ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Телевизор Sony 4K HDR Android 49“ + саундбар Sony S-Force PRO surround

Спечелете Телевизор Sony 4K HDR Android 49“ + саундбар Sony S-Force PRO surround

Официални правила на играта на ядки Елит „И тази зима празници ще има“.

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА

1. Възложител на играта на ядки Елит (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Елит-П“ ЕООД, с адресна регистрация гр.Пловдив,ул.Дилянка 2А (наричано по-долу „възложител“)

2. Организатор на Играта е „Арт Медия“ ООД с адресна регистрация гр.София, ул. Христо Белчев 6 (наречени по-долу „Организатор“).

3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, както и на условията за ползване на лендинг страницат https://promo.elit-p.com/ 

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на страниците във Фейсбук и в лендинг страница, създадена за играта https://promo.elit-p.com/

5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://promo.elit-p.com/ в съответствие с правилата за ползване на  https://promo.elit-p.com/ и по преценка на Организатора.

2. Механизъм

6. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://promo.elit-p.com/  Всеки, желаещ да участва в Играта на ядки Елит ще бъде приканен да отговори най-късно до 27.12.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv на 07.12.2020 г., с коментар, в който трябва да отговори на въпрос и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://promo.elit-p.com/  След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да отговори на въпрос под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv, към който ще бъде пренасочен и да отбележи свой приятел).

7. Периодът на играта e от 07.12.2020 г. до 23:59 часа на 27.12.2020 г.

8. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

9. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

10. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

3. Право на участие

11. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Организатора и Възложителя, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

12. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява, чрез организатора, публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/37yZthv. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/37yZthv всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

4. Награждаване

13. В Играта на ядки Елит ще бъде раздадена 1 (една) награда: Телевизор Sony 4K HDR Android 49“ + саундбар Sony S-Force PRO surround.

14. Oрганизаторът на Играта ще избере 1 (един) победител.

15. След края на периода на Играта (07.12.2020 – 27.12.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: Телевизор Sony 4K HDR Android 49“ + саундбар Sony S-Force PRO surround. Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (27.12.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv

16. Организаторът ще уведоми победителя за наградата, чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://promo.elit-p.com/  в рамките на 10 работни дни след края на Играта, който е на 27.12.2020 г., 23:59 ч.

17. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://promo.elit-p.com/  имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

5. Други общи условия при провеждане на игри

19. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://bit.ly/37yZthv. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ