ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 41 000 летни награди от сладоледи Ескимо

Общи разпоредби
1. Организатор:
(1) Промоционалната кампания “Спечели с Eskimo” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес – парк София, сграда 3, ет. 1 наричан нататък в текста “Организатор”.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно онлайн в периода на Кампанията (01.07.2017 г. – 30.09.2017 г. включително) или до изчерпване на наградите) на фейсбук страницата www.facebook.com/algidabulgaria
2. Период на промоционалната кампания:
(1) Промоцията с наградите, описани в Раздел I, е валидна от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. включително или до изчерпване на наградите. В случай че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4).
(2) След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
(3) Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, в обекти обозначени с рекламен материал за кампанията.
I. Награди:
– Сладолед Ескимо клечка (Ескимо Класик 55 гр., Ескимо Какао 55 гр., Ескимо Банан 55 гр., Ескимо Мента 55 гр., Ескимо Тирамису – 55 гр.) – 33000 бр.
– Плажна чанта в син цвят с логото на Ескимо – 300 бр.
– Фризби в син цвят с логото на Ескимо – 6000 бр.
– Шапка с козирка в син цвят с логото на Ескимо – 2000 бр.
II. Механизъм за участие за спечелването на наградите:
За да вземе участие в спечелването на един от четирите вида награди, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:
– Да посети обектите, в които има рекламен материал, обявяващ кампанията;
– Да купи сладолед/и с марката Ескимо на стойност минимум 2 лева;
– Да изтегли скреч карта от касата и да види дали печели или не;
– Всеки клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано със закупуване на нов/и сладолед/и с марката Ескимо на стойност минимум 2 лева, по изискванията, изброени по-горе в механизма за участие.
В промоцията участват всички сладоледи с марката Ескимо в зависимост от наличността на различните вкусове в търговски обекти:
– Ескимо клечка
– Ескимо Ball Cone
– Ескимо Cups
– Ескимо сандвич (мини и нормален)
– Ескимо Gold – клечка
– Ескимо кутия – Weekend и Gold
III. Получаване на наградите:
a) Наградите ще бъдат налични в обектите, където има рекламен материал, обявяващ Кампанията;
b) Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
3. Разни
1. Отговорност:
Никакви спорове относно собствеността на наградата няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще предоставя наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.
Организаторът на Кампанията ще предоставя награди на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторът си запазва правото да се разпорежда със съответната награда. Ако Организаторът забележи, че печелившите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора на победителите. В случай че Организаторът определи такива ситуации, след като дадена награда е била присъдена на победителите, те трябва да върнат тази награда, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.
Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Кампанията, описани подробно в настоящия Официален правилник, или невъзможност да се запознаят с правилата за участие, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка.
Организаторът има правото да предприема необходимите мерки в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани лица, които са повлияли или улеснили спечелването на дадена награда, Организаторът има правото да търси съдебно преследване на такива лица. Организаторът не отговаря за настъпили вреди вследствие неправилна употреба.
Организаторът не носи отговорност, ако някой участва в Кампанията след края на обявения промоционален период.
Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат отнасяни към Организатора по чл.1, ал.1 и изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организатора: Lilia.Angelova@unilever.com

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ