ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 хамака и 100 плажни комплекта Footprim

I. Организатор и официални правила на ИГРАТА
1. Играта „Footprim – В крак с лятото” се организира и провежда от ЛАВЕНА МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 200760724, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20-22, ет.6, представлявано от Константин Шаламанов – управител /Организатор/.
2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на интернет страница http://www.footprim.com/summer специално разработена за Играта, откъдето са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата http://www.footprim.com/summer
II. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
III. Срок и продължителност на Играта
4. Играта започва в 14:00:00 ч. на 01 юни 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 30 юни 2017 г. (Период на играта) включително.
5. Всяка регистрация на интернет страницата преди 14:00:00 ч. на 01 юни 2017 г. и/или след 23:59:59 ч. на 30 юни 2017 г. ще бъде считана за невалидна.
IV. Механизъм на Играта
6. Награди:
·        Малки награди:
o   100 броя рекламни комплекта Footprim, които съдържат рекламни джапанки, рекламни пили за пети и продукт от серията Footprim по избор на печелившия участник
·        Големи награди:
o   4 броя хамаци
6.1 За да участвате в томбола на лотариен принцип за спечелването на награда, трябва да направите следното:
6.2 Да влезете на URL адрес http://www.footprim.com/summer
6.3 Да се регистрирате с Вашето име, фамилия и имейл адрес. С регистрация за участие, потвърждавате, че сте съгласни с настоящите правила и условия на кампанията. Едно физическо лице има право само на едно участие, с една регистрация и един e-mail адрес.
7. С всяка регистрация, която отговаря на условията на точка 7.1, участникът участва в играта и има шанс да спечели Награда рекламен комплект Footprim или хамак
8. На седмична база ще бъде проведена томбола за определяне на двадесет и пет спечелили участника, които ще получат рекламен комплект и един, който ще спечели хамак. В томболата на лотариен принцип участват всички валидни регистрации, отговрящи на условията на точка 7.1 и 8. За всяка следващата седмица ще могат да участват всички регистрирани участници през целия промоционален период.
9. Спечелилите участници ще получат наградите си на посочен от тях валиден адрес на местожителство, след като получат потвърждение по имейл, че печелят награда в срок до 10 дни след изпращането на имейл от организатора, удостоверяващ, че участникът е спечелил. При установяване на опит за манипулация на имейла или съмнение за други злоупотреби, потребителят е дисквалифициран и се провежда нова томбола за определяне на нов печеливш участник.
10. С всяка регистрация, която отговаря на условията на точка 7.1, участникът участва в играта и има шанс да спечели Награда рекламен комплект Footprim и/или хамак,  посочена в т.12 по-долу.
11. Регистрация на интернет страницата на Играта “Footprim – В крак с лятото” (http://www.footprim.com/summer) ще се счита за невалидна и няма да участва в разпределението на наградите в следните случаи:
11.1. Невалиден имейл адрес или имена.
V. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди
12. В Играта могат да бъдат спечелени следните награди:
Рекламен комплект Footprimописан в т.7
Хамак
Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга, нито се предоставя залог под каквато и да е форма.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ