ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 подаръчни ваучера на стойност 20 лева за пазаруване в Lilly Drogerie от Schauma и Palette

Спечелете 30 подаръчни ваучера на стойност 20 лева за пазаруване в Lilly Drogerie от Schauma и Palette

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„Спечели ваучер за Lilly Drogerie с Schauma и Palette”

на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Спечели ваучер за Lilly Drogerie с Schauma и Palette” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.henkel-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.henkel-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 март и продължава до 31 март 2021г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.henkel-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата, предоставяна от Организатора, е подаръчен ваучер за пазаруване в Lilly Drogerie на стойност 20 лв. Общият брой на наградите е 30.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в Промоцията е необходима покупка на продукт на Palette или Schauma от някой от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
7.2. Участието в Промоцията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т. 7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер) и дата на касова бележка в сайта www.henkel-promo.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават по куриер в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват: • участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Palette или Schauma, преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 2 април 202 1г., в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на Организатор. Печелившите от Играта ще бъдат обявени на сайта www.henkel-promo.bg на 5 април 202 1г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 9 април 2021 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ