вторник, 7 ноември 2017 г.

Спечелете 10 смартфона Moto Z и още 50 награди от Motorola


ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Период: 04.11.2017 г. до 03.12.2017 г. включително.
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Организаторът на кампанията е Министерство на туризма с адрес гр. София 1000, ул. Съборна № 1. За контакти: телефон +359 2 9046853, имейл: marketing@tourism.government.bg и „Леново България ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, ул. Лъчезар Станчев 5 SBT сгр.А София 1756 като официален партньор.
2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда на територията на България в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе през периода от 04.11.2017 г. до 03.12.2017 г. включително. Подробна програма може да видите тук: програма.
2.2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта.
3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България, с изключение на служителите на „Леново България ЕООД” и Министерство на туризма на България
3.2. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой законен родител/настойник.
3.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. В периода, посочен в т.2.1., всеки, който е посетил някои от посечените в програмата обекти, направи си снимка на специално обозначения за целта кът, публикува снимката публично в своя профил във Facebooк и постави #motorolabulgaria и #neochakvanavakancia, участва в томболата за наградите.
5. НАГРАДА

5.1. Наградите, предоставени от Организатора, са 10 бр. смартфони moto z, 25 бр. слушалки Motorola Pulse Max и 25 бр. Motorola Power Pack.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

6.1. Печелившите участници ще бъдат обявявани всеки петък, както следва: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12 и 08.12.2017.
6.2. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в 4.1.
6.3. Организаторът ще се свърже с изтеглените печеливши, посредством обявяване на имената им във Facebook на страницата на Motorola Bulgaria.
6.4. Избраните печеливши трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение във Facebook на страницата на Motorola Bulgaria в рамките на 1 (един) работен ден от определянето им.
6.5. Ако някой от печелившите не изпълни условието, описано в т.6.4., наградата му ще бъде предоставена на следващ изтеглен участник.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от Печелившия участник адрес.Няма коментари:

Публикуване на коментар