ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 и 600 пакета мляно кафе Davidoff Espresso 57, 250 г.

Спечелете 10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 и 600 пакета мляно кафе Davidoff Espresso 57, 250 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЕЛЕГАНТНО ИЗЖИВЯВАНЕ И ИЗИСКАН ВКУС С DAVIDOFF CAFÉ“

1. Организатор

Играта “НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЕЛЕГАНТНО ИЗЖИВЯВАНЕ И ИЗИСКАН ВКУС С DAVIDOFF CAFÉ“ (още наричана по-долу за кратко „Игра/та“) се организира от „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 (наричан по-долу „Организатор/ът“).

1.1. Контакти с Организатора

Участниците в настоящата Игра могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Играта чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@davidoff-cafe.bg.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички запитвания по имейл или поща във връзка с Играта.

Игратасе провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“). Общите условия са задължителни за всички Участници в Играта.

2. Участници

Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в Република България, което отговаря на изискванията, посочени в Общите условия, и е приело настоящите Общи условия (наричани по-долу “Участник/ци”).

Не могат да участват в Играта лица, които са взели участие в организирането и провеждането на играта, включително служители на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД, служители на Организатора, филиали на Организатора, лица, които участват в управлението, контрола или капитала на дружеството на Организатора, както и членовете на техните семейства.

Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Davidoff”.

3. Участващи продукти

В Играта участват всички серии продукти с марката “Davidoff ”, както следва:

– Davidoff Espresso 57 – мляно кафе 250 г., разтворимо кафе 100 г. и кафе на зърна 500 г.;
– Davidoff Rich Aroma – мляно кафе 250 г. и разтворимо кафе 100 г.;
– Davidoff Fine Aroma – мляно кафе 250 г. и разтворимо кафе 100 г.;
– Davidoff Crema Intense – разтворимо кафе 100 г.

В играта участват всички горепосочени разфасовки/пакети от изброените серии, които се предлагат във верига магазини Кауфланд на територията на Република България, с които Организаторът си партнира за настоящата Игра.

Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени в срока на Играта с цел участие съгласно настоящите правила.

4. Механизъм на участие

Един участник има правото да регистрира до 5 (пет) различни касови бележки на ден по време на Играта. Регистрация на една касова бележка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:

Стъпка 1: Купете участващи в Играта продукти с марката “Davidoff” на минимална стойност от 10 (десет) лева в периода на играта;

Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.davidoff-cafe.bg:

– Въведете общата стойност на закупените “Davidoff” продукти;
– Въведете номера на касовата бележка;
– Въведете име и мобилен номер;

Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласни с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка.

Продуктите с минимална стойност от 10 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка следва да е видно, че са закупени Davidoff продукти, включени в настоящата Игра. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на Davidoff продуктите, участващи в Играта (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Davidoff продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Играта.

Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Davidoff” от 10 лева. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

Изключение: В Играта могат да участват и лица направили покупка на продукт/продукти с марката “Davidoff” на стойност по-малко от 10 лева, когато закупените продукти са били на промоционална цена и стандартната продажна цена на същите продукти (без отстъпка) е на стойност 10 лева или повече. Стойността на покупката без приложимите намаления следва да бъде видима на касовата бележка за участие в настоящата Игра.

5. Срок и територия на Играта

Периодът на провеждане на Играта е от 00:00 ч. на 08-ми февруари до 23:59 ч. на 7-ми март 2021 година, включително. Организаторът има правото едностранно да удължи срока на Играта или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.

Играта се провежда в партниращите на Организатора физически магазини, част от веригата Кауфланд („Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД), на територията на цялата страна. Участието с продукти Davidoff, закупени от други магазини, които не са част от веригата Кауфланд, е невалидно и няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

Обявяването на печелившите се осъществява на специално генерираната от Организатора промо страница на www.davidoff-cafe.bg.

6. Видове награди

Наградите – част от Играта, са общо 610:

•10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 – REF. NO. 23037 съгласно Davidoff Ритейлър Каталога за 2020 година
•600 пакета мляно кафе Davidoff Espresso 57, 250 г.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участниците, спечелили мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 (REF. NO. 23037 съгласно Davidoff Ритейлър Каталога за 2020 година), получават гаранция от официалния представител и собственик на марката часовници (The Zino Davidoff Group) за материални или фабрични дефекти в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от получаването на наградите. При установен дефект по време на гаранцията, дефектният часовник се заменя с нов от същия вид и серия. За повече информация, моля прочетете т. 11 от настоящите Условия – „Отговорност“.

7. Теглене на печелившите

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен принцип. Тегленето се осъществява със съдействието на рекламна агенция “МЕДИЯБАСКЕТ ООД”. Тегленето на спечелилите мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 Участници се осъществява и в присъствието на нотариус.

Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Тегленето на всички обявени награди ще се проведе на 8-ми март 2021 година, като първо се теглят Участниците, които печелят пакетите кафе, а след това Участниците, които печелят мъжките часовници Davidoff ESSENTIALS No.2.

Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на тегленето.

Касовите бележки, с които се печелят пакетите кафе, следва да бъдат изключени от Играта за спечелване на един от 10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2. Всички други касови бележки, които са регистрирани, но не са печеливши от тегленията за пакетите кафе, участват в Играта за спечелването на горепосочените часовници.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса.

8. Получаване на наградата

Всички Участници следва да запазят регистрираните касови бележки, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка, която е изтеглена. Касовата бележка следва да се предостави като доказателство при получаване на наградата – касовата бележка се предава на куриера, който изпълнява доставката на наградата. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ