ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 45 чудесни хюга комплекти от Carlsberg

Спечелете 45 чудесни хюга комплекти от Carlsberg

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. Играта „#ХюгаМоменти“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Диджитал Ай Ди” АД, София, ул. Н. Хайтов № 3А, ет. Партер, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.hyggemoments.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.hyggemoments.bg и обвързват участника в случай, че същият не възрази на имейла за контакт igra@hyggemoments.bg, в срок от 14 дни от публикуване на измененията.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес – igra@hyggemoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента регистрации в сайта www.hyggemoments.bg, както и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

3.1. Играта „#ХюгаМоменти“ се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг” ООД, Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЕРИОДИ НА ИГРАТА

 

5.1. Играта стартира от 17:00 ч. на 25.11.2020 г. и продължава до 23:59 ч. на 13.12.2020 г. За избягване на всяко съмнение, след 00:00 ч. на 14.12.2020 г. регистриране и участие в Играта няма да бъде възможно.

5.1. Седмични периоди на играта

Период 1: от 25.11.2020 г. до 29.11.2020 г.

Период 2: от 30.12.2020 г. до 06.12.2020 г.

Период 3: от 07.12.2020 г. до 13.12.2020 г.
*Теглене на печеливши участници в кампанията по периоди, както следва:
Период 1: 30.11.2020 г. – 15 Хюга комплекта
Период 2: 07.12.2020 г. – 15 Хюга комплекта
Период 3: 14.12.2020 г. – 15 Хюга комплекта

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

/Вид и брой награди/:

– Специален Хюга комплект (комплект от селектирани подаръци), който включва

1 бр. Carlsberg дженга;

1 бр. книга „Малък наръчник по Хюга“;

1 бр. Лампички, за повече хюга настроение;

2 бр. Бира Carlsberg 0,33 л.

Общо 45 комплекта, като за всеки период се теглят по 15 комплекта, а именно:

15 Хюга комплекта на 30.11.2020 г.

15 Хюга комплекта на 07.12.2020 г.

15 Хюга комплекта на 14.12.2020 г.

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. АВТОРСКИ ПРАВА

 

7.1 За да участва в Играта всеки участник трябва:

–  да посети страницата www.hyggemoments.bg. След като Участникът влезе на страницата на Играта, той трябва да качи своя снимка, да направи регистрация чрез Facebook профила си, както и да се съгласи с Официалните правила и условия;
– да публикува в галерията на страницата авторска снимка, която е направил в Хюга атмосфера.

– да направи регистрация чрез Facebook профила си. Няма ограничение на броя снимки качени от един профил. По-голям брой снимки увеличават шанса са печалба от участника.

– да се съгласи с Официалните правила и условия за предоставяне на лични данни и тяхното съхранение.

– при успешно качване на снимка участника получава известие по имейл с линк към конкретната снимка.

7.2. Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: – е:

-порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– проповядва агресивна или недемократична идеология;

– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

-противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила.

  • съдържат лица под 18 години
  • конкурентни или други търговски марки, които са в пряка конкуренция на Карлсберг ООД

7.3. Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички снимки, които противоречат на настоящите правила.

7.3.1. Всички снимки, които не отговарят на условията на играта ще бъдат премахвани от уебсайта.

7.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки.

7.5. С публикуване на снимката/снимките за целите на участие в Играта участникът декларира и носи пълна отговорност, че притежава  всички авторски права върху снимките, както и че е получил всички необходими съгласия на лицата, заснети на снимките, в това число за използване на снимковото им изображение за целите на Играта.

7.6. Всички авторски права върхи снимките, публикувани  в галерията на страницата www.hyggemoments.bg  остават собственост на съответния участник, публикувал снимката.

7.7. С участието си в Играта всеки участник отстъпва на Организатора всички имуществени и неимуществени права по отношение на  публикуваните в галерията снимки, считано от датата на публикуване им в сайта www.hyggemoments.bg до 12 месеца след приключване на периода на Играта и връчване на наградите, без Организаторът да дължи възнаграждение за това.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ