Ти си на ход :)

5) Ваканция: Разкажи ни с до 50 думи как ще направиш лятната си ваканция ползотворна.

Участниците ще могат да проследят резултатите на най-добре представящите се, а също така и своите собствени. Точките на участниците ще бъдат сумирани в края на всеки от 5-те етапа, за да бъдaт определени двамата участници с най-много точки за съответния етап.

6.3. Организаторът, Фондация „Заедно в час“ и техните партньори няма да разглеждат отговори (текстове, снимки, връзки към авторско съдържание в интернет) на задачите от съответните етапи, които:
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • не са авторски;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
6.4. Организаторът, Фондация „Заедно в час“ и техните партньори си запазват правото да не вземат предвид и/или да изтрият съдържанието, което считат за неподходящо и/или несъвместимо с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
6.5. Публикувайки снимки или видеа за участие в Конкурса, участниците потвърждават, че имат съгласието за публикуване на съответния материал на всички лица, присъстващи в него.
6.6. За участие в Конкурса не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на The Coca-Cola Company.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. НАГРАДИ В ЕТАП 1
7.1.1. 2 x Електронна 3D писалка Myriwell LCD (голяма награда)
7.1.2. 10 x Телескоп (награда)
7.2. НАГРАДИ В ЕТАП 2
7.2.1. 2 х Ховърборд (голяма награда)
7.2.2. 10 х Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)
7.3. НАГРАДИ В ЕТАП 3
7.3.1. 2 x eBook четец Pocketbook 626 Touch Lux3 (голяма награда)
7.3.2. 10 x Външна батерия (награда)
7.4. НАГРАДИ В ЕТАП 4
7.4.1. 2 х Стерео слушалки Beats by Dre Solo HD (голяма награда)
7.4.2. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)
7.5. НАГРАДИ В ЕТАП 5
7.5.1. 2 х Колело Hoop X3 2016 (голяма награда)
7.5.2. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)

7.6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ПО ЕТАПИ
Дати на теглене на награди в Конкурса спрямо съответните етапи:
1. 06.03.2017 – Победители от Етап 1
a. 2 x Електронна 3D писалка Myriwell LCD
b. 10 х Телескоп
2. 03.04.2017 – Победители от Етап 2
a. 2 х Ховърборд
b. 10 х Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.
3. 02.05.2017 – Победители от Етап 3
a. 2 x Таблет Pocketbook 626 Touch Lux3
b. 10 x Външна батерия
4. 30.05.2017 – Победители от Етап 4
a. 2 x Стерео слушалки Beats by Dre Solo HD 4
b. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.
5. 27.06.2017 – Победители от Етап 5
a. 2 x Колело Hoop X3 2016
b. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.
7.6.1. Не е разрешено печеленето на повече от една награда от етап за участник в Конкурса.
7.6.2. Печелившите награди за всеки етап ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий. За да бъде включен в жребия, потребителят трябва да е публикувал одобрен отговор спрямо условията на съответния етап. Печелившите големи награди в Етап 1, Етап 2 и Етап 4 са потребителите с най-много събрани точки за съответните етапи спрямо описаното в т. 6.1. В случай че има повече от 2-ма участници с еднакъв, най-висок брой точки за даден етап, печелившите ще бъдат избрани сред тях посредством електронен жребий на случаен принцип. Печелившите големи награди в Етап 3 и Етап 5 ще бъдат избрани от жури от учители от Фондация „Заедно в час“ в състав: Александрина Андреева, Изабела Владимирова и Златина Георгиева. Журито ще оценява отговорите по следните критерии:
1. Писмена грамотност (правопис и граматика от 2 до 6, като 2= повече от 10 грешки; 6= между 1-3 грешки).
2. Поемане на отговорност (от 2 до 6, като 2= не показва никаква съзнателност за собствена отговорност относно позитивна промяна или надграждане през лятото; 6 = напълно поема отговорност като посочва точни действия, с които ще спомогне позитивна промяна или собственото си развитие през лятото).
3. Целеполагане (от 2= никакви критерии за ясно заложени цели; 6= ясно обяснени, реалистични цели с индикатори за проследяване в определен срок).
4. Мотивация (от 2 до 6, като 2= мотивацията не е ясна; няма отговор на въпроса 'защо' относно предложената позитивна промяна или планове за лятото; 6= ясно обоснована мотивация свързана с конкретното предложение и личната ангажираност на участника в предложената промяна/ летни планове).
Публикуван отговор на задача в даден етап трябва да бъде одобрен, за да получи авторът му описания в т. 6.1 брой точки.
Етап 1 – 06.02.17 - 05.03.2017
Етап 2 – 06.03.17 - 02.04.2017
Етап 3 – 03.04.17 - 01.05.2017
Етап 4 – 02.05.17 - 29.05.2017
Етап 5 – 30.05.17 - 26.06.2017
7.6.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.thesource.bg не по-късно от 10 календарни дни след изтеглянето им, обявено в т. 7.6.2, като победителите от Етап 1 ще бъдат обявени не по-късно от 24-ти март 2017 г. (петък)

7.7 УЧИЛИЩНА НАГРАДА
7.7.1. 5 x Мултимедиен проектор
7.7.2. Голямата награда се присъжда на петте училища, събрали най-много точки в петте етапа на Конкурса. Потребителите се състезават за училището, което са посочили при регистрацията си.
7.7.3. Училищата, спечелили училищна награда, ще бъдат обявени на 27.06.2017.

Няма коментари:

Публикуване на коментар