ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете специални пакети с продукти от Sensodyne

1. Период:
От 16:00 ч. на 25.06.2017 г. до 19:00 ч. на 30.06.2017 г.
2. Организатор:
„ГлаксоСмитКлайн” ЕООД (GlaxoSmithKline), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115Г, ет. 9, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 131159254.
3. Правила за Участие:
Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на ГлаксоСмитКлайн ЕООД, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта:
4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/SensodyneB…
4.2. Участниците в играта следва да разгледат фотоколажа на публикувания пост и да гласуват с емотикон за една от опциите в него.
4.3. Регистрацията за участие в играта се извършва като участникът публикува своя избор на отговор като коментар под поста.
4.4. Всеки участник има право само на едно участие на ден в играта. Всяко ново участие увеличава шансовете да бъде изтеглен като печеливш, тъй като отговорът му се зачита като отделен.
5. Награди:
2 бр. специални Sensodyne пакетa (6 бр. паста за зъби Sensodyne Repair & Protect)
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:
  • На 03 юли с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъде изтеглен победителят измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3, т.4.2. и т. 4.4 от настоящите „Правила и условия“. Техните имена ще бъдат обявени на официалната страница на Sensodyne Bulgaria във Facebook на 03.07.2017 г.
  • Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
  • Всеки участник в играта с регистрирането си се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Адрес; Телефон за връзка; Имейл;
  • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата.
  • Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратения от организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците.
  • Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ