ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy J5, дрон и 3 колонки Philips


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:
1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което притежава само един валиден профил във Facebook.
2. За да бъде изтеглен, всеки участвал трябва да е харесал страницата на ОЛИНЕЗА и да коментира под поста на играта кой е любиммия му продукт с марка Олинеза.
3. Победителите се определят чрез томбола, след приключване на Играта.
4. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора /Олинеза Премиум ООД/ и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено в томболата, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
5. Наградите биват: Смартфон Samsung Galaxy J5 – 1 брой, Дрон JXD 509W WiFi FPV с 720P камера – 1 брой и Преносима тонколона PHILIPS с Bluetooth – 3 броя. Изброените награди се предоставят от „Олинеза Премиум“ ООД.
6. Играта ще бъде активна в периода от 12.00 ч. на 22.05.2017 до 05.06.2017 12.00 ч.
7. Тегленето на наградите ще се извърши в деня на приключване на играта, на случаен принцип измежду участниците в томболата. Резултатите от тегленето на наградите ще се констатира от нотариус.
8. Печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната страница на ОЛИНЕЗА, като също така ще получат лично съобщение от официалната страница на ОЛИНЕЗА в рамките на деня, в който наградите биват изтеглени.
9. В случай на липса на отговор/връзка с печелившия в рамките на 5 работни дни от изпращане на уведомлението се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
10. Наградите ще бъдат изпратени в рамките на 5 работни дни до адрес от Олинеза.
11. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на „Олинеза Премиум” ООД и от печелившия участник, последният се индивидуализира с валиден документ за самоличност. В протокола за приемане на наградата, печелившият участник трябва да попълни личните си данни. Ако печелившият участник е малолетно лице, вместо него протоколът се подписва от неговите законни представители. Ако печелившият участник е непълнолетно лице, неговите законни представители предоставят писмено съгласие за получаване на наградата. В случай че лицето откаже да подпише протокола, съответно неговите законни представители откажат да подпишат протокола или да дадат съгласието си, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
12. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
13. В случай че върху стойността на предоставените от „Олинеза Премиум” ООД награди е дължим данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, същият е за сметка на печелившите участници.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ