ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 грила, 6 000 кутии за сандвичи и 30 000 ножчета за мазане от Калиакра

Спечелете 60 грила, 6 000 кутии за сандвичи и 30 000 ножчета за мазане от Калиакра

Как да участвам?

Купи поне два продукта Калиакра Класика 500 г или Калиакра с вкус на масло 400 г и вземи веднага скреч карта от търговския обект.

Разбери на момента дали печелиш 1 от 30 000 ножчета за мазане или 1 от 6 000 кутии за сандвичи.

Регистрирай кода на непечелившите скреч карти в този сайт, за да участваш за 60 х специални парти грила.

Ако скреч картата ти е печеливша, не я изпускай от око.
Носи я със себе си до получаване на наградата.

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Промоцията“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от Хатс Спот Томсон ЕООД, по задание от Виста АВТ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чарлз Дарвин 14Б, вх.А, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kaliakrapromo.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.kaliakrapromo.bg. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда в обекти от канал магазини по одобрен списък на участващи обекти, обозначени с рекламни материали.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 14 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на Виста АВТ АД и рекламна агенция „Хатс Спот Томпсон” ЕООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 26 октомври 2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 6 декември 2020 г.
5.2. 23:59:59 часа на 06 декември 2020г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира код от скреч карта за участие в томбола за голямата награда – парти грил Severin.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. Участващи опаковки и разфасовки:
За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 2 (два) продукта с марка Калиакра в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разфасовка
1. Калиакра Класика 0,500 гр.
2. Калиакра с вкус на масло 0,400 гр.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1.    Грил Taurus Grill&Co Plus (томбола) – 60бр.
2.    Ножче за мазане (моментна награда от скреч карта) – 30 000бр. – налични в 5 цвята – сребърно, златно, розово злато, лилаво и черно.
3.    Кутия за сандвичи (моментна награда от скреч карта) – 6 000бр. – налични в 3 цвята – розово, синьо и зелено.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 2 продукта Калиакра (Калиакра Класика 500гр. или Калиакра с вкус на масло 400гр) на един касов бон от участващ търговски обект.
8.2. При покупката, на или след касата на бюро Информация на всеки участващ търговски обект, участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията има право да получи една скреч карта за всеки 2 закупени продукта Калиакра Класика 500гр. или Калиакра с вкус на масло 400гр.
8.3 След изтриване на указаната зона върху скреч картата участниците разбират дали печелят някоя от наградите от част 7 по т. 2 и т.3.
8.4 В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я представи на касата, заедно с касовия бон, с който е направил покупката, за да получи своята награда.
8.5. Без значение дали участникът е спечелил или не моментна награда, той може да регистрира кода от скреч картата на уебсайтa www.kaliakrapromo.bg, като го въведе в обозначеното за това поле, както и следните личниданни: име, фамилия и мобилен телефон, за да участва и за една от наградите по част 7, точка 1, които ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
8.6. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията, стига да отговарят на настоящите условия.
8.7. Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон, за да участва с 1 (едно) валидно участие в томболата за наградата по част 7, точка 1.
8.8. Един уникален код от скреч карта може да се регистрира само веднъж.
8.9. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде валидна.
8.10. Всички спечелили се определят на произволен принцип, чрез томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер всяка седмица за наградите по част 7, т. 1. Тегленията ще бъдат на следните дати и ще бъдат публикувани в сайта www.kaliakrapromo.bg,до 5 (пет) работни дни от съответното теглене, както следва:
на 02.11.2020г. – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.
на 09.11. 2020г.  – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.
на 16.11. 2020г.  – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.
на 23.11. 2020г.  – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.
на 30.11. 2020г.  – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.
на 07.12. 2020г.  – 10 Участника, които печелят по един грил Taurus Grill&Co Plus.

Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички скреч карти с кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили награда, заедно с оригинала на касовия бон на направената покупка.
8.12. Участник може да спечели не повече от една награда по част 7, т. 1.
8.13. Участник може да регистрира неограничен брой кодове от скреч карти, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.
8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.15. Всички награди се предоставят само срещу представяне на печеливш код от скреч карта и оригинал на касов бон, както и документ за самоличност.

8.16 По време на кампанията в част от търговските обекти, участващи в Промоцията ще бъдат поставени рекламни щандове, където промоутъри ще могат да раздават скреч карти на потребители закупили участващите продукти (Калиакра Класика 500гр. или Калиакра с вкус на масло 400гр) на един касов бон.
8.16.1 Щандовете  ще бъдат поставени на следните дати:  на 13.11,14.11 и 15.11. 2020 г. промоции в Кауфланд магазини (9 обекта в България), на 19.11,20.11,21.11 и 22.11.2020 г. промоции в Фантастико хипермаркети (5 обекта в София).

ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЧАСТ 7, Т. 1

9.1. Участниците, спечелили награда по част 7, т. 1, ще бъдат известени чрез sms или обаждане на посочените от тях телефонни номера. Ако получат sms ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят валиден адрес за доставка. Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

9.2 В рамките на 10 (десет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посечения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка.

9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на скреч карти с уникален код, с които е спечелена наградата, касов бон и представяне на документ за самоличност.

9.4. Организаторът не носи отговорност за не предоставяне  на  някоя от наградите, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и  в случай че не потвърди по телефон в указания по-горе срок наличие на печеливши касов бон и желание и възможност за получаване от наградата.

9.5. При получаване на наградите участникът е длъжен да покаже на Организатора или оторизирано от него трето лице, скреч картите с печелившия код и касовия бон, с които е спечелил награда по част 7, т. 1.  В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ