петък, 8 декември 2017 г.

Спечелете 30 комплекта с по два кена и две халби от Каменица


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “За истинските моменти. По празниците”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта във ФБ страницата https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/notes за целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в ФБ страницата https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/notes
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 25 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 8-ми декември и продължава до 11-ти декември 2017 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
30 комплекта, всеки от които съдържа по 2 броя Каменица кен и 2 бр. специални халби Каменица.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 За да участвате в Играта, е необходимо да направите следните действия:
1. Да посетите Фейсбук страницата на Каменица: https://www.facebook.com/kamenitzabg;
2. На 08.12.2017 г. ще бъде публикуван пост на стената. Постът съдържа задача.
3. Да отговорите на задачата, което се изразява в изброяване на всички думи, които откривате в картинката, като коментар под поста.
7. 2 Играта се провежда при следните условия:
1. Сред всички, чиито коментари отговорят на заданието на Играта и постовете им са изцяло съобразени с всички условия на Играта, публикувани са в периода от 08.12.2017 до 23:59 на 11.12.2017 г., чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 30 спечелили, които ще получат по един комплект от 2 броя Каменица кен и 2 специални Каменица халби.
2. В томболата участват само коментари под поста. Томболата се провежда след приключване на Играта – на 12.12.2017 г.
3. В Играта не участват харесвания и коментари под настоящия Facebook пост.
4. Няма ограничения на броя участия на един участник, но един участник може да спечели само веднъж награда от Играта.
5. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
6. Публикуваното като коментар съдържание не трябва да съдържа: обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, което приканва към агресия, или безотговорна консумация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар