ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет кресла за четене, десет кошници за пикник и 500 дървени дигитални будилника от Staropramen

Спечелете пет кресла за четене, десет кошници за пикник и 500 дървени дигитални будилника от Staropramen

КАК ДА УЧАСТВАМ?

Купи продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече, регистрирай кода и стойността на касовата бележка на staropramenpromo.bg и разбери на момента дали печелиш една от следните награди:

5 X
Кресло за четене

10 X
Кошница за пикник

500 X
Дигитален будилник от дърво

Всяка регистрирана бележка ти дава шанс да разбереш дали печелиш предметна награда в момента на регистрацията или дали продължаваш да участваш в томболата за голямата награда след приключване на периода на Промоцията:

5 X
Уикенд за двама на уединено място

ПЪЛНИ ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Промоцията“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.staropramenpromo.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.staropramenpromo.bg. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на 0882 618 984

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Промоцията се провежда в обекти от канал магазини и канал заведения, всички обекти в които се предлагат продукти под марка Staropramen, без ограничение.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Хатс Спот Томпсон” ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 1 март  2021 г. и продължава до 23:59:59 часа на 16 април 2021 г.

5.2. 23:59:59 часа на 16 април 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касов бон за участие в томбола за кресло за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво.

5.3. 23:59:59 часа на 16 април 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касов бон за участие в томбола за голямата награда – уикенд за двама.

5.4. Периодът, в рамките на който Организаторът се задължава да изтегли и уведоми спечелилите голямата награда, уикенд за двама, е между 19.04 и 23.04.2021

5.5. Периодът, в който участник в Промоцията може да получи голямата награда – уикенд за двама, е между 07.05 и 06.06.2021 г., при спазване на всички условия за предоставяне на голямата награда, подробно описани в Части  8 и 9.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията за награда уикенд за двама, кресло за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво, трябва да закупите от съответния участващ магазин или заведение продукти с марка Staropramen на стойност 5 лв. или повече в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Staropramen OW Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
2 Staropramen RGB Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
3 Staropramen CAN Кен за еднократна употреба. 0,5л
4 Staropramen PET Пластмасова бутилка за еднократна употреба.

А. 2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията за награда уикенд за двама, кресло за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво, трябва да закупите от съответния участващ обект продукти с марка Staropramen на стойност 5 лв. или повече в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Staropramen OW Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
2 Staropramen RGB Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
3 Staropramen CAN Кен за еднократна употреба. 0,5л
4 Staropramen Draught Наливна бира 0,33л/ 0,5л

Б. Регистриране на касов бон:

Всеки клиент, закупил през периода на Промоцията продукти с марка Staropramen на стойност 5 лв. или повече, регистрирани с един касов бон, има възможност да участва в Промоцията. За целта участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно данни от касовия бон (код на касовия бон и стойност на закупените продукти Staropramen), както и мобилен телефон за връзка.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

На лотариен принцип, след регистрация на сайта на промоцията:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОЙ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ
Дигитален будилник от дърво 500 Продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече
Кошница за пикник 10 Продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече
Стол за четене 5 Продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече
Уикенд за двама 5 Продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за награда уикенд за двама, стол за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво от Промоцията, участниците трябва да закупят, в рамките на промоционалния период, продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече с един касов бон (по част 6 по-горе) от свободно избран обект предлагащ продукти под марка Staropramen.

8.2. Участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно данните касовия бон (номер на касов бон и стойност на закупените продукти Staropramen), както и мобилен телефон за връзка.

8.3. Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Промоцията

8.4. Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон, с продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече, за да участва с 1 валидно участие за награда уикенд за двама, кресло за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.

8.5. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и с него може да се спечели само една награда.

8.6. Регистрация на касова бележка извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на касови бележки до 16.04.2021 г. (включително)

8.7. Тегленията на всички награди ще се реализират чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който ще изтегля на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в играта участници. Тегленията на наградите кресло за четене, кошница за пикник и дигитален будилник от дърво ще се случват веднага след регистриране на касова бележка в срока на промоцията, като спечелилите участници ще бъдат уведомени веднага, ако печелят. След приключване на Промоцията, в периода между 19.04 и 23.04.2021, ще бъдат изтеглени петима печеливши за награда – уикенд за двама, измежду всички участници успешно регистрирали касов бон с покупка на продукти Staropramen на стойност 5 лв. или повече, с който не е била спечелена преди това друга, предметна награда. Регистрирани касови бележки с покупка на стойност 5 лв. или повече, с които вече е спечелена една от предметните награди, не участват в допълнителни тегления за други предметни награди или в томболата за 1 от 5 големи награди. В случай, че спечелилият награда откаже да я получи или Участникът не отговоря на правилата на Промоцията и наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник, Организаторът на Промоцията си запазва правото да преотстъпи наградата на следващ участник.

8.8. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали, и с които са спечелили награда.

8.9. Един участник може да спечели неограничен брой от моментните, предметни награди, но не повече от една голяма награда, уикенд за двама.

8.10. Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

8.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

8.12. Всички награди се предоставят само срещу представяне на касовите бележки, с които е спечелена наградата и документ за самоличност.

ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците, спечелили награда кресло за четене, кошница за пикник или дигитален будилник от дърво, ще бъдат известени чрез sms на посоченият от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

9.2 В рамките на 20 (десет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка.

9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на касовите бонове, с които е спечелена наградата и представяне на документ за самоличност.

9.4. Наградата уикенд за двама се предоставя по следния начин и при следните условия:

  • В срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението за спечелване на награда чрез sms, спечелилият участник е длъжен да се обади на посочения в уведомителния sms телефонен номер и да потвърди устно по телефона  притежаването на касовата бележка, с която е участвал, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия.
  • В деня на  и преди получаването на наградата уикенд за двама спечелилият участник е длъжен да предостави на представител  на Организатора касовата бележка, с чийто уникален код е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с  която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.
  • Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившата касова бележка, и/или ако откаже да се възползва от наградата,  ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако отново не отговори, следва наградата да бъде предоставена на резервен спечелил.
  • Уикендът за двама включва 2 (две) нощувки за двама с включена закуска в Еко селище Омая и може да се осъществи между 07.05 и 06.06.2021 г., като датата на настаняването за всеки спечелил участник се уточнява с Организатора допълнително и предварително по телефон.
  • Транспортните разходи до и от Еко селище Омая се поемат от спечелилите.
  • Спечелилите участници имат право да доведат със себе си един пълнолетен спътник.
  • Не се предвижда присъствие на непълнолетни и малолетни спътници на спечелилия участник.
  • Спечелилият участник и неговият спътник не могат да имат претенции към Организатора при проблеми с транспорта (закъснения/отмяна, но не само), проблеми с настаняването (заетост, невъзможност за запазване на нощувка, но не само), които ги възпрепятстват от възползване от наградата уикенд за двама.
  • При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство,  не се допуска повторна организация на осъществяване на престоя.
  • Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своя спътник, по време на престоя.

9.5. Организаторът не носи отговорност за не предоставяне  на  някоя от наградите, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и  в случай че не потвърди по телефон в указания по-горе срок наличие на печеливши касови бележки и желание и възможност за възползване от наградата.

9.6. При получаване на наградите участникът е длъжен да покаже на Организатора касовата бележка, с която е спечелил. В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

10.1. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ