ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 прахосмукачки робот Phillips, фотоепилатори, епилатори и още над 500 награди


Организатори на промоцията са:
Триада Маркет енд Дистрибюшън АД

ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ 195

София 1362
ЕИК 130530678

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: tombola.triada-market.com
За информация и контакт с Организатора: +359 2 952 66 05
Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на Триада маркет, дистрибуторите и партньорите на Триада маркет, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 15.08.2017 г. до 15.10.2017 г.
Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в промоцията трябва да закупят продукти на Brite Safety Wash на минимална стойност от 5,00 лв. (пет лева), които може да бъдат от цялата гама, а именно:
  • Brite Safety Wash за бяло пране
  • Brite Safety Wash за цветно пране
  • Brite Safety Wash за черно пране
Запазването и предоставянето на касовата бележка от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите.
Номерът на касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на промоцията в уебсайта www.tombola.triada-market.com. С регистрацията си участникът създава личен профил, чрез който всеки участник може да регистрира нови бележки.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. В тегленото участват всички регистрирани касови бележки без значение дали са регистрирани от един или от различни лични профили.
Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от уебсайта, на който се извършва регистрацията в присъствието на нотариус Ивайло Николов с рег. № 040 при Нотариалната камара на 18.10.2017 г. в 16.00 часа в офиса на Организатора гр. София 1362, Ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ 195.
Всеки от печелившите ще получи имейл съобщение на адреса, с който се е регистрирал в играта. Наградите, които ще бъдат раздадени, са :
  • 5 прахосмукачки робот Phillips,
  • 5 фотоепилатора Phillips,
  • 10 епилатора Phillips Kera body,
  • 20 електрически звукови четки за зъби Phillips,
  • 500 х 2 флорални води.
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на указания и предоставен от тях адрес по куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждение, че са спечелили и са предоставили на Организатора адрес за доставка.
Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават всички участници, които са изпълнили условията на Промоцията и са изтеглени като спечелили. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл.
Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Спечелилият губи правото на награда и Организаторът има право да се свърже със следващия изтеглен.
Организаторът запазва правото си да дисквалифицира участници, в случай че установи опит за измама. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.
Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запазил касовата бележка и опаковка от закупен продукт, които да представи на куриера.
В случай, че печелившият участник е на възраст под 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ