ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама в Барселона и още над 100 награди от Roca

Спечели ГОЛЯМАТА НАГРАДА:
1. Уикенд за двама в Барселона през м. октомври 2017 г. и два билета за футболен мач на ФК Барселона на стадион Ноу Камп (конкретните дати ще зависят от програмата за домакинските мачове на ФК Барселона през сезон 2017/2018)
или
2. някоя от следните 100 награди.
– 3 броя смесители за умивалник Atlas
– 7 броя душ слушалки Sensum
– 45 тениски Roca
– 45 шапки Roca
1. Период на Играта
Период за регистрация и участие: от 00:00 часа на 1 юни 2017 г. до 23:59 часа на 23 юли 2017 г. След 23:59 часа на 23 юли 2017 г. достъпът до играта ще бъде преустановен.
2. Описание на Играта и механизъм на участие
2.1 Целта на Играта е популяризиране на марката Roca. В рамките на Играта един от Участниците (дефинирани по-долу), избран чрез жребий, ще спечели Голямата Награда (дефинирана по-долу), а 100 други участника ще спечелят някоя от наградите, а именно:
– 3 броя смесители за умивалник Atlas
– 7 броя душ слушалки Sensum
– 45 тениски Roca
– 45 шапки Roca
2.2 За да участвате в играта следва да се регистрирате и да отговорите на въпросите, посочени в интернет страницата на Roca www.bg.roca.com. В тегленето на Наградите участват само далите верен отговор на всички въпроси. Участието в играта не е обвързано с покупка.
3. Организатор на Играта
„РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 837066162, със седалище и адрес на управление в гр. Каспичан 9930, ул. „Мадарски конник” № 48, наричано по-долу “Организатор”.
4. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“). С факта на регистрацията си за играта всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на играта.
4.2. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на играта и което даде отговори на въпросите в нея. Всяко лице може да се регистрира за участие само веднъж.
4.3. За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави данни за контакт, включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка, дата на раждане и професия, като с факта на регистрацията, ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат използвани от Организатора на играта.
4.4. Организаторът на играта е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.5. Служители на и свързани лица с „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.
5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
6. Голямата награда
6.1. Голямата награда е една, като печелившият Участник има право да получи:
Уикенд за двама в Барселона + 2 билета за футболен мач на ФК Барселона, което включва: Пътуване със самолет за двама, 2 нощувки със закуски в двойна стая, в хотел 4* в центъра на Барселона, трансфер летище – хотел – летище, медицинска застраховка, 2 билета за домакински футболен мач на ФК Барселона. Маршрутът на пътуването е София – Барселона – София. Началната дата на пътуването ще бъде между 1 и 30 октомври 2017 г. и ще бъде определена от Рока България, след като стане известна програмата за домакинските мачове на ФК Барселона през сезон 2017/2018.

6.2.  В описаната тук по-горе Голяма награда са включени единствено разходите, за всяко от пътуванията и престоя, така както са описани в тези правила. Наградата не покрива други разходи на спечелилият участник като например, но не изчерпателно дневни разходи, допълнителни екскурзии, посещения на забележителности и др.  
7. Механизъм на Играта
7.1. Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат избрани в присъствието на нотариус чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници дали верен отговор на всички въпроси. Изборът, чрез теглене на жребий на случаен принцип ще бъде направен
На 24 юли 2017 г. – за Голямата награда: Уикенд за двама в Барселона и два билета за футболен мач на ФК Барселона на стадион Ноу Камп, а също и за всички останали 100 награди.
Имената на печелившите ще бъдат обявени на 26 юли 2017 г. в интернет страницата на Roca www.bg.roca.com
7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и  предоставят следната информация:
(i)   име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност), както и копие от валиден документ за самоличност;
(ii)   дата на раждане;
(ii)   постоянен адрес на територията на Република България;
7.3. Служител на Организатора ще положи усилия да се свърже с всички печеливши Участници чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща и телефон, за да ги уведоми за Наградата и реда за получаването й. Печелившите Участници могат да се свържат с Организатора на линия на клиента на Рока България АД, посочена в интернет страницата: www.bg.roca.com или на тел.: +359 2 9305910 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
7.4. За Получаването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА е необходимо следното:
А) Печелившият Участник трябва да установи контакт с Организатора най-късно до 17.00 ч. на 03.08.2017 г., за да бъде организирано получаването на Наградата му и формалностите по пътуването. В случай, че в посочения срок не бъде установен контакт с печелившия Участник, независимо по каква причина, той губи правото да получи наградата.
7.5. За получаването на някоя от останалите 100 награди е необходимо следното:
Печеливш Участник трябва да установи контакт с Организатора най-късно до 17.00 ч. на 21.08.2017 г., за да бъде организирано получаването на Наградата му. В случай, че в посочения срок не бъде установен контакт с печеливш Участник, независимо по каква причина, този Участник губи правото да получи наградата.
7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако се окаже, че печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт, невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща и/или не е възможно да бъде осъществена връзка с Участника.
7.7. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери по надлежен ред своята самоличност.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ