ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта с плажни кърпи и слънцезащитен спрей NIVEA SUN

Спечелете три комплекта с плажни кърпи и слънцезащитен спрей NIVEA SUN

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Промоционалната кампания NIVEA SUN (Кампанията) се организира и провежда от
„Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор“).
2. Промоционалната кампания ще се проведе чрез описания в Раздел 4 механизъм.
3. С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на промоционалната кампания („Официални
правила“).
4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze за целия период на валидност на
Кампанията.
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по
всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на
публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/nivea-sunprotect-bronze. Организаторът не поема отговорност за достигане на промените до
знанието на Участниците, стига тези промени да са изложени на интернет-страницата
на Кампанията.

Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.
6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила.
7. Кампанията стартира на интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/nivea-sunprotect-bronze и ще е с продължителност от 25 юни – 1 юли 2020г.
8. Организаторът може да променя периода на провеждане на Кампанията чрез
изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде
своевременно публично оповестявана на интернет-страницата на Кампанията.
9. Преди стартирането на Кампанията и след нейното приключване, изпълнението на
условията, упоменати в Официалните правила, не дава право на участие в
Кампанията.

Раздел 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
10. В Кампанията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към
момента на попълване на формата за участие в Кампанията, публикувана на
интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze.
11. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Кампанията.
12. Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на определени
продукти.
13. Участник, който желае да участва в Кампанията, трябва да използва своя акаунт на
https://www.NIVEA.bg или да създаде нов акаунт, като посочи свои валидни данни:
име и фамилия, електронна поща. След това е необходимо да остави отзив за един
от слънцезащитните продукти от серия NIVEA SUN Protect & Bronze, намиращи се
на страницата на кампанията https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze.
14. Всеки Участник има право да се регистрира за участие в Кампанията еднократно.
15. В случай, че в хода на Кампанията бъде установено, че Участник се опитва да
манипулира механизма на провеждане на Кампанията, като се регистрира за участие
многократно, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби
правото си за участие в Кампанията.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.
16. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством
изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:
 Влиза в своя акаунт на https://www.NIVEA.bg.
 Избира един от слънцезащитните продукти от серия NIVEA SUN Protect &
Bronze, показани на https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze и написва отзив
за него на съответната страница на продукта:
– Слънцезащитен спрей за активиране на тена NIVEA SUN Protect & Bronze
SPF20 https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-slantsezashtiten-sprey-zaaktivirane-na-tena-73194700121270168.html
– Слънцезащитен спрей за активиране на тена NIVEA SUN Protect & Bronze
SPF30 https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-slantsezashtiten-sprey-zaaktivirane-na-tena-73194700121340168.html
– Слънцезащитен спрей за активиране на тена NIVEA SUN Protect & Bronze
SPF50 https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-slantsezashtiten-sprey-zaaktivirane-na-tena-40058086500640168.html
– Слънцезащитен лосион за естествен тен NIVEA SUN Protect & Bronze SPF20
https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-losion-za-estestven-ten40058084323940168.html
– Слънцезащитен лосион за естествен тен NIVEA SUN Protect & Bronze SPF30
https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-losion-za-estestven-ten40058084334380168.html
– Слънцезащитно олио за активиране на тена NIVEA SUN Protect & Bronze
SPF20 https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-olio-za-aktivirane-na-tena40059001181650168.html
– Слънцезащитно олио за активиране на тена NIVEA SUN Protect & Bronze
SPF30 https://www.nivea.bg/shop/protect-and-bronze-olio-za-aktivirane-na-tena40059001181720168.html
– Слънцезащитна спрей-помпа NIVEA SUN Protect & Bronze SPF30
https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze-spf30-sprej-pompa40059004620390168.html
17. След изпълнението на гореописаните стъпки за участие в Кампанията, на 2 юли
2020г., посредством томбола, ще бъдат изтеглени 3 печеливши. Всеки от тях ще
получи на посочения от тях адрес по един комплект от следните продукти:
 Плажна хавлия NIVEA SUN
 Слънцезащитна спрей-помпа NIVEA SUN Protect & Bronze SPF30
https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protect-bronze-spf30-sprej-pompa40059004620390168.html
 Слънцезащитен крем за лице против пигментация NIVEA SUN UV Face
SPF50 https://www.nivea.bg/shop/sancezastiten-krem-za-lice-protivpigmentacija-spf50-40059004759780168.html
Тегленето на имената на печелившите ще се извърши от дигиталната агенция –
представител на Организатора на Кампанията – Република Интерактив ООД
(Republika Interactive SRL), чрез платформата random.org, като ще бъдат изтеглени
имената на 3 печеливши и 3 резервни печеливши. За резултатите от тегленето се
съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите
и резервни Участници. Протоколът с имената на печелившите ще бъде оповестен на
интернет-страницата на Кампанията https://www.nivea.bg/shop/nivea-sun-protectbronze до 6 юли 2020г..
18. За да получи наградата си, печелившият Участник ще получи имейл от
Организатора, изпратен на имейла, използван от Участника при регистрацията си на
https://www.NIVEA.bg, в който ще му бъдат изискани данни за доставка. Данните –
име, фамилия, имейл, рождена дата, телефонен номер и пълен адрес за доставка,
трябва да се изпратят само и единствено в лично съобщение на официалната
страница на NIVEA във Фейсбук: https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ