ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 ваучера за пазаруване във Фантастико и още над 10 000 вкусни награди от ROSHEN

Спечелете 50 ваучера за пазаруване във Фантастико и още над 10 000 вкусни награди от ROSHEN

Правила за провеждане и участие в промоция – игра с награди на ROSHEN, провеждана в обектите на ТВ Фантастико, за периода 18.09.2020г. – 18.10.2020г.

1. Общи данни и Организатор на Промоцията

1.1.      Промоционалната игра с награди на ROSHEN (по-долу за краткост само “Промоцията”) се организира от „РОШЕН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 160113427, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 109, офис 44.2, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

1.2.      Промоцията се организира с рекламна цел – за популяризиране на шоколади с марката ROSHEN.

1.3.      Настоящите правила за провеждане и участие в Промоцията са задължителни за всички участници в Промоцията и за Организатора.

1.4.      Настоящите правила за провеждане и участие в Промоцията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията на следния интернет адрес: www.roshen-bg.com . Организаторът си запазва правото едностранно да изменя и допълва правилата, като обявява този факт, заедно с                                                                                                                                                                             направените изменения и допълнения публично на посочения по-гoре интернет адрес.

1.5.      За въпроси и информация относно Промоцията може да бъде получена на следния телефон на Организатора: +359 878 680 004, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. (на цената на един градски разговор съобразно тарифния план на абоната).

2. Период и място на провеждане на Промоцията

2.1. Промоцията се провежда в периода от 18.09.2020 г.  до  18.10.2020г. или до изчерпване на скреч картите.

2.2. Промоцията се провежда на територията на Република България,  в гр. София, във всички търговски обекти на ТВ Фантастико.

2.3. Промоцията е обвързана с покупка на продукти – 2 (два) шоколада с марката ROSHEN над 70гр. всеки

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години (по-долу за краткост само “Участник”).

3.2. В Промоцията нямат право да участват управители и служители на Организатора и негови дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства.

3.3. Всяко лице /участник има право на неограничен брой участия в Промоцията.

4. Обхват на Промоцията и механизъм за участие

4.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на 2 (два) шоколада с марката ROSHEN над 70гр. всеки. В Промоцията участват и могат да бъдат закупени всички видове шоколади ROSHEN над посочения грамаж.

4.2. За участие в Промоцията е необходимо участник:

4.2.1. Да закупи 2 (два) шоколада с марката ROSHEN над 70гр. всеки;

4.2.2. Да поиска 1 (един) брой скреч-карта от касата на съответния търговски обект на ТВ Фантастико;

4.2.3 Да изтърка на място (в търговския обект) полето в съответната скреч-карта и да провери дали печели награда. В случай че скреч-картата е печеливша, да я предостави на касиера в търговския обект и да получи посочената в скреч-картата съответна награда.

4.3. За провеждане на Промоцията Организаторът е напечатал  15 000 броя скреч-карти, които ще бъдат разпределени в търговските обекти на ТВ Фантастико в гр. София.

5. Награди и определяне на печеливши участници

5.1.      В Промоцията ще бъдат раздадени следните награди:

10 500 (десет хиляди и петстотин) броя шоко барчета Roshen bar 43 гр. и 50 (петдесет) талона за пазаруване в ТВ Фантастико на стойност 50 (петдесет) лв всеки.

5.2.      Скреч-картите в Промоцията, в полето за изтриване, са с надпис един от следните

надписи: “Опитай пак”, “Roshen bar 43 гр.” и “Талон на стойност 50 лв”.

5.3.      Наградите се получават веднага, в момента на закупуване на продуктите и

изтриване на печеливша скреч-карта.

5.4. Не се допуска размяна на предоставена награда срещу пари.

5.5. Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Промоцията. Снимките и/ или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).

6. Допълнителни условия

6.1. Участниците в Промоцията с участието си в нея приемат и се задължават да спазват настоящите Официални правила, достъпни за тях на следния адрес: www.roshen-bg.com, за срока на нейната валидност.

6.2. Участието в Промоцията не е свързано със събиране и обработка на лични данни.

6.3. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши официалните правила на Промоцията ще бъде дисквалифициран от Организатора. За нарушение се смятат действия като: а) получаване на повече от една регистрация с една фактура/касова бележка от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Промоцията; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на настоящите официални правила.

6.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.5. Организаторът не носи отговорност при предсрочно прекратяване на Промоцията, както и в случай че участниците са възпрепятствани да вземат своите награди. Всички претенции за награди, предявени след напускане на търговския обект, респективно след крайната дата на Промоцията, са невалидни.

6.6. Всеки участник в Промоцията поема изцяло на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието му в Промоцията и спечелване на награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

4 comments

 • Къде да регистрирам касовата бележка от закупените над 4 лв. шоколади Рошен. Нали играта започва от 09.11.2020г.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на играта, а просто събираме игрите с награди на едно място. Промо сайта на играта е вече активен от страна на организатора. Можете да го откриете в края на нашата публикация.

   Поздрави и късмет

 • Екатерина Атанасова

  Здравейте,
  Желая да регистрирам касовата си бележка на закупените шоколади Рошен на стойност над 4 лева.Вече направих две такива покупки и не е отразено във сайта ви играта.Излизат вече приключили игри.Очаквам отговор , за да се включим активно в играта и да бъдем удовлетворени, а що се касае до шоколадите Рошен си ги консумираме и без игри.Чудесни са!!!
  Е.Атанасова

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ