ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Sony Xperia XA1

Официални правила на онлайн игра
1. Период: От 31.07.2017 г. до 03.08.2017 г. включително
2.Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и тагнат приятел като коментар под поста на играта с излъченото видео. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта.
5. Награди: 1 брой Sony Xperia XA1.
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившият се определя с томбола на случаен принцип измежду всички, които са тагнали приятел като коментар под поста на играта с излъченото видео. Томболата ще бъде теглена на 04.08.2017 г. като в следствие на нея на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъде обявен печелившия участник и равен брой резерви (1 бр.), в случай, че печелившия не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ