ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете брандирани кулинарни аксесоари от Présiden

Спечелете брандирани кулинарни аксесоари от Présiden

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Président – не ти трябва много, само най-доброто!“ („Играта“), която се организира от

1.„НЕГ.БГ“ АД („Организатор“), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. Антон П.Чехов № 2, ет. 2, от една страна,  и
2.“Лакталис България“ ЕООД, ЕИК 202656973, със седалище и адрес на управление: („Партньора“) бул. „Драган Цанков“ 36, ж.к. „Изгрев“ 1113 София, от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.
Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 23.11.2020 г. до 23:59 ч. на 07.12.2020 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 23.11.2020 г. до 23:59 ч. на 07.12.2020 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Споделете кое любимо ястие бихте приготвили с масло Président?“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.
3.2. Трима участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в два етапа.

4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.
6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ