ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафе машина и над 1 000 кафе награди от ZARRA COFFEE

Спечелете кафе машина и над 1 000 кафе награди от ZARRA COFFEE

НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА на ПРОМОЦИЯТА „КОМПЛИМЕНТ към ЦЕНИТЕЛИТЕ на ZARRA COFFEE”

„НАЦИОНАЛНА КОНСУМАМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ 2021”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
„Комплимент към ценителите на ZARRA COFFEE”, “Национална консуматорска промоция 2021”, наричана по-нататък Промоция, се организира и провежда от „ЗАРА ТРЕЙД 08” ООД, ЕИК200210997, със седалище и адрес на управление: гр Шумен 9700, ул.”Хан Кормисош”4, наричано по-нататък Организатор.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията на електронната страница на Организатора www.zarra-coffee.eu Повече информация може да бъде получена на тел.0888 934 583; 054 830 609; всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
2.2 Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията,като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.zarra-coffee.eu
2.3 С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4 Всички участници,опитали се да нарушат правилата на промоцията Промоцията,прилагайки техники и/или технологии,които променят механизма на Промоцията,ще бъдат дисквалифицирани.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1 Промоцията „Комплимент към ценителите на ZARRA COFFEE,Национална консуматорска промоция 2021” се организира и провежда на територията на Република България,по-точно Североизточна България.

4. ПРОДЪЛЖЕТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1 Кампанията стартира на 14.12.2020г и продължава до 23.05.2021г или до изчерпване на печелившите пакети.
4.2 Всеки шести Участник в Кампанията/Промоция ПЕЧЕЛИ!
4.3 Наградите,които Клиентите могат да спечелят са:1000 бр. кафе – мляно 100гр, 10 бр. кафе на зърна по 1 кг „АRABIKA GOLD”,1 бр. домашна еспресо кафе машина.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1 Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
5.2 Всеки,който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да закупи някой от следните продукти:
– ZARRA COFFEE MOKA ORIENT 100 гр джезве;
– ZARRA COFFEE BRIZILIERO джезве 100 гр;
– ZARRA COFFEE BRIZILIERO 100 гр еспресо;
– ZARRA AROMATIK 100 гр джезве.
Всички пакети са със стикер със поле за изтриване.
5.3 Клиентът,закупувайки пакета кафе от гореизброените марки,изтрива полето и ВИЖДА какво ПЕЧЕЛИ.
5.4 Във всеки кашон 20 бр пакети по 100 гр сме сложили 3 бр.печливши;17 бр пакети са с надпис „КУПИ ОТНОВО”.
5.5 Празният печеливш пакет Клиентът следва да върни:
– в магазина,от който е закупен /или в магазина,който продава промоционални пакети;
– в нашия фирмен магазин ZARRA COFFEE автогара Шумен;
– в склада фирма „ТОБО” Търговище,
Като срещу върнатия празен печеливш пакет КЛИЕНТЪТ ще получи съответната НАГРАДА, ОБОЗНАЧЕНА ВЪРХУ СТИКЕРА.
5.6 Фирма „ЗАРА ТРЕЙД 08”ООД –/Организаторът на играта /е направила такава организация,че всяка седмица Търговецът /Магазинът да получи дадените на клиента пълни пакети.Раздадените промоционални пакети кафе са фактурирани на нулева цена.

6. СПЕЧЕЛВАНЕ/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Когато върху стикера, залепен върху пакета, след изтриване на указаното поле има изписано:
– ”Печелиш 100 гр ZARRA COFFEE”, Клиентът печели пакет 100 гр кафе, срещу върнат празен печеливш плик от магазина, от който е закупил/ продава промоционалното кафе;
– „Печелиш 1 кг кафе „ARABIKA GOLD”, Клиентът получава 1 кг кафе „ARABIKA GOLD” oт фирмения ни магазин Шумен или от склада на фирма „ТОБО” Търговище – срещу върнат печеливш празен пакет;
– „Печелиш домашна еспресо кафе машина”, Клиентът получава кафе машината от фирмения ни магазин тел. 0888 934 583;
6.2 Клиентът е длъжен да върне в магазина празния печеливш пакет.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ – описано в т.6.1
7.1 Спечелилият участник ПОЛУЧАВА своята НАГРАДА по всяко време, след като върне празната печеливша опаковка.
7.2 В случай, че спечелилият участник срещне проблем при получаване на наградата, на разположение е тел. на Организатора:.0888 934 583 ; 054 830 609 с цел оказване на съдействие.
Участникът следва да предостави коректна информация – дата, адрес на търговския обект, допълнителна информация, както и координати за контакт.

8. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ
8.1 Празните опаковки със залепеният печеливш стикер са фалшифицирани, подправяни, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – „ЗАРА ТРЕЙД 08” ООД, гр. ШУМЕН, 9700
www.zarra-coffee.eu e-mail: zarracoffee@mail.bg mob. 0888934583 tel/fax. 054 830 609
Светлозара Димитрова

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ