ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за пазаруване в BILLA

Спечелете ваучери за пазаруване в BILLA

Официални правила на Играта „БЛАГОДАРИМ ТИ, ЧЕ ПЕСТИШ В BILLA“

1. Организатор

1.1. Организатор на Играта „БЛАГОДАРИМ ТИ, ЧЕ ПЕСТИШ В BILLA“ (наричано по-долу Играта) е „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55.

2. Официални правила

2.1.  Официалните правила на Играта са публикувани и достъпни за целия период на Играта на интернет адрес www.spestivbilla.bg.

2.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес www.spestivbilla.bg

2.3. С участието в Играта участниците потвърждават, че са запознати с официалните правила и се съгласяват да спазват техните условия.

3. Период и територия на провеждане

3.1. Играта се провежда за срок от 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г. вкл.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на България.

4. Условия за участие

4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години. В Играта могат да участват и лица между 14 и 18 години, но само със съгласие на свой родител или законен представител.

4.2. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт/продукти от магазини BILLA, попадащи в някоя от изброените активности на Организатора:

А) продукти, попадащи в активността „Над 1000 продукта с трайно ниски цени“ с BILLA card, означени със зелен етикет на регал в магазини BILLA или в месечния BILLA каталог:

pastedGraphic.png

Б) продукти, попадащи в някоя от следните промоционални активности на Организатора:

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png    pastedGraphic_3.png             pastedGraphic_4.png

В) Продукти, попадащи в провеждана от Организатора лоялна програма Kitchenaid в периода 14.01.2021г. до 28.04.2021г.

Г) продукти, закупени с продуктови ваучери за отстъпки, намиращи се в личния профил на всеки регистриран клиент в BILLA App или на www.billa.bg (повече за продуктовите ваучери за отстъпки на www.billa.bg)

Д) продукти, закупени с предоставена еднократна отстъпка от 10% за рожден ден на конкретен клиент (повече за отстъпката на www.billa.bg)

Е) продукти, закупени по предоставени от Организатора персонални оферти за лоялни клиенти (повече за персоналните отстъпки за лоялни клиенти на www.billa.bg)

Ж) други активности, организирани, комуникирани и рекламирани от Организатора, които предоставят на клиентите възможност да спестяват определена сума пари чрез отстъпка при покупка на продукти/стоки от магазини BILLA и при които на отделен ред в касовата бележка, озаглавен „#ТИСПЕСТИ“ е изписана общата спестена сума с извършената покупка.

4.3. Задължителни условия за участие в Играта са:

 • Да е извършена покупка на продукти/стоки от магазини BILLA. В играта се участва с покупки в обичайно количество за едно домакинство.
 • при извършване на покупката клиентът да маркира притежаваната от него BILLA card (физическа или дигитална) и
 • чрез направената покупка да има спестена сума на стойност минимум 0.01 лв. Стойността на спестената сума е сбор от всички отстъпки за покупка на продукти, попадащи в описаните по-горе категории, която е изписана върху касовата бележка в полето „#ТИ СПЕСТИ“.

Забележка:

Физически карти BILLA card, издадени преди 10.09.2020г. са валидни до 31.03.2021г., след което клиентите (участниците в играта) могат да използват само новата карта BILLA card (физическа и/или дигитална) от лоялната програма на Организатора по подмяна на BILLA card, стартирала на 10.09.2020г. Повече за това как може да се регистрирате и да получите нова BILLA Card на www.billa.bg, в BILLA App и в магазини BILLA.

В случай, че в периода от началото на Играта 01.03.2021г. до 31.03.2021г. при извършване на покупки на продукти, попадащи в категориите активности по тези правила, клиент е използвал както физическа карта BILLA card, издадена преди 10.09.2020г., така и физическа или дигитална карта BILLA card, издадена след 10.09.2020г. (карта от новата лоялна програма за BILLA card на Организатора), при получаване на награда следва да бъдат представени и двете ползвани BILLA card.

4.4. За участие в Играта могат да бъдат регистрирани само касови бележки за направена покупка след 01.03.2021 г.

4.5. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки в периода на Играта.

4.6. Всеки участник трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.

5. Механизъм на Играта

Стъпка 1: Пазарувай продукти в магазин BILLA от описаните в тези правила категории активности, като при покупката маркираш своята BILLA card (физическа или дигитална) и запази касовата бележка, ако имаш спестена сума минимум 0.01 лв.

Стъпка 2: Влез в сайта www.spestivbilla.bg чрез личен профил. Личен профил може да бъде създаден чрез попълване на следните данни в електронна регистрационна форма на  сайта www.spestivbilla.bg – име и фамилия, e-mail адрес, телефон за контакт и номер от баркода на BILLA card. При регистрация клиентът сам определя персонална парола за достъп до профила си. След въвеждане на горните данни и  натискане на бутона „Регистрирай се“ всеки клиент ще получи на посочения от него email адрес линк за потвърждение на регистрацията си, който трябва да бъде отворен с цел финализирането й.

Стъпка 3: Регистрирай в личния си профил всяка касова бележка, която си получил при извършване на покупка на продукти от категориите активности, описани в настоящите правила, в магазини BILLA и имаш спестена сума минимум 0.01 лв. За валидна регистрация на касовата бележка се въвеждат точно и без грешки следните данни: спестена сума (сумата, която е изписана върху касовата бележка в полето „#ТИ СПЕСТИ“); номер на касова бележка; номер на филиал, в който е извършена покупката (изписан на касовата бележка); дата, на която е направена покупката.

С валидна регистрация на касовата бележка участваш автоматично в томболата за награди, описани по-долу в настоящите правила. Една касова бележка може да бъде регистрирана само един път. Няма ограничение в броя на касовите бележки за извършени покупки на продукти от горепосочените категории активности, които можеш да регистрираш. Един участник може да спечели само една награда, ако бъде изтеглен в томбола като печеливш, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал. В личния си профил на горепосочения сайт www.spestivbilla.bg можеш да следиш регистрираните от теб касови бележки и спетените суми.

6. Награди

6.1. Наградите са електронен подаръчен ваучер за пазаруване на стоки от магазини BILLA. Максималната стойност на наградата е ограничена до 15 минимални работни заплати.

6.2. Ваучерът е на стойност, равна на сбора от спестените суми от всички валидно регистрирани касови бележки от спечелилия участник в периода на Играта, за който се тегли съответната томбола. Колкото повече касови бележки се регистрират от един участник, толкова повече се увеличава стойността на наградата.

След тегленето на всяка томбола регистрираните от всеки участник (без значение, дали е печеливш или не) касови бележки във времевите рамки на съответния период (между 0,00 часа на началната дата на периода на теглене на томбола до 23:59:59 часа на крайната дата на същия период.) се нулират в профила му и той има възможност да регистрира нови, отговарящи на изискванията на тези правила, за периода до провеждане до следващата томбола, за да участва в нея. Касови бележки, регистрирани след  23:59:59 часа на крайната дата на относимия период, но преди теглене на томболата за същия не се нулират и участват в тегленето на томбола за следващия период.

Пример:

Ако участник е регистрирал касови бележки в периода между 0,00 часа на 01.03.2021г. и 23:59:59 часа на 31.03.2021г., респективно регистрира последваща касова бележка в 00:01:00 часа на 01.04.2021г., но преди тегленето на томболата за периода 01.03.2021г. и 31.03.2021г., след теглене на томболата касовите бележки, регистрирани между 0,00 часа на 01.03.2021г. и 23:59:59 часа на 31.03.2021г. се нулират, но касовата бележка, регистрирана в 00:01:00 часа на 01.04.2021г. участва за следващия период на теглене на томбола.

 

6.4. Ваучерите се издават на електронен носител. Ползването на ваучера не е обвързано със срок, а е до изчерпване на наличността по него. Валидността е за всички магазини BILLA на територията на България.

6.5. Не се допуска размяна на ваучерите срещу паричната им равностойност или с друга награда. Повече информация за ваучерите можете да откриете на www.billa.bg

7. Теглене на наградите

7.1. В срока на Играта Организаторът провежда три томболи за всеки посочен по-долу период на Играта, като при всяка томбола се изтеглят по 10 печеливши участника в Играта. Периодите от Играта, за които се теглят томболи и датите на провеждане на томболите са, както следва:

Период на Играта, за който се провежда томбола Дата на провеждане на томболата
1 От 0,00 часа на 01.03.2021г. до 23:59:59 часа на 31.03.2021г. 01.04.2021г.
2 От 0,00 часа на 01.04.2021г. до 23:59:59 часа на 30.04.2021г. 03.05.2021г.
3 От 0,00 часа на 01.05.2021г. до 23:59:59 часа на 31.05.2021г. 01.06.2021г.

7.2. За определяне на стойността на наградата (електронен ваучер) на печеливш участник се вземат предвид всички валидно регистрирани от него касови бележки между 0,00 часа на началната дата на периода на теглене на томбола до 23:59:59 часа на крайната дата на същия период. Касови бележки, регистрирани след  23:59:59 часа на крайната дата на относимия период, но преди теглене на томболата за същия не се нулират и участват в тегленето на томбола за следващия период.

В случай, че участник е направил невалидна регистрация на касова бележка, спестената сума по тази конкретна касова бележка се изключва от стойността на наградата.

В случай, че печеливш участник е регистрирал само една касова бележка и тя е невалидно регистрирана, участникът не печели награда.

Невалидно регистрирана касова бележка е тази, която е несъществуваща или е въведена погрешно изискиуема за регистрацията й информация по т. 5, стъпка 3 от тези правила.

7.3. Спечелилите участници се обявяват в срок до 10 работни дни след теглене на всяка месечна томбола на www.spestivbilla.bg. Обявяването на спечелилите лица се извършва по следния начин: изписване на пълно първо (собствено) име, първа буква на фамилно име и телефонен номер със заличени последни три цифри.

7.4. Освен печелившите, при всяка томбола ще бъдат теглени и двама резервни участници, които да получат награда в случай, че спечелилите не отговарят на официалните правила.

7.5. Наградите се теглят на случаен принцип чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници.

8. Получаване на наградите

8.1. За получаване на наградата организаторът се свързва със спечелил участник по телефона. При свързване със спечелилия участник последният следва да посочи адрес на магазин BILLA в България, от който спечелилият участник желае да получи наградата.

8.2. Наградата се получава от управителя на магазин BILLA срещу представяне на документ за самоличност, BILLA card, която е използвана при покупките, оригиналите на регистрираните касови бележки и подписване на приемо-предавателен протокол.

8.3. Спечелилият участник губи правото да получи награда, ако;

  • данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, регистрирани от клиента при регистриране на касова бележка;
  • не се яви да получи наградата в срок до 3 седмици от датата на свързване с него по телефона.
  • Ако касовите му бележки са невалидно регистрирани
  • Ако не представи BILLA card при получаване на наградата или предоставената BILLA card е различна от тази, която е представяна при осъществяване на покупките, за които с еотнасят регистрираните касови бележки
  • Ако е под 18 години и не се яви с родител
  • Ако не предостави оригинали на регистрираните от него касови бележки

8.4. Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на провеждане съответната томбола и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал на касова/и бележка/и. За целите на настоящите правила под оригинал на касова бележка се има предвид екземплярът, който участникът е получил на каса в магазин BILLA при извършване на покупката.

8.5. В случай че награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, организаторът ще предостави наградата на спечелилия участник само при изрично съгласие за приемане на наградата от негов родител или друг законен представител.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ