ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електроскутер Xiaomi Mi 1S

Спечелете електроскутер Xiaomi Mi 1S

Официални правила за провеждане на играта на
Нетуоркс България ЕООД в Instagram
„Играй за Електроскутер Xiaomi Mi 1S“

1. Период за участие
1.1. Периодът за участие в играта на NetWorx в Instagram „Играй за Електроскутер Xiaomi Mi 1S“
(„Играта”) е от 08 февруари 2021 г. до 23:59 часа на 07 март 2021 г.
1.2. Играта се провежда на официалната Instagram страница на „Нетуоркс България“ ЕООД:
https://www.instagram.com/networxbg/ („Страницата на Кампанията“).

2. Организатори
2.1. Организатор на Кампанията е „Нетуоркс България“ ЕООД, ЕИК: 117619271, със седалище и
адрес на управление гр. Русе, ул. Църковна независимост 18 („Организаторът“).
2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и
провеждането на Играта.

3. Участници
3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години)
с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно
правилата на сайта);
3.1.2. посети Instagram профила на Организатора в Instagram:
https://www.instagram.com/networxbg;
3.1.3. е или стане фен на Instagram профила (@networxbg) на Нетуоркс България (започне да го
следва);
3.1.4. приеме настоящите Правила. Включването на Участниците в Играта означава, че те са
приели настоящите Правила.
3.1.5. публикува коментар под поста за Играта в Instagram.
3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други
компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на
предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и
членове на техните семейства.
Нетуоркс България ЕООД, Русе, ул. Църковна независимост 18 www.networx.bg

4. Механизъм на участие
4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга,
предлагани от Организатора.
4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 – публикувал е коментар под поста от
NetWorx, последвал е профила на Networx в Instagram (@networxbg) и отговаря на изискванията
на т.3.2 се включва в теглене за наградата по т.5 по-долу.
4.3. Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.
4.4. За да участва в томболата за награда всеки потребител трябва да остави коментар под поста,
който ще бъде публикуван във връзка с Играта.
4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленето и може да спечели само една награда,
независимо колко коментара е публикувал.

5. Награда
5.1. Наградата в Играта е 1 (един) брой електроскутер Xiaomi Mi 1S.

6. Определяне на печеливши Участници:
6.1. В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията
по т. 3 и т. 4 от тези Правила.
6.2. Тегленето на победителя ще се извършва в офиса на Организатора със специализиран
софтуер до 3 (три) дни след приключването на Играта.
6.3. Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под постовете
за играта в Instagram до 5 (пет) дни след приключването на Играта и/или чрез Story („История“)
в Instagram профила на организатора. В този пост ще се посочи потребителското име на
победителя и наградата, която печели.
6.4. След определяне на печеливш участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши
Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при
условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т.7.1. от тези Правила.
6.5. След изтегляне на печелившите участници се извършва проверка дали отговарят на
поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря
на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен
печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградата
Нетуоркс България ЕООД, Русе, ул. Църковна независимост 18 www.networx.bg
7.1. В срок до 2 (два) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда
на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на
получаването чрез лично съобщение в Instagram. Името на победителя ще бъде обявено с
коментар от страна на Организатора под постовете на играта и Story („История“) в рамките на 5
(пет) работни дни след приключването ѝ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

  • ЕЛКА Савчева

    Участвам!

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81 .

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ