ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 187 500 кена бира Ариана от Чипи Чипс

Играта продължава до 31 август 2017 г.

Участието в Играта е свързано съсзакупуване на пакет Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията. Из всички опаковки с промоционална лента потребителят може да намери в опаковката един от 187 500 печеливши талона, на които е изписан текстът „ПЕЧЕЛИШ! Вземи своя кен срещу този талон“.

За да получи своята награда, участникът трябва да представи ипредаде печелившия талон в един от магазините – наградни центрове из цялата страна, срещу който талон ще получи безплатен кен бира Ариана 0.5L. Всеки един от участващите магазини – наградни центрове, ще бъде означен с промоционален плакат или стикер, указващ промоцията и това, че участникът може да получи своята награда, която е безплатен кен бира Ариана 0.5L. Пълният списък на магазините и техните адреси ще бъде публикуван на www.chipi.bg.
Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията.
Награден фонд: 187 500 кена бира Ариана 0.5L, които могат да бъдат получени срещу предаване на печеливш талон, намерен в опаковка на Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията, в който и да е от магазините- наградни центрове в страната.
Един печеливш Чипи талон дава право на един кен Ариана 0.5L.
Наградата може да се получава само от лица навършили 18 години.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ