ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет стека с Cappy Pulpy Вишна мултипак 12 х 330ml

РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Възложител на играта „Познай мястото, на което ще откриеш Cappy Pulpy във Варна на 15 юли “ („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
2. Организатор на играта е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook.
4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес www.houserules.bg
5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Cappy във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.houserules.bg .
6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook. 

РАЗДЕЛ 2. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 


РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Продължителността на Играта е от 12.7.2017 г. до 14.07.2017 г. /включително/. Cappy Pulpy очаква феновете си на 15 юли във Варна, на едно специално място, превърнало се център на най–престижните събития. Участниците следва да посочат името му под поста на Cappy на Facebook страницата на Cappy, който съдържа въпроса и обявява началото на играта на 12.07.2016 г. 


РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Участниците трябва да посочат името на място във Варна, където ще се проведе Cappy Pulpy събитие в коментарите под поста на Cappy на Facebook страницата на Cappy. 
В електронния жребий участват само потребители, които са дали верен отговор на зададения въпрос.
2.  След края на периода на Играта (14.07.2017 г.) 5 участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 17.07.2017 г. и ще бъдат обявени на стената на Cappy във Facebook на 17.07.2017 г.
Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез пост на страницата на Cappy във Facebook.
3. Победителите (общо 5 на брой) ще получат Cappy Pulpy Вишна мултипак 12 х 330ml (по един брой за всеки победител; общо 5 броя)


РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Cappy във Facebook, при което потребителят е посочил името на място във Варна, на което ще се проведе Cappy Pulpy събитие в коментарите в съответствие с Pаздел 4 и Раздел 5. 
2. Публикуването на повече от един отговор от един потребител не увеличава шанса му за спечелване на награда.
В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяването за спечелване на награда, губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. 
Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
3. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
• са с порнографско или нецензурно съдържание;
• не отговарят на изискванията по Раздел 4;
• показват присъствие на деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години
• увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
• рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
• рекламират политически идеи или съобщения;
• съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
• нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
• препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
• съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
• се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа компанията The Coca-Cola Company;
• омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на Cappy и на компанията The Coca-Cola Company.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 2 (две) седмици по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение до Cappy във Facebook предостави адрес за доставка. 


РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите в Играта „Познай мястото, на което ще откриеш Cappy Pulpy във Варна на 15 юли“ (общо 5 на брой) са Cappy Pulpy Вишна мултипак 12 х 330ml (по един брой за всеки победител; общо 5 броя)


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ