ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три награди по 400 лева

Правила на конкурса

 • Конкурсът се организира от Озон Ентъртейнмънт ООД и KV&H Verlag GmbH.
 • В конкурса могат да участват всички желащи над 18-годишна възраст. Всеки участник може да качи неограничено количество снимки.
 • За да се публикува снимка в галерията, трябва, по време на качването ѝ, участникът да въведе две имена, телефон и e-mail. Информацията служи, за да удостовери участието, като телефон и e-mail няма да бъдат публично достъпни. 
 • С качването на снимката си, участникът декларира, че притежава авторските права върху нея и гарантира на организаторите спокойно упражняване на предоставените права, влючително, че няма да бъдат нарушени правата на трети лица.
 • Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания.
 • С участието си и приемането на тези условия участникът потвърждава, че притежава показаната снимка в един от следните формати:     
  • Профил: RGB (profile: eciRGB v2) или CMYK (profile: ISO coated v2) или LAB; ефективна резолюция: 300dpi; формат: TIF (LZW compression possible) или RAW файл.
  • Профил: Greyscale (profile: black ink – ISO coated v2); ефективна резолюция: 300dpi; формат: TIF (LZW compression possible) или RAW файл.
  • Профил: Bitmap (B/W lines); ефективна резолюция: 1200dpi; формат: TIF (LZW compression possible)
 • На 15 август организаторите ще изберат трима победители, както и пет резерви. 
 • На победителите ще бъде предложен възмезден договор от организаторите за отстъпване на изключителните права да използват снимките.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ