ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор и още чудесни награди от Factory outlet

Спечелете телевизор и още чудесни награди от Factory outlet

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Томбола с награди в магазини „Factory outlet“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

1.2. Организатор на Кампанията е „Семела магазини” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ПК 9023, Западна промишлена зона.

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията е от 01.02.2021г. до 31.03.2021г. вкл.(„Период на провеждане”).

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на всички магазини „FACTORY OUTLET“.

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2. Право на участие в Кампанията има всеки клиент на магазин „Factory Outlet“, който е закупил стоки на стойност равна или по-голяма от 20 лева, удостоверена в един касов бон. За да вземе участие в томболата клиентът трябва да постави касовия бон, придружен с попълнен специален  талон за игра, в указаните урни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието е обвързано с покупка.

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да попълнят коректно в хартиен рекламен формуляр своите три имена, телефон за връзка и имейл*незадължителен*, да сгънат талона  и да го пуснат в урните за участие, поставени във всеки магазин от веригата в рамките на Периода на провеждане на Кампанията.

3.3. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда за целия период на кампанията.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

4.2.1. Първа награда: 1 брой плазмен телевизор, марка ARIELLI LED-32S214T2, 32 инча

4.2.2. Втора награда:

1 брой  Блендер ARIELLI АBL-1013, стъклена кана,1,5 L, 5 скорости на работа

1 брой Уред за приготвяне на палачинки Russell Hobbs Fiesta 20920-56;

1 брой Фритюрник ARIELLI ADF-25B;

4.2.3. Трета награда- 10 броя кашони с лакомства от асортимента на магазини „Factory outlet“

4.2.4. Организаторът не е производител на продуктите, посочени в точки 4.2.1. и 4.2.2., разпределени с настоящата игра и служещи за награда и не носи отговорност в случай на рекламация. След изтегляне на печелившите играчи и получаване на адрес за доставка от тяхна страна същите ще бъдат вписани в гаранционните карти на продуктите, за да упражняват правата по тях.

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат поставените в предвидените за играта урни, позиционирани във всеки магазин от веригата най-късно до края на работното време на съотвения магазин на 31.03.2021г. Талони, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на 08.04.2021г. в гр. Балчик на произволен томболен принцип и ще бъдат определяни имената им на случаен принцип в присъствието на нотариус, който ще удостовери законосъобразността на тегленото.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ