ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 броя Дормео Одеяло във Възглавница

Спечелете 10 броя Дормео Одеяло във Възглавница

Официални правила за участие в игра „Сподели любов по празниците с Dormeo”

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Сподели любов по празниците с Dormeo” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК – ОФИС СГРАДА

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 23.12.2020 г.- 04.01.2021 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „Сподели любов по празниците с Dormeo”.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Дормео Одеяло във Възглавница – 10 бр.

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.;

6.2. Отбележи в коментар човека, с който иска да сподели наградата в постовете на играта „Сподели любов по празниците с Dormeo” във Фейсбук страницата TopShop Bulgaria и Dormeo Bulgaria в срок до 04.01.2021 г. ;

6.3 Да се регистрира с e-mail във формата, която се съдържа в постовете, които са част от играта „Сподели любов по празниците с Dormeo”.

6.4 Победителите в Играта ще бъдат изтеглени на 07.01.2021 г. на случаен принцип. И ще бъдат обявени на страницата на Фейсбук страницата TopShop Bulgaria.

6.5. Всеки печеливш Участник може да спечели само една награда.

7. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Връчването на наградите ще става по куриер след обаждане от печелившия Участник на тел. 02 81 824 40 в срок до 31.01.2021 г. като предостави на Организатора  свои актуални данни за доставка на наградата (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка). Организаторът ще се свърже с печелившите след приключването на играта.  След като Организаторът получи данните за доставка на печелившия Участник, Организаторът ще го уведоми за срока на получаване на наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно, до всеки печеливш Участник, който е предоставил навременно данните си за доставка по начина, определен в настоящата т. 7.

При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи спечелената награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ