ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 комплекта бягаща сгъваема пътека + фитнес топка от FitSpo и RiceUP!

Спечелете 30 комплекта бягаща сгъваема пътека + фитнес топка от FitSpo и RiceUP!

„Бъди във форма с FitSpo и RiceUP!“

1. ОРГАНИЗАТОРИ

„Нухелт“ АД, ЕИК: 203846160, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Васил Априлов“ № 176, „ФИТСПО“ ООД, ЕИК 202380763, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Васил Априлов“ № 176 и
изпълнител „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 84, ет. 6.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на FitSpo и RiceUP! „Бъди във форма с FitSpo и RiceUP!“ стартира от 00:00 часа на 28.01.2021 г. и завършва в 23:59 часа на 24.02.2021 г., по-нататък упомената като „Играта“.

(2) Сайтът на играта се намира на интернет адрес: www.vlezvavforma.com

(2) Сайтът на играта се намира на интернет адрес: www.vlezvavforma.com

(3) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на: www.vlezvavforma.com

(4) Играта се провежда на национално ниво във всички търговски обекти на хранителна верига „LIDL” на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката FitSpo и RiceUP!, които се намират в търговските обекти на хранителна верига “LIDL” на територията на Република България.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „НУХЕЛТ“ АД, „Фитспо“ ООД и „Уот иф“ ООД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 30 комплекта бягаща сгъваема пътека + фитнес топка.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участието в играта е обвързано с покупката на продукти на FitSpo и/или RiceUP! от търговските обекти на хранителна верига “LIDL” на територията на Република България, на стойност минимум 15 лева за касовите бележки.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от магазини на веригата “LIDL”продукти на FitSpo и/или RiceUP! на стойност минимум – 15 лв в периода на Играта и да направи необходимата регистрация на касовите бележки, съобразно настоящите правила.

(2) Потребителят направил необходимата покупка, въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер и снимка на касовите бележки на интернет адрес: www.vlezvavforma.com („Сайта на Играта“).

(3) След това участникът прилага касовите бележки от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовите бележки, като задължително прикрепя снимка на касовите бележки. Снимките на касовите бележки трябва да са добре четими, в тази част, в която е посочен продукта. Те ще служат като доказателство за направената покупка. Касовите бележки, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Регистрации могат да се правят както на физически получени касови бележки на каса в “LIDL”, така и на отразени електрони касови бележки в приложението LIDL Plus. Като номера предназначен за регистрация е 21 символен, като на физическите касови бележки започва с буквите (УНП:), а за касовите бележки през дигиталното приложение LIDL Plus e (USN:)

(5) Един участник може да регистрира повече от една касова бележка, за да достигне необходимата сума за участие.

(6) С едни касови бележки може да се участва само в една регистрация на сайта на Играта www.vlezvavforma.com.

(7) Регистрацията на всички касови бележки до достигането на минималната сума за участие се прави наведнъж.

(8) Регистрирания участник следва да запази касовите бележки до изтегляне на печелившите и до получаването на наградата.

(9) Един потребител може да участва с една касова бележка само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта.

(10) Победителите ще могат да получават наградата си срещу показване на регистраните касови бележки.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 24.02.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализираната платформа www.random.org на случаен принцип в присъствието на нотариус, след което ще следва процедура за валидиране на печелившите и тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите ще бъдат публикувани на 10.03.2021 г. на Сайта на играта www.vlezvavforma.com

(4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

 • Боряна Янакова

  Здравейте! Бих искала да разбера какво означава: „(2) Ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.“?
  Колко пъти ще бъде позвънено на печелившите участници и ще бъде ли направен опит печелившият участник да бъде уведомен по e-mail, преди да бъде уведомен резервен печеливш участник?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, ние не сме организатор на играта. Събираме игрите с награди на едно място за Ваше улеснение.

   Според правилата и това, което сте копирала означава, че ще организаторите ще изтеглят 30 печелившпи и 10 резерви, които ще спечелят награда в случай, че от някой от изтеглениете участници не е изпълбил условията.

   За останалите въпросите моля да се обърнете към организаторите.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ