ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете СПА уикенд за двама и 24 ваучера за пазаруване в Ozone.bg

Спечелете СПА уикенд за двама и 24 ваучера за пазаруване в Ozone.bg

Стартирахме MoitePari TV, за да помагаме на потребителите да взимат информирани финансови решения.
Включи се в предизвикателството да популяризираме канала и да достигнем до още повече потребители, които също да имат възможността да взимат информирани решения, свързани с техните финанси.

Поставили сме си амбициозната цел да достигнем 5000 абонати на YouTube канала на MoitePari TV. 

… и докато го правим раздаваме награди:

24 ваучера на стойност 30 лв. и голямата награда – СПА уикенд за двама

ИГРA „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5000
АБОНАТА“
Организатор и Общи правила

1. Организатор на Играта „Предизвикателство 5000 абоната“ ( наричана по-нататък „Играта“ ) е
„МОИТЕ ПАРИ“ ООД, ЕИК 131420366, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район
Възраждане, бул. „Стефан Стамболов“ No28, наричано по-нататък „Дружеството“ или
„Организатора/ът“.

2. Организаторът е собственик на динамичната платформа MoitePari.bg, през която се организира
Играта.

3. С включването в Играта, всеки Участник заявява, че се е запознал с настоящите Официални
правила и се задължава да спазва условията, сроковете и други разпоредби на същите.

4. Приемането на настоящите Правила и изразяване на съгласие за обвързване с тях създава
договорно отношение между Организатора и Участника в Играта, с цел изпълнение на което
Организаторът събира, съхранява и обработва лични данни на участника.
Предоставяне на данни

5. Участието в Играта е обвързано с предоставянето на лични данни, без които идентифициране
на участника и награждаването му биха били невъзможни. Всеки участник предоставя личните си
данни доброволно, като преди това се запознава с Политиката за поверителност на Организатора.

6. Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието
си в Играта.

7. Ако е допусната грешка при въвеждане на данните за идентификация, участникът следва да се
свърже с Организатора на следния имейл: info@moitepari.bg, като идентифицира себе си, подаде
подробна информация за изпратения формуляр (време на изпращане, съдържание) и посочи
допусната грешка.

8. Организаторът не носи отговорност за непълна или грешно подадена информация (име и/или
адрес и/или телефон), която би възпрепятствала осъществяване на контакт с участника и/или
получаване на наградата.
Териториален обхват и период на действие на Играта

9. Играта се провежда на територията на Република България.

10. Играта стартира в 00:00 ч. на 01.03.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.04.2021 г. Или до
достигане на 5000 абоната в канала MoitePari TV в YouTube.

11. След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Правила не прекратяват своето
действие.

Право на участие

12. Участието в Играта не е обвързано с поръчка или покупка.

13. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с
постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България, което е изпълнило
Условията за участие (посочени подробно в настоящите Официални правила), с изключение на: –
Служители на „МОИТЕ ПАРИ“ ООД, както и членовете на техните семейства и други свързаните с
тях лица

14. С участието си в Играта участниците декларират, че имат навършена 18- годишна възраст, имат
постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България и не попадат сред
някое от лицата, изключени от правото на участие.

15. Организаторът има право да отстрани от участие всяко лице, което попада сред изключените
от право на участие, което не отговоря на което и да било от условията на Играта или ги нарушава,
или направи опит чрез неверни данни или измама да се възползва от нея.

Условия за участие

16. Участникът трябва да се абонира за YouTube канала на Moite Pari TV на следния адрес –
https://www.youtube.com/moitepari и да направи коментар под избрано видео в Youtube канала
на Организатора на Играта.

17. Абонаментът и коментарът трябва да са направени от един и същ потребител
Механизъм на участие

18. Всеки Участник може да се абонира за Youtube канала https://www.youtube.com/moitepari и
да остави неограничен брой коментари под едно или няколко видеа. За валидно участие се
приема ако са спазени и двете условия.

19. Всеки Участник, който е изпълнил двете условия може да спечели повече от една награда. Той
участва в раздаването на наградите за различните етапи.

20. Награди се раздват както следва:
– при достигане на 1500 абоната – ваучер за 30 лв. от Ozone.bg – 2 броя
– при достигане на 2000 абоната – ваучер за 30 лв. от Ozone.bg – 3 броя
– при достигане на 3000 абоната – ваучер за 30 лв. от Ozone.bg – 4 броя
– при достигане на 5000 абоната – ваучер за 30 лв. от Ozone.bg – 5 броя, както и
Две нощувки в двойна стая делукс с включени закуски, ползване на СПА център и 4
вътрешни басейна, осигурена от Партньора Парк и Спа Хотел Марково, с. Марково
– всяка седмица по време на кампанията ще бъде теглена по 1 допълнителна награда – – ваучер за
30 лв. от Ozone.bg (общо 10 броя за цялата кампания)

21. Участието в Играта е лично и награждаването е персонално. Групово участие в Играта не се
допуска.

Награждаване

22. Всеки участник изпълнил условията за участие в играта ще участва във всяко теглене на
награда

23. На случаен принцип, като се използва специализиран софтуер за произволен избор на
Участник в Играта, се избират печелившите за всеки кръг. В деня на избор на печеливш участник
ще бъдат избрани допълнително още 2 участника, които могат да получат наградата, в случай че
печелившият участник се откаже от нея или не може да бъде осъществен контакт с него.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ