ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бира за Вас и ваш приятел от Загорка

Играта се организира и провежда от агенция Публисис АД с Възложител Загорка АД
Взимайки участие в провеждащите се инициативи на Facebook (Фейсбук) страницата на Загорка (https://www.facebook.com/zagorka.bg), участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
1. Период
Играта започва в 12:00 ч. на 12.05.2017 г. и завършва в 23:59 ч. на 16.05.2017 г.
2. Описание
За да се включите, е необходимо да тагнете (отбележите) свой Facebook (Фейсбук) приятел в коментар под поста, публикуван на стената на Zagorka на 12.05.2017 г.
II. Право на участие
3. В игрите имат право да се включат и участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Публисис АД и Загорка АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
III. Награди
5. Стек Загорка Специално кенове (6 х 0,500 л).
Наградата се тегли на 18.05 на томболен принцип чрез жребий в присъствието на 3 /трима / служители на Публисис АД и Загорка АД, като за целта се съставя и Протокол. Изтеглят се и 6 резерви в случай че не бъде установен контакт с изтегления печеливш в срока, посочен в т.6 от тези правила. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, той трябва да е изрично конкретизиран в поста за обявяване на играта. Победителите се обявяват в коментар под поста-игра в деня на тегленето.
6. В случай, че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите чрез лично съобщение на Facebook (Фейсбук) страницата на Загорка в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подаде данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка) на наградата. Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна мини-игра.
7. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати/адрес и телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ