ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XА, таблет и и още над 200 награди

Играта продължава до 30 юни 2017 г.

Играй и спечели с Мтел клуб

Запиши се за участие в играта и спечели:

    Мобилен телефон „Samsung Galaxy S8“ – 1 брой;
    Мобилен телефон „Sony Xperia XА“ – 5 броя;
    Таблет „Huawei MediaPad T3 10“ – 5 броя;
    Детски часовник „Myki Touch“ – 5 броя;
    Алуминиева USB външна батерия с капацитет 2 200 mAh с включен micro
USB кабел – 50 броя;
    Дъждобран в капсула – 50 броя;
    Плажен тенис, две цветни ракети с топка – 50 броя;
    Водоустойчив калъф за таблет – 50 броя;
    Алуминиево джобно фенерче, с размери 8,6 x 2,5 cm – 50 броя;
    Хладилна туристическа раница – 5 броя;

Единствено заявки за участие с коректно попълнени отговори на всички
въпроси ще могат да участват в кампанията.

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо или юридическо лице,
което е абонат на една или няколко електронни съобщителни услуги,
предоставяни от Мобилтел и което отговаря на условията за включване и
участие в Програмата. За избягване на всяко съмнение потребител само на
предплатена услуга, предоставяна от Мобилтел, не може да бъде Участник
или Ползвател в Програмата. Ползвател е физическо лице, което ползва
услуга/и по договор с друго физическо или юридическо лице Участник в
програмата за лоялни клиенти „Мтел Клуб“, което се регистрира на
интернет-сайта на Мтел за Кампанията.

Участникът също е необходимо да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде абонат по действащ договор за обществени електронни
съобщителни услуги, сключен не по-късно от 1 (един) месец преди
началната дата на Кампанията с „Мобилтел“ ЕАД, включително по договори,
сключени с „Мобилтел“ ЕАД под търговската марка „Близу“.
2. да няма непогасени изискуеми и дължими задължения към Мобилтел.

Печелившите участници се определят чрез теглене измежду всички
участници, отговарящи на изискванията за участие в Кампанията, съобразно
реда за разпределение на наградите, описан в т. 7 от настоящите Правила.

Определяне на печелившите участници се извършва на 04.07.2017 г. чрез
електронен жребий, посредством специализиран автоматичен софтуер в
централния офис на Организатора, в присъствието на Комисия, съставена от
служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Имената на печелившите участници се обявяват на официалната интернет
страница на Организатора, достъпна на следния интернет-адрес:
http://www.mtel.bg/mtelclub.

Наградата се получава от спечелил Участник, който отговаря на условията
на настоящите Правила и който е спазил механизма за участие по
настоящите Правила.

Наградата може да бъде получена или преотстъпена на трето лице само след
представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник и
копие от лична карта.

За да получи наградата, печелившият Участник следва да представи лична
карта, с която да се идентифицира.

Всеки Участник има право да спечели само една награда.

Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина
на получаването ѝ чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора
на e-mail-адрес или посредством обаждане по телефона на номер, посочени
от Участника.

При невъзможност да бъде осъществен контакт с печелившия Участник в
рамките на 5 (пет) календарни дни участникът губи правото си за
получаване на определената награда.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ