ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тротинетки, велосипеди, спортни бутилки, крачкомери и кутии с Olips

I. Организатор на промоцията са: АЛТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК 040296468, с търговски адрес: София, ул. Кестенова Гора, бл 28, вх. Б, представлявана от Венцeслав Аржентински – управител и ФОРМАТ ВИЖЪН ООД с ЕИК 130466745, с търговски адрес: 1618 София,кв. Павлово, ул. Красна Китка 15, представлявана от Галина Иванова Кутелова – управител.
II. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.bonibon.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.bоnibon.bg
III. Период на промоцията /играта/: 01.06.2017- 26.07.2017г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
IV. Продукти участващи в промоцията – Бонбоните Bonibon с промоционален стикер на опаковката
V. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.bоnibon.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 028552400, (на цената на едно обаждане според Вашия тарифен план).
VI. Промоцията е отворена за участие на физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на АЛТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ФОРМАТ ВИЖЪН ООД, ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД, ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). За да участва в играта самостоятелно участникът трябва да има навършени 18 г. Ако е до 14г. участва чрез неговия законен представител – родител или настойник, ако е между 14-18г. участва само със съгласие на родител/настойник.
VII. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки от закупения продукт (и).
VIII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че открие злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случа на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
IX. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
X. Механизъм на промоцията /играта/:
Стъпка 1: Открийте 7 цифрения код , премахвайки скреч покритието и го регистририрайте на www.bоnibon.bg или с SMS на номер 1723.
Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и VIVACOM и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor.
Стъпка 2: Разберете дали печелите:
При един регистриран код – много моментни награди.
При два регистрирани кода, участниците участват в томбола след края на промоцията и могат да спечелят една от следните награди: 3бр. модерни тротинетки, 5бр. планински велосипеда, и 1бр. уикенд в комплекс “Фабрика за храна и танци”.
Награди:
   Спортни бутилки – общо 280 броя за периода на промоцията;
   Часовник крачкомер – общо 280 броя за периода на промоцията;
   Кутии бонбони Олипс Диня – 280 броя за периода на промоцията;
   Модерни тротинетки – 3 броя за периода на промоцията;
   Планински велосипеди – 5броя за периода на промоцията;
   Уикенд във “Фабрика за храна и танци” – общо 1 брой за периода на промоцията. Печелившият ще получи ваучер с пълно описание на условията за резервация. Резервацията е за двама възрастни и до две деца . Резервацията трябва да бъде направена за една от следните дати :
   –       25-27 август 2017г. – 2 нощувки с включен пълен пансион
   –       01-03 септември 2017г. – 2 нощувки с включен пълен пансион
   –       08-10 септември 2017г. – 2 нощувки с включен пълен пансион
   –       15 -17 септември 2017г.- 2 нощувки с включен пълен пансион
Печелившият ще трябва в срок до 10 август 2017г. да потвърди предпочитаната дата на резервация на Организаторите .
XI. Теглене на наградите :
Тегленето на моментните награди ще се извършва всеки ден на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията. Участниците разбират, дали печелят веднага след регистрацията на кода.
Тегленето на големите награди, ще се извърши на 28.07.2017г пред 3 членна комисия. С един SMS може да бъде регистриран само един код. За един код може да бъде изпратен само един SMS. Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Участникът трябва да изпраща кодове чрез SMS от един и същ мобилен номер и/или да регистрира всеки код, на www.bоnibon.bg. Печелившите участници регистрирали кодoвете си със SMS ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата. Печелившите участници регистрирали кодовете си чрез интернет www.bоnibon.bg ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, на който е изписан телефонен номер, на който ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (на цената на едно обаждане според Вашия тарифен план). Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат раздадени на допълнителни тегления, в които ще бъдат включени всички участници в промоцията след нейното приключване. Участниците регистрирали два кода ще могат да участват в томбола за тегленето на големите награди, която ще се извърши след приключване на промоцията.Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.
XII. Раздаване на наградите:
Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 20 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще уведоми печелившите чрез SMS . Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, ще бъдат раздавани след допълнителни тегления сред участниците в играта след края на промоцията. При получаване на големите награди се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата. Приемайки големите награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗЗДФЛ и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ