ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете десет бутилки мастика Пещера

Спечелете десет бутилки мастика Пещера
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Играта наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от фирма „ПАУЪР БРАНДС“ АД, гр. Пловдив, бул. Дунав №5, с централен офис в град София, наричана по-долу „Организатор”.
2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: „Алайк студио” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Будапеща 7, наричан по-долу „Администратор”
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта на: https://bit.ly/2EiP3Y7
4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:https://bit.ly/2EiP3Y7
5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.
6. Продължителност на Играта – от 28.07.2020 г. до 04.08.2020 г. включително, с опция за удължаване. Наградите се теглят и се обявяват публично на Facebook страницата на Мастика Пещера до края на работния ден на 05.08.2020 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Мастика Пещера във Facebook – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/
8. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на Мастика Пещера, „Алайк студио” ООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:
  • 10 бр. Бутилка Мастика Пещера 0,7 л
Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
  • Да посети Facebook страницата на Мастика във Facebook – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/
  • Да публикува в коментар под публикацията, обявяваща играта своя коментар, къде за него Мастика Пещера е най-пивка.
2. Всеки участник в играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.
3. Тегленето на наградата ще се извърши на 05.08.2020 г.. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
4. Печелившите ще бъдат обявени публично на страницата на Пещерска ракия във Facebook – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/
5. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
2. Печелившите ще бъдат обявени публично на фейсбук страницата на Мастика Пещера във Facebook – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ