ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 подаръчни карти по 300 лева и 960 термо чаши NESCAFE3in1®

Спечелете 100 подаръчни карти по 300 лева и 960 термо чаши NESCAFE3in1®

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА NESCAFE 3in1 ®

„ЗАРЕДИ ТАЛАНТА СИ С NESCAFE 3in1® ”

Купи продукти с марка NESCAFE 3in1®/ NESCAFE 2in1® и можеш да спечелиш страхотни награди!

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 кв. „Христо Смирненски“, бл. 15, вх. „А“, ет. 8, ап. 38 („Агенцията“)

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта се провежда в Сайта www.nestle.bg/nescafe3in1promo в периода  от 01.02.2021г.  до 28.03.2021г. Участниците могат да качват на Сайта фискални бонове на закупени участващи в Играта продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 01 февруари 2021 г. до 23.59 часа на 28 март 2021г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/nescafe3in1promo .

(4) Играта се провежда на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка на продукти с марка NESCAFE3in1®, NESCAFE2in1®.

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД .

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 960 (деветстотин и шестдесет) предметни брандирани награди и 100 (сто) награди NESCAFE3in1 подаръчни карти.

– 960 (деветстотин и шестдесет) броя NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

– 100 (сто) броя подаръчни  карти NESCAFE3in1, всяка на стойност 300 лв.

(2) Не се допуска замяна на спечелена предметна награда (брандирана термо чаша) с паричната ѝ равностойност или с друга предметна награда.

(3) Не се допуска замяна на награда подаръчна карта с паричната ѝ равностойност.

(4) Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(5) Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  с марка NESCAFE3in1® и/или NESCAFE2in1® за минимум 4,00 лв. (четири лева) с ДДС в един фискален бон от всеки търговски обект в страната или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД .Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове/ фактури като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/nescafe3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове/фактури трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката / фактурата не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват изписани участващи продукти, закупени на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че е извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове/ фактурите могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право да участва неограничен брой пъти в периода на играта с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

Печелившите фискални бонове/фактури не участват в следващите седмични тегления.

(6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

  1. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Всяка седмица, от периода  на играта – 01 февруари 2021 г. до 28 март 2021г. , на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 120 печеливши участника на награди NESCAFE3in1® брандирани термо чаши.

На последното теглена на дата 29.03.2021г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от преставители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени и 100 печеливши участника на награди NESCAFE3in1®  подаръчни карти  .Ще  се извършат общо осем тегления на печеливши участници,  както следва:

На 08.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 01.03.2021г. ще се изтеглят общо  120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 08.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 29.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши, както и 100 (сто) печеливши на NESCAFE3in1 подаръчни карти, всяка  на стойност 300 лв.

При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 10 (десет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

(2) След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта www.nestle.bg/nescafe3in1promo.

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

(4) В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 15 (петнадесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

– представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

– представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

– попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата (валидно за  награда NESCAFE3in1 подаръчни карти)

(7) Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

  1. 8. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ