ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кенгуру Journey

Спечелете кенгуру Journey

Официални правила за провеждане на игра “Любими

забавни истории” във Facebook

Играта “Любими забавни истории” се провежда на Facebook (Фейсбук) профила на
Lorelli (https://www.facebook.com/lorellieu/ ) с Изпълнител “Експлора БГ” ООД и Организатор
ДИДИС ООД с адрес по регистрация: гр. Шумен, ж.к.Тракия, ул.Тракия-изток No6,
наричано по-нататък „Организатор“.

Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) профила на Lorelli
(https://www.facebook.com/lorellieu/), Участниците се съгласяват с изложените по-долу
Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на
Играта на Facebook страницата Lorelli (https://facebook.com/lorellieu).

I. Механизъм

1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: Да
разкаже любимата си история с нейното/неговото двете в поста-игра от 16.01.2021
на страницата на Lorelli (https://www.facebook.com/lorellieu/)

2. Периодът на Играта e от 16.01.2021 г. до 23:59 часа на 23.01.2021 г.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е
публикувал.

5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия,
Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

II. Право на участие

6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на
територията на България с изключение на служителите на “Експлора БГ” ООД и “Дидис”
ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска
участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване
шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да
дисквалифицира Участници.

7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и
неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да
одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook
профила на Lorelli (https://www.facebook.com/lorellieu/). Изпълнителят има правото

еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook
профила на Lorelli (https://www.facebook.com/lorellieu/) всеки коментар, отговор,
изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези
Официални правила.

III. Награждаване

8. Наградите в играта са: – кенгуру Journey
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с
резервa в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

9. Печелившият участник ще бъде публикуван в пост на Facebook на Lorelli на 27.11.2020
г.

10. Печелившият участник трябва да попълни своите данни в специално създадена
форма, която ще му бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта.
Печелившият участник следва да попълни данните си за доставка, които включват: две
имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на
получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.

11. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните
на всички печеливши.

12. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с
необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното
съобщение към тях.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ