ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 44 скейтборда “FLIP – RUNE GLIFBERG“

Спечелете 44 скейтборда “FLIP – RUNE GLIFBERG“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Монстър Скейтборд FLIP

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Купи кен Монстър във Фантастико, регистрирай номера на касовата
бележка и участвай в томбола за един от 44 Скейтборда FLIP“ наричана по-нататък
Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани
България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8 наричанa по-нататък
Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.monster.mypromocc.bg и ще бъдат
достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може
да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „КокаКола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117, всеки работен ден от 08:00
до 17:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като
промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта
www.monster.mypromocc.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални
правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на промоцията, прилагайки техники
и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично
дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията „Купи кен Монстър във Фантастико, регистрирай номера на касовата
бележка и участвай в томбола за един от 44 Скейтборда FLIP“ се организира и провежда на
територията на Република България, а участващи търговски обекти са единствено всички
търговски обекти на търговска верига „Фантастико“.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год.,
живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ” КокаКола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “Биспоук България ЕООД, както и
членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 01.10.2020г. и продължава до 24:00 ч. на
31.10.2020г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 31.10.2020г. регистриране и
участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за
включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне
на възможност за печалба на награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.1. Участващи продукти са всички вкусове на Monster Energy, разпространявани в
магазинната мрежа на т.в. „Фантастико“.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
/Вид и брой награди/:
1. Скейтборд “FLIP – RUNE GLIFBERG” – 44 бр. всеки на стойност 152.00лв с
ДДС
7.2. Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.
7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с
друга награда.
7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който в рамките на продължителността на промоцията закупи кен
от някой от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от
Официалните правила, може да участва в промоцията.
След закупуване на 1 кен Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка
на сайта на играта www.monster.mypromocc.bg. С една касова бележка може да се участва
само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път,
дори и при повече от 2 броя продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена
касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по
този начин да участва повече от веднъж за награда.
8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в промоцията попълва
специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно
име/, телефон за връзка,. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели,
както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането
или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на
сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички
предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и
ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
8.3. Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Промоцията и
съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 от
правилата награди.
8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите
бележки, чиито номера е регистрирал, за доказване достоверността на
регистрираните касови бележки и на направените покупки на 1 кен Монстър и в
случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/
наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

Share This Articles

2 comments

  • Това са Добри томболи от вас

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ