ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели фотоепилатор Braun Silk expert 3 BD 3001


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
С участието си в играта (“Играта”), Вие потвърждавате, че сте прочели тези Официални Правила и сте съгласни с тях и с решенията на TRY WITH INA, както и че отговаряте на всички изисквания за участие.
В Играта могат да участват всички лица на възраст поне 18 години към момента на участие. Представители и служители на TRY WITH INA и Юнайтед Партнърс ЕООД (“Организатор”) и Орбико България, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия, както и свързани с Организатора и Орбико България юридически лица нямат право да участват или спечелят. За взимане на участие или спечелване не се изисква покупка. Покупката не увеличава шансовете Ви за спечелване.
КАК ДА УЧАСТВАТЕ
За да участвате в Играта, попълнете и изпратете онлайн формуляра за участие като следвате инструкциите на екрана. Кликнете върху линка, който ще получите по имейл, за да регистрирате участието си (“Основно Участие”). Участници с нерегистрирано Основно Участие няма да участват в Тегленето. За да бъдат валидни, всички участия трябва да бъдат регистрирани в рамките на Периода за Участие в Играта.
ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ
Периодът за участие в Играта (“Период за Участие в Играта”) започва на 04 юли в 12:00 ч. и свършва на 09 юли в 22:00 ч.
НАГРАДА
Наградата включва: Фотоепилатор Braun Silk expert 3 BD3001. Присъждането на наградата е гарантирано. Награди не се преотстъпват, освен по решение на Организатора. Наградата не може да бъде разменена за паричната й стойност.
ШАНСОВЕ
Шансовете за спечелване зависят от броя на валидните участия, получени по време на Периода за Участие.
ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ(И)
Един (1) печеливш ще бъде изтеглен на случаен принцип измежду всички получени валидни участия. Тегленето на печелившия (“Тегленето”) ще се извърши на или около 22:00 ч. на 09 юли от представител на Организатора, чийто решения са окончателни.
ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА
Печелившият ще бъде уведомен по имейл в рамките на 24 часа след Тегленето, с молба да потвърди желанието си да получи наградата, както и да предостави личните си данни (имена, адрес и телефон за контакт). Ако изтегленият печеливш не отговори на изпратения от Организатора имейл в рамките на 3 дни от изпращането му, откаже получаването на наградата или откаже да предостави личните си данни на Организатора, то Организаторът ще пристъпи към ново теглене на печеливш при същите условия. Наградата ще се връчи от представител на Орбико България в рамките на 7 дни след получаването на личните данни на печелившия, заедно с писмено потвърждение за желанието му да получи наградата.
ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни, събрани от всеки участник по време на Играта, ще бъдат използвани от TRY WITH INA за целите на администрирането на Играта.
С участието си Вие се абонирате да получавате имейл съобщения единствено от TRY WITH INA и Орбико България. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете лесно да се отпишете от абонамента си за бюлетина на TRY WITH INA и/или Орбико България като върнете на получения за потвърждение имейл кратък текст „Не желая да получавам имейл съобщения“.
СЛЕДНОТО ВАЖИ КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОРНОТО
Организаторът не носи отговорност в случай, че печелившият не отговори на изпратения му имейл от страна на Организатора в упоменатия срок, не желае да получи наградата, не предостави личните си данни или се окаже, че участието му е в разрез с тези Официални Правила. Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата и определянето на нов печеливш, а първоначално определеният печеливш няма да може да има претенции за получаване на наградата в случай, че не отговори на имейла на Организатора поради технически причини или каквито и да е други непредвидени обстоятелства (включително, но не само, по здравословни причини), които са го възпрепятствали да направи това. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на Играта преждевременно, поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й. Наградата е една и спечелилият я няма право да иска да му бъде предоставена друга подобна на тази награда. В същото време Организаторът си запазва правото да предостави подобна награда в случай на промени в обстоятелствата по осигуряването на така обявената награда. Организаторът не носи отговорност и няма да предоставя друга награда в случай, че първоначално предвидената погине не по негова вина. Всички разходи, които могат да възникнат във връзка с получаването на наградата са за сметка на печелившия. Печелившият участник в Играта се съгласява да предостави личните си данни на Организатора с цел индивидуализирането му и сключването на прехвърлителната сделка за наградата, както и с цел последващото им използване за маркетингови цели. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да съхранява личните му данни за срок от 5 години. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да използва личните му данни за всякакви маркетингови цели по свое усмотрение, без Организаторът да има задължение да иска допълнително разрешение за това за срок от 5 години.
ОРГАНИЗАТОР
Константина Живова, TRY WITH INA, София 1000
TRY WITH INA запазва правото си да прави промени в правилата на своите игри по всяко време. Ако имате въпроси и/или възражения относно игрите, осъществявани съвместно с Юнайтед Партнърс ЕООД и Орбико България , моля пишете ни на nikol.breicheva@united-partners.com

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ