ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони, слушалки, електрически четки за зъби и още чудесни награди от Technomarket

Спечелете смартфони, слушалки, електрически четки за зъби и още чудесни награди от Technomarket

ТОМБОЛА „Свети Валентин

ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА И ПРАВИЛА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда от “Техномаркет България” ЕАД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организатор). Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда във всички магазини Техномаркет и онлайн магазина www.technomarket.bg. и е валидна при регистрация на промо страницата на сайта на Организатора www.technomarket.bg/sveti-valentin

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се провежда за периода от 04.02.2021 – 28.02.2021 г. включително (Период на ТОМБОЛАТА). Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 01.03.2021 г., чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъдат обявени на официалната Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително са предоставили изричното си съгласие за това.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване, в Периода на ТОМБОЛАТА, на един или повече продукти от предлаганите от Организатора в търговските му обекти и онлайн магазина на минимална стойност от 200 лева с включен ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, закупил един или повече продукти на минимална стойност от 200 лева с включен ДДС, има възможност да участва в Томболата за спечелване на награда, посочена в Раздел 6, като попълни формата за участие, достъпна на www.technomarket.bg/sveti-valentin. За да участва в Томболата, Участникът следва да въведе личните си данни (име, фамилия, телефонен номер, e-mail), както и номер на документа, визуализиран на касовия бон (обозначен на примерното изображение на касов бон) или фактурата за покупката.

ВАЖНО! След успешно попълване на формата за участие, Участникът следва да запази касовия бон, който да предостави на Организатора, за да удостовери извършената покупка, в случай, че е изтеглен за печеливш.

ВАЖНО! След попълване на формата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочената в Раздел 3. дата, печелившият участник ще бъдат изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително е предоставил изричното си съгласие за това. Ако при изтеглянето на печеливш се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 8, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели следните награди, според реда на неговото изтегляне:

  1. Първият изтеглен печеливш участник печели 2 (два) броя електрическа четка за зъби марка PHILIPS модел HX6800/35* ;
  2. Вторият изтеглен печеливш участник печели 2 (два) броя портативен говорител марка SONY модел SRS-XB12L PORTABLE SPEAKER, цветове BLUE/VIOLET;
  3. Третият изтеглен печеливш участник печели 2 (два) броя мобилен телефон марка SAMSUNG, модел GALAXY A41, цветове BLUE/WHITE;
  4. Четвъртият изтеглен печеливш участник печели 2 (два) броя смарт часовник марка SAMSUNG, модел GALAXY WATCH ACTIVE 2 R820S, цветове GD/BK;
  5. Петият изтеглен печеливш участник печели 2 (два) броя слушалки марка PHILIPS, модел TAT2205RD/00 IN-EAR MIC HEADPHON/TAT2205BL/00 IN-EAR MIC HEADPHON + ваучер за фотосесия, предоставен от Philips*;
  6. Шестият изтеглен печеливш участни печели 2 (два) брпя електрическа четка за зъби марка Philips модел HX6800/35*.

* Наградата се предоставя в една опаковка.

* Условията на използване на ваучера се уточняват допълнително между печелившия и представител на Организатора или Philips.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с лицата на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес , за да удостоверят валидното участие на печелившия и реда за получава не наградата. Печелившият участник следва да предостави на представител на Организатора касов бон/ фактура за удостоверяване на участието в ТОМБОЛАТА. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ за самоличност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ