ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 gift карти по 500 лева, 240 плюшени мечета Barni и 240 комплекта Milka тефтери

Спечелете 20 gift карти по 500 лева, 240 плюшени мечета Barni и 240 комплекта Milka тефтери

Правила за участие в играта
“Зимата е по-сладка с Milka, OREO, Barni, belVita и TUC“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на  www.game.milka.bg.
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.game.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 04.01. – 31.01.2021 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: бисквити Milka, OREO, Barni, belVita и/или TUC, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.game.milka.bg  за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи бисквити Milka, OREO, Barni, belVita и/или TUC (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на бисквити Milka, OREO, Barni, belVita и/или TUC на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.game.milka.bg
   При регистрацията участникът трябва:

   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума от закупените бисквити Milka, OREO, Barni, belVita и/или TUC
   • да въведе captcha code
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

   Стъпка 3: Избери за спечелването на кой вид награда искаш да участваш чрез бутоните под тях.

 • X. Награди:
  • – Моментни награди – плюшена играчка Barni, 240 бр. за периода на Промоцията (Игратa) и комплект Milka тефтери, 240 бр. за периода на Промоцията (Игратa).
  • – Седмични награди – GiftCard на стойност 500 лв. – 20 бр. за периода на Промоцията (Игратa).
  • За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка.
  • За участие в тегленето за седмична награда – 5 бр. GiftCard на стойност 500 лв. всяка седмица (20 бр. общо), потребител влиза в тегленията с регистрация на ДВЕ КАСОВИ бележки и в случай, че с тях не е спечелена моментна награда.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, при избор за участие за моментна награда, участникът ще разбере веднага дали печели. При избор потребител да участва в седмичното теглене за GiftCard на стойност 500 лв., той разбира дали печели след края на всеки описан период по-долу.
  • Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.
  • С регистрацията на две касови бележки и в случай, че с тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмичнa наградa.
  • Например:
   • 1. Ако участник е регистрирал 20 касови бележки (максимумът за периода на Промоцията) и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 10 пъти в тегленето за седмична награда.
   • 2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил моментна награда, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда
 • Разпределение на наградите
  • Моментни награди – Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 8 броя плюшени играчки Barni дневно и 8 броя комплекти Milka тефтери дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.
   Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • Седмични награди – GiftCards на стойност 500 лв. – общо 20 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
   • Период 1 – 04.01. – 10.01.2021 г. включително – 5 броя GiftCards на стойност 500 лв.
   • Период 2 – 11.01. – 17.01.2021 г. включително – 5 броя GiftCards на стойност 500 лв.
   • Период 3 – 18.01. – 24.01.2021 г. включително – 5 броя GiftCards на стойност 500 лв.
   • Период 4 – 25.01. – 31.01.2021 г. включително – 5 броя GiftCards на стойност 500 лв.
  • Тегленето на печелившите участници на седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • XI. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. плюшена играчка Barni, 1 бр. комплект Milka тефтери и 1 бр. GiftCard на стойност 500 лв.
  • XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIII. Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Печелившите участници за седмична награда GiftCard на стойност 500 лв. ще получат телефонно обаждане от представител на Организатора на игра с цел валидиране на печелившите касови бележки. В случай, че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.
  • XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XV. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XVI. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити Milka, OREO, Barni, belVita и/или TUC на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XVII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XVIII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XIX. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ