ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете десет червила Ultra HD Matte от Revlon


1. Организатор
1.1. Играта, провеждана на стената на страницата на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/ се организира от Национални Дистрибутори ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/.

1.2. Изпълнител на играта e “Диджитъл Вижън” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

2. Характеристики и период за провеждане на игрите

2.1. Акцията за събиране на отзиви от потребители се провежда в секцията Reviews https://www.facebook.com/revlonbulgaria/reviews/ на страницата Revlon Bulgaria. Ще бъдат изтеглени 10 победителя на произволен принцип, чрез томбола.

2.2. Периодът на провеждане на играта е от 10:00 ч. на 01.07.2017 г. до 23:59 ч. на 30.07.2017 г.

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Национални Дистрибутори ЕООД и “Диджитъл Вижън” ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

4. Участващи продукти

4.1. За участие в акцията не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт, нито заплащането на каквато и да било такса.

5. Начин за провеждане на игрите

5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
5.2. В периода от 10:00 ч. на 01.07.2017 г. до 23:59 ч. на 30.07.2017 г., потребителите могат да споделят своето мнение за продуктите на Revlon Bulgaria във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/revlonbulgaria/reviews/.
5.3 За взимане на участие в играта, участниците е нужно да публикуват своя отзив за продукт на REVLON, като в описанието включат кой е продуктът, от къде е закупен (онлайн магазин или търговски обект) и своето мнение за продукта.

5.4 На 31.07.2017 ще бъде извършено теглене на случаен принцип на 10 участници, които ще получат по 1 червило Ultra HD Matte в цвят по избор.

5.5 Изпълнителят известява спечелилите участници на 31.07.2017 чрез отделен пост на стената на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/ в който ще бъдат упоменати имената на печелившите участници с добавен линк към техните Фейсбук профили.
5.6. За да получи наградата си, печелившите следва да изпратят своите лични данни – три имена и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/, в срок от 5 дни след уведомяването му при условията на т. 5.4.

5.7. На участниците се забранява копирането на чужди ревюта, които са вече публикувани в секцията Reviews на страницата на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/reviews от други потребители. Публикуваните ревюта трябва да бъдат уникални, лични и истинни.

5.8. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6. Награди

6.1. Наградите в акцията за събиране на потребителски отзиви са 10 бр. Червила Ultra HD Matte в цвят по избор.

6.2. Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на акцията за събиране на потребителски отзиви.

6.3. Печелившият участник ще бъде обявявен на стената на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/ и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т. 5.3 и т. 5.4.
6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.5. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилият участник.

7. Правила на акцията за събиране на потребителски отзиви

7.1. Настоящите правила на акцията за събиране на потребителски отзиви са на разположение на Фейсбук страницата на Revlon Bulgaria https://www.facebook.com/revlonbulgaria/.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ