ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три портативни хладилника пълни с кенове Coca-Cola

РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
 1. Възложител на играта „Сподели моментите с Coca-Cola без захар“ („Играта“) е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ 8, София 1766, България.
 2. Организатор на Играта е „Майнд-бг“ ЕООД, гр. София, Бул. „Петко Тодоров“ № 1 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайтовете на   iMEDIAGROUP / ilady.bgimen.bgisports.bg,imusic.bgitravel-bg.com/
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адреси: / ilady.bgimen.bgisports.bg,imusic.bgitravel-bg.com/
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
РАЗДЕЛ 2.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
 1. Продължителността на Играта е от понеделник, 05.06.2017 г., до 23.59 ч. в сряда – 14.06.2017 г.
РАЗДЕЛ 4.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
РАЗДЕЛ 5.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети сайтовете на   iMEDIAGROUP / ilady.bgimen.bgisports.bg,imusic.bgitravel-bg.com/ и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com).
 РАЗДЕЛ 5.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети (тук трябва да се сложи интернет страница където ще се визуализират тези правила) и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com).
 3. Участниците декларират, че имат съгласието на всички присъстващи на снимките, които качват в Играта.
 4. Публикуването на повече от една снимка не увеличава шанса на съответния участник за спечелване на награда.
 5. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company.
 6. За да играете играта е необходимо след логването ви чрез Facebook с вашия профил, с бутона в долният ляв ъгъл с инициали „ВХОД”, да позволите на приложението да има достъп до вашата камера чрез натискане на червеният бутон с обозначена, червена камера на него.
 7. След успешно пускане на камерата е необходимо да се снимате с натискане на бутона „СНИМАЙ” в/у който има червена точка. Той прави само една снимка не снима видео клип ! Можете да свалите локално направената снимка от новопоявилият се кръгъл бутон със стрелка сочеща надолу, ако желаете !
 8. След натискане на бутона „ТАГНИ СЕ” без да се визуализира нищо, системата автоматично изпраща вашата снимка като ТАГ на страницата Ви и можете да я видите и споделите с още приятели.
 9. От иконката с карта и маркер в/у нея в горният ляв ъгъл, можете да се тагнете посредством скрийншот с вашето местоположение, къде точно пиете Кока Кола – Без Захар !
 10. Моля правете селфитата само с Вас и Кока Кола – Без Захар за да сте лесно разпознаваем, при спечелване на награда, при невъзможност да ви открием в групова снимка автоматично отпадате, ако сте спечелил !
РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. Печелившите участници ще бъдат 3 (трима) на брой и ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, чрез електронен жребий, на 15.06.2017 г.
 2. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е на стойност 90лв /деветдесет лева/ и е:
  • Портативен хладилник Coca-Cola, пълен с кенове с предпочитания от печелившия вариант Coca-Cola – 3 броя
 3. Един победител може да получи само една награда.
РАЗДЕЛ 7.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
 1. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 15.06.2017 г. и ще бъдат обявени на 15.06.2017 г. в сайтовете на iMEDIAGROUP / ilady.bgimen.bgisports.bg,imusic.bgitravel-bg.com/. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 2. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 3. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в сайтовете на   iMEDIAGROUP / ilady.bgimen.bgisports.bg,imusic.bgitravel-bg.com/
 4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ