ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 смарт часовника Apple Watch Series 6 за Вас и за Вашата половинка

Спечелете 2 смарт часовника Apple Watch Series 6 за Вас и за Вашата половинка

Игра “Стани част от #iStylefamily.”
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Регистрирай мейл адреса си, участвай в томбола и можеш да спечелиш два броя
Apple Watch Series 6 за теб и за твоята половинка.
Играта се провежда онлайн – на сайта и фейсбук страницата на iStyle Bulgaria –
www.istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria от 08.02.2021 г., 11:00 ч.
до 24.02.2021 г., 23:59 ч.
Правилата на играта и актуална информация за нея следете на www.istyle.bg и на
www.facebook.com/iStyleBulgaria.
——————————————————————————————
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАTА “Игра “Стани част от #iStylefamily.”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта “Стани част от #iStylefamily.” се организира и провежда от “Ай Стайл” ЕООД,
ЕИК: 175220335, наречено по-долу накратко „Организатор”.
1.2.Организаторът на играта има право неговото име, лого и други елементи от
търговската му марка да бъдат позиционирани във всички материали, свързани с
провеждането на играта – целеви страници, подстраници, онлайн реклами и публикации,
банери, брошури и други рекламни материали.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените
по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
С участието си в Играта участниците се съгласяват с официалните правила на Играта.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период
на провеждане на Играта на интернет адрес: https://istyle.bg/ istyle-family/.
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните
Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на
официалното им публикуване на интернет адрес https://istyle.bg/istyle-family/.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Играта “Стани част от #iStylefamily.” се организира и провежда на територията на
Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Играта стартира на 08.02.2021 г., 11:00 ч. и участниците могат да се регистрират, за да
участват в играта до 24.02.2021 г., 23:59 ч.
4.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за
това на интернет адрес https://istyle.bg/istyle-family/, при условията на т. 2.3. от настоящите
правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в настоящата игра не е обвързано със закупуването на каквито и да е стоки
и/или услуги, предлагани от “Ай Стайл” ЕООД или от трето лице, нито с поемането на
каквито и да е договорни задължения към Организатора.
Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. С регистрирането на мейл адреса
си, участниците се включват в томбола. С предоставяне на данни се дава и съгласие за
изпращане на информация за нови продукти, специални предложения и маркетингови
събития. Нюзлетърът, за който участниците се абонират, участвайки в играта, е безплатен
и ще остане такъв за целия период, в който ще бъде получаван от участниците.
Може да оттеглите Вашето съгласие по всяко време като промените настройките си, като
кликнете върху бутона „Отписване“ под всеки имейл, който получавате от iStyle или като
се свържете с нас
на newsletter@istyle.bg.
Право на участие в Играта имат:
– всички лица навършили 18 години, с местожителство в България.
– всеки, който е абониран или се абонира за нюзлетъра на iStyle.
С регистрацията си за участие в играта всеки участник приема настоящите правила и
условия на играта.
Играта важи за стари и за нови абонати.
5.2. В Играта нямат право да участват служителите на: фирма Ай Стайл ЕООД, рекламна
агенция Фул Контакт ООД, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на
условията на т. 6.1. и т.5.2., то той има право да анулира получената от него награда или
по своя преценка да не го допусне до участие за наградата. В този случай ще се определи
за печеливш друг участник, съобразно правилата на играта.
5.4. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Официалните
Правила, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от
участие в Играта.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани
по-долу:
– Да попълни двете си имена и актуален и-мейл адрес в страницата с форма за
регистрация: https://istyle.bg/istyle-family/

Всеки има право само на една регистрация.
– Да се съгласи с условията на Играта.
– Да се съгласи да получава Нюзлетър от iStyle.
– Всички, които са се регистрирали в периода на Играта, щe участват в томболата за 2
броя Apple Watch Series 6, която ще се проведе на 25 февруари 2021.
6.2. На 25.02.2021 г. ще се проведе томбола, в която ще участват всички, които са
попълнили данните си и са се регистрирали. Ще бъде изтеглен един печеливш.
Изтегленият играч печели 2 (два) бр. Apple Watch Series 6.
Печелившият ще бъде обявен на 25 февруари 2021 г. до 17:00 ч. на фейсбук страницата на
Ай Стайл на интернет адрес www.facebook.com/iStyleBulgaria, както и на посочения от него
имейл адрес.
6.3. Ангажимент на Организатора е да изпълни законовите изисквания във връзка с
облагането с окончателен данък на брутната сума на спечелената награда. Спечелилият
не следва да подава декларации или да включва стойността на печалбата в годишната си
данъчна декларация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ